fbpx

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 2020 was een rumoerig jaar met veel vallen en opstaan. Naar het er nu uitziet zijn de meeste bedrijven toch in staat geweest overeind te blijven of weten op te staan na hun struikeling of val. Maar echt vooruit gegaan zijn we ook weer niet. Op enkele uitzonderingen na, draaide het in de meeste bedrijven toch vooral om het overeind houden van de operatie. Op zich niet vreemd, ons lichaam doet hetzelfde. In stressvolle situaties gaat ons lichaam over op een modus waarop we weinig controle hebben. Het voortbestaan is in gevaar en dat is alles wat telt.

Voor de lange termijn is deze survival-modus niet zo goed voor ons lichaam. En dat zelfde geldt ook voor bedrijven. Het is echt weer tijd om vooruit te kijken en door te gaan met ondernemen. Tijd voor het maken van plannen en ons voor te bereiden op de toekomst. Tijd om weer aan ons bedrijf te werken. En hoewel er nog veel onduidelijkheid is en de tunnel een lange blijkt te zijn, gloort er licht aan het einde van de tunnel. Om ons heen ervaren wij dan ook de eerste signalen van een terug naar “normaal’. We pakken de draad weer langzaam op.

 

Duurzaamheid is een van die dingen die schijnbaar nog niet bij overleven hoort. Duurzaamheid is een van die dingen die nog niet voldoende in de operatie ingebed is. Duurzaamheid is een ding van morgen en nog niet van nu.
Maar nu we weer meer naar de toekomst kijken, nu we durven te dromen van het moment dat we de tunnel uitlopen, is ook het moment aangebroken weer met duurzaamheid aan de slag te gaan.

 

Wij willen dat zoveel mogelijk bedrijven en organisaties de ‘groene’ draad weer oppakken. En om jou daar bij te helpen hebben wij de zeven trends van duurzaam ondernemen in 2021 onder elkaar gezet. Wellicht helpt het je de opstart te vereenvoudigen.

 

De zeven trends in duurzaam ondernemen voor 2021

 

 

Inclusie, diversiteit en ongelijkheid

zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

Altijd een gevoelig onderwerp omdat de mensen die ‘er over gaan’ hier zelf vaak weinig last van hebben. Toch blijft het een belangrijk thema. Het gevoel hebben ergens bij te horen is een van de basisbehoeften uit de theorie van Maslow. En ook het gevoel niet juist, of oneerlijk, te worden behandeld doet veel met onze eigen waarde en zelfbeeld.
Voor bedrijven is hier veel te winnen. Wanneer je wilt dan mensen samenwerken en het maximale uit zichzelf halen, dan zorg je als werkgever voor een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen en durven te zijn.

 

Uit ervaring weten wij dat een goede aanpak van dit thema start met bewustwording. Het heeft namelijk vaak vooral te maken met het gedrag van de meerderheid. En laat ons gedrag nou voornamelijk onbewust gebeuren. Een kleine opmerking van de CEO, een grapje tijdens een overleg. Een goede bewustwordingsaanpak legt de bodem voor de oplossing.

 

En mooie aanpak is die van de Capability Approach. Hierbij wordt veel meer gekeken waarom het individu niet het voor hem of haar maximale weet te behalen. Zien we iemand in een rolstoel dan is de aanname dat die rolstoel het probleem is. Echter zijn er ook mensen die in een gelijke situatie zitten en daar minder last van lijken te hebben. In plaats van te focussen op het ogenschijnlijke probleem, kijk je naar de mogelijkheden die er wel zijn en ga je daar mee aan de slag.

 

Gezondheid, vitaliteit en veiligheid

 zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

Hoort dit ook bij duurzaamheid? Een volmondig, ja!. De link wordt vaak niet gelegd, maar het is toch echt heel logisch. Laat ons het uitleggen. Veel organisaties zien de mens als middel tot het doel. Maar vervolgens verwachten we wel dat deze mens zich verbind met de organisatie. Dat rijmt niet. De mens is een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde van elke organisatie. Sterker bij veel organisaties maken de mensen het enige verschil.

 

Je moet dus goed zorgen voor deze mensen en dat doe je door voor hen te zorgen. Veiligheid is vaak wel afgehecht. Is het niet vanuit een interne drive, dan is dat wel vanuit wet- of regelgeving. Maar op het gebied van vitaliteit en gezondheid van medewerkers is nog veel te winnen. Het begint bij het ontrafelen van deze twee termen. Natuurlijk hebben beide thema’s veel met elkaar te maken, maar in hun aanpak zijn ze echt anders.

 

Onze benadering is gelegen in diezelfde theorie van Maslow. Gezondheid gaat over het fysieke en het geestelijke. Daar kun je als werkgever een rol in spelen bij bijvoorbeeld het eten dat je aanbiedt in de kantine, maar ook in het stimuleren van beweging. Vitaliteit gaat wat er zich allemaal afspeelt in dat lichaam en geest. Over geluk, ontwikkeling en ontplooiing. En het mooie is, de oplossing ligt binnen jezelf. Het gaat vaak over persoonlijke aandacht, mensen zien en erkennen voor wie ze zijn, zoals jij dat zelf ook graag wilt.

 

 

CO2, Carbon footprint en decarbonisatie

zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

We spreken vaak over CO2, maar eigenlijk bedoelen we alle uitstoot van gassen. Waarom weten we eerlijk gezegd zelf ook niet, maar CO2 is de norm geworden bij het verduurzamen van de uitstoot van een organisatie. En op zich is dat prima, zo lang we maar begrijpen dat er meer speelt.

 

Vaak zie je dat het in kaart brengen van hun Carbon footprint de eerste stap is die bedrijven zetten wanneer ze met duurzaam ondernemen aan de slag gaan. CO2 en energieverbruik. Daar zijn veel tools voor beschikbaar (CO2 prestatieladder, CO2 Omrekentool, KVK) en het biedt overzichtelijke handvatten om mee aan de slag te gaan. Het beste advies wat we kunnen geven is te beginnen met het in kaart brengen van de huidige footprint. Wanneer je daarmee aan de slag gaat zie je meteen waar het grootste potentieel voor jullie bedrijf ligt. De eerste keer kan dat best tijdrovend zijn. Het verzamelen van alle gegevens blijkt vaak lastiger dan gedacht. Maar dat is slechts eenmalig, en het levert je echt leuke verassingen op.

 

Wat we ook weten uit ervaring dat een CO2 registratie vaak de gateway is naar een meer duurzame organisatie. De footprint is vaak groter dan gedacht en legt verspilling bloot. Vanuit daar zie je bedrijven bewegen naar besparingen, borging en certificeringen. Slim ondernemen dus!

 

Hernieuwbare energie en energietransitie

 zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

Energie en CO2 hebben een sterke connectie. Je zult zien dat het energieverbruik vaak het hoogste CO2 aandeel levert. Toch is het de moeite waard energie en de energietransitie apart te benoemen. Het is namelijk een van de grootste duurzame uitdaging die we als maatschappij kennen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die we na de industriële revolutie hebben opgebouwd is gigantisch en levert een flink probleem voor de toekomst op. De manier waarop we hier momenteel mee omgaan is niet langer houdbaar.

 

De afgelopen jaren zijn er mooie alternatieven beschikbaar gekomen en deze worden steeds betaalbaarder. Denk aan zonnepanelen, windturbines, warmtewisselaars, et cetera. EV’s zijn hot, momenteel heeft ongeveer een derde van alle nieuwe leasecontracten geen traditionele verbrandingsmotor meer aan boord, maar is deze elektrisch aangedreven. En de verwachting is dat dit alleen maar meer zal worden.  De vraag naar fossiele brandstoffen zal nooit meer zo hoog worden als voorheen.

 

Green Deals worden gesloten en kunnen een mooie aanjager zijn. In de praktijk ervaren wij dat deze deals vaak sub-optimaal worden benut. De zorg is zo’n voorbeeld. De intenties zijn gigantisch, de uitvoer blijkt lastig. Deze spiraal is bijna alleen te doorbreken door tussenkomst van bijvoorbeeld de overheid. Of door marktpartijen die de zorg helpen en hen deze ‘zorg’ uit handen nemen want de meeste partijen zijn erg intern gericht bij hun zoektocht.

 

Het adagium hier is onbekend maakt onbemind. Veel van onze acties gebeuren zonder daar echt bij na te denken. Daarom loont het beleid te maken op dit gebied. Zo weet je in ieder geval zeker dat je niet op de automatische piloot verder gaat met wat je altijd al deed. Creëer mechanismen in je organisatie die uitdagen ook duurzamere alternatieven te onderzoeken.

 

Circulariteit, recycling en waste-management

 zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

Circulair ondernemen lijkt een toverwoord te zijn. Het wordt echter niet altijd even goed gebruikt. Een bedrijf dat tweedehands meubilair verkoopt is niet per definitie circulair bezig. Natuurlijk is hij onderdeel van het circulaire proces. En uiteraard is het aan te moedigen om producten een tweede leven te gunnen, maar noem het beestje bij zijn juiste naam. In dit geval gaat het om recycling.

 

Goed nadenken over je afvalstromen kan echt veel opleveren. Wij kennen vele voorbeelden van bedrijven die hun kosten zagen dalen en in sommige gevallen zelfs een nieuwe inkomensstroom genereerden.

