fbpx

Mind the Gap

 

Mind The gap Diversiteit Inclusie Inclusiviteit  Ongelijkheid
Diversity Inclusion Inequality Equality

Je wilt aan de slag met thema’s als inclusie, ongelijkheid en diversiteit?

De kans is groot dat de medewerkers in je organisatie niet precies weten hoe hier mee om te gaan.

Het programma Mind the Gap leert ze precies dat!

Workshop programma 

SDG Sustainable Development Goals SDGs

Diversiteit en Inclusie

Wat zijn diversiteit en inclusie


Op school, tijdens jouw jeugd, was het de juf of meester die zorgde dat kinderen die buiten de groep vielen, toch mee speelden met de rest. De redenen waarom kinderen als buitenstaanders werden ervaren konden
zeer divers zijn. Een ander uiterlijk of gedrag of moeite hebben om zich uit te drukken in een groep was vaak al voldoende.

Vaak is dat ook  terug te brengen tot etniciteit (cultuur, geloof, herkomst), maar ook sekse (en seksuele voorkeur) en leeftijd spelen een rol. En laten we niet vergeten bijvoorbeeld geestelijk of lichamelijke beperkingen.

Van nature zoeken we graag mensen op die op dezelfde lijn zitten als wij. Dat is prettig, want die bekendheid zorgt voor een gemak. Hierdoor ontstaat alleen wel een wij/zij-gevoel. Wij zijn ‘normaal’ en zij zijn ‘raar’. En dat gebeurt ook vaak genoeg binnen organisaties. Dat dat de effectiviteit niet ten goede komt, is geen raadsel. Maar hoe kun je er voor zorgen dat onderlinge verschillen binnen organisaties elkaar juist versterken?

Met diversiteit wordt de samenstelling van de groep bedoeld. Met inclusie doelen we vooral op de mate waarin iedereen “mee speelt”. 
Kort door de bocht kun je stellen dat een succesvolle diverse organisatie dan ook als vanzelf inclusief is.

Waarom is dit zo belangrijk?

De werkomgeving moet een veilige omgeving zijn voor iedereen. Waar niet alleen aandacht is voor de fysieke veiligheid, maar zeker ook voor de emotionele veiligheid. Want alleen alleen dan komen medewerkers tot hun volle potentie.

Uit steeds meer studies blijkt dat diversiteit en inclusie zorgen voor intelligentere, beter presterende organisaties waarin medewerkers en relaties zichzelf herkennen. Diversiteit is dan ook niet langer een nice to have maar een must have voor succesvolle bedrijven.

Dit is wat we weten?

  • De basis van het falen zijn vaak onbewuste voordelen!
  • Hoe wij kijken anderen hangt sterk af van ons zelfbeeld.
  • Zonder bewustwording herkent men het eigen gedrag vaak niet.
  • Diverse organisatie zijn veel succesvoller dan “eenheidsworsten”.
  • Managers zijn geneigd “klonen” van zichzelf te zoeken.
  • De cultuur van een organisatie is van essentieel belang voor het slagen van diversiteit en inclusie. 
  • Een inclusieve organisatie kent een open cultuur waarin men elkaar aanspreekt op gemaakte afspraken, niet op randzaken.

Mind the gap

Het programma is opgezet in drie workshops. Het programma maakt de deelnemer niet alleen bewust, maar geeft de deelnemer ook de vaardigheden om met de nieuw opgedane kennis om te gaan. Een programma dat de leercurve van Maslow volgt. Daarbij gaat de deelnemer van onbewust-onbekwaam naar het ultieme onbewust bekwaam.

En alleen als je de fases in de juiste volgorde doorloopt bereik je het gewenste resultaat. Het is niet voor niets dat Maslow na meer dan een halve eeuw nog steeds zeer actueel is. In elke workshop behandelen we daarom een van deze thema’s.

Omdat leidinggeven aan een diverse, inclusieve organisatie voor veel leidinggevenden niet vanzelf gaat, hebben we daarvoor een aparte varianten van dit programma ontwikkeld. De basis is hetzelfde. De inhoud is toegespitst op de rol in de organisatie.

Corona Proof Duurzaamheid Sustainability

Leercurve Maslow Duurzaam Gedrag Free Your Mind Onbewuste Vooroordelen

In bovenstaand overzicht zie je de stappen die nodig zijn de gewenste verandering te bereiken. En alleen als je de stapen in de juiste volgorde doorloopt bereik je het gewenste resultaat. Het is niet voor niets dat Maslow na meer dan een halve eeuw nog steeds zeer actueel is. In elke workshop behandelen we daarom een van deze thema’s. 

 Workshop 1 – Bewustwording
Free your mind

 

De deelnemers worden bewust gemaakt van hun eigen onbewuste vooroordelen. Leren waar deze vandaan komen, wat het effect op hun gedrag is, leren dit gedrag te herkennen en leren hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Serious Gaming zorgt dat de deelnemer “vergeet” dat hij of zij in een workshop zit en zich gedraagt zoals altijd.

Dat leidt tot ludieke situaties en bovenal tot bewustwording van het eigen gedrag. Met dat nieuwe inzicht gaan we aan de slag dat gedrag onder controle te krijgen.

Workshop 2 – Vaardigheden
Change your mind


Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar voor hun werkbare mechanismen die zorgen dat ze niet in de valkuil van geautomatiseerd gedrag lopen. Daarbij grijpen we terug op de resultaten van workshop 1 en verrijken deze met onze kennis en ervaring.

Door het gewenste gedrag te vertalen naar concrete toepassingen activeren we de deelnemers zelf aan de slag te gaan met het geleerde. En de uitkomsten zijn vaak ook nog eens zeer effectief in de rest van de organisