fbpx

Privacyverklaring

WELKE GEGEVENS VAN JOU VERWERKEN WE?
Zinnige Zaken kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten
van Zinnige Zaken, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan Zinnige Zaken verstrekt. Zinnige Zaken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– organisatienaam
– voor- en achternaam
– functienaam (titel)
– zakelijke adresgegevens
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres
– IP-adres


WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN?

Zinnige Zaken verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen
als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Ook slaan wij jouw gegevens op in onze administratieve systemen zodat deze gebruikt kunnen
worden om het opzetten van contact in de toekomst eenvoudiger te maken.
Daarnaast kan Zinnige Zaken jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met jou of jouw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?

Zinnige Zaken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan drie
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou of de organisatie waarvoor je werkt tot stand
komt of is gekomen.


DELEN WE JOUW GEGEVENS MET ANDEREN?

Zinnige Zaken verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met jou of de organisatie waarvoor je werkt, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Buiten het voorgaande zullen we nooit en te nimmer jouw gegevens aan
deren verkopen, weggeven, of wat dan ook zonder daar vooraf jou over te informeren.


WE ANALYSEREN HET WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zinnige Zaken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zinnige
Zaken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Zinnige Zaken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zinnige Zaken bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van
jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van
Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan Zinnige Zaken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over
de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zinnige Zaken heeft hier geen
invloed op.
Zinnige Zaken heeft Google geen toestemming gegeven om via Zinnige Zaken verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


HOE KUN JIJ JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar persoonsgegevens@zinnigezaken.nl. Zinnige
Zaken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?

Zinnige Zaken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Zinnige Zaken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zinnige Zaken verzamelde gegevens,
neem dan contact met Zinnige Zaken op via persoonsgegevens@zinnigezaken.nl.


Zinnige Zaken is als volgt te bereiken:

Marketing 28, 6921 RE Duiven
www.zinnigezaken.nl
085 210 01 79
info@zinnigezaken.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 76 00 66 97