 

Dit is ook typisch zo’n thema waarbij samenwerken instrumentreel is. Je kunt dit niet alleen. Maar ben je bereid te delen dan kun je ook mooie dingen realiseren. En de kennis is vaak al aanwezig in de organisatie. Vaak weten de mensen op de ‘vloer’ precies wat voor oplossingen er zijn. Begin dus intern en ga dan snel op zoek naar de juiste partner(s) om stappen te maken.

 

Duurzame bedrijfsvoering, inkoop en marketing en communicatie

 zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is slim ondernemen, een geleende quote die ik graag aanhaal. Duurzaamheid wordt nog te vaak gezien als kostenpost en dat is zeker niet altijd terecht. Natuurlijk gaat de kost soms voor de baat uit. Maar terugverdientijden worden steeds korter nu er steeds meer aanbod en alternatieven in de markt verkrijgbaar zijn. 

 

Maatschappelijke Verantwoorde Inkoop is typisch een thema waar met een kleine moeite groot resultaat behaald kan worden. Hierbij is het zaak je bij te laten staan door een partij die je voorziet van de juiste informatie en in contact kan brengen met de juiste mensen. En realiseer jezelf dat je zelf ook onderdeel bent van die keten. Alleen maar eisen stellen aan je toeleveranciers en zelf achterover leunen is wel heel flauw.

 

De afgelopen jaren zagen we een enorme shift in communicatie over duurzame ambities en activiteiten. Er heerst een gevoel van oprechtheid, maar daarin slaan we soms door. Natuurlijk mag je naar buiten met de goede dingen die je doet. Criticasters houd je altijd, maar je laat kansen liggen wanneer je te voorzichtig blijft communiceren. De ‘groene etaleur’ lijkt zijn beste tijd wel gehad te hebben. Bedrijven die communiceren over hun duurzame activiteiten doen er goed aan hun claim te laten checken door een onafhankelijke partij. Dat kan veel ellende voorkomen en versterkt de authenticiteit van je claim. Neem bijvoorbeeld het MVO Register.

 

Duurzaam leiderschap 

zeven trends duurzaam ondernemen duurzaamheid

Duurzaamheid heeft het tijdelijk even verloren van COVID. Stond duurzaamheid of MVO in 2019 nog in de top drie van mogelijke onderscheidende factoren van een bedrijf. Dit jaar is het thema afgezakt naar een zevende plek. En daarmee op hetzelfde niveau als in 2018. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van De agenda van de CEO van Berenschot.

 

Er zijn branches waar duurzaam ondernemen nog bovenaan de agenda staat. Neem de bouw, agri en food. Deze branches worden gestimuleerd door ‘vragende’ partij en moeten dus wel stappen nemen om duurzamere te worden.
Hoewel wij een groot voorstander zijn van stimulering van duurzaamheid, blijkt gedwongen winkelnering niet heel duurzaam te zijn. Zodra het contract afgelopen is, worden de maatregelen weer net zo hard afgebouwd en zelfs teruggedraaid.

 

 

De transitie van sec “shareholder-value” naar ‘stakeholder-value” vraagt om lef. Vraagt om leiders die het voortouw durven te nemen en beslissingen durven te nemen. Beslissingen die niet altijd even enthousiast ontvangen zullen worden door de aandeelhouder. Een duurzame leider is dus per definitie geen “softy”, maar juist een leider die stelling durft te nemen.

 

 

Als je de dingen doet die je deed, krijg je de dingen die je kreeg. Leiding geven aan een duurzame organisatie vraagt vaak om een ander type leiderschap. We zullen zeker niet beweren dat de organisatie volledig om moet. Maar uit ervaring weten we dat duurzame ambities het best beklijven in organisaties met een lange termijn visie en een open cultuur. Waarbij de leiders zich meer dienend opstellen en de menselijke maat hanteren. Dat wil zeker niet zeggen dat er geen daadkrachtig leiderschap kan zijn. Onze ervaring leert dat dit juist een van de succes factoren van duurzaam leiderschap is. Ook helpt het wanneer de organisatie een wenkend perspectief heeft en gebruik maakt van rituelen en symbolen om hun cultuur te borgen en over te dragen.

 

 

Wij rekenen er op dat we je uitgedaagd hebben met een of meer van deze thema’s aan de slag te gaan. Want laten we eerlijk zijn, twee derde van de lezers is al lang afgehaakt. Dat jij nog steeds aan het lezen bent, toont je interesse en betrokkenheid bij duurzaam ondernemen.

Dat willen we belonen en daarom is het eerste consult voor onze rekening. Bel dus gerust, we zijn namelijk heel erg benieuwd naar jouw duurzame uitdaging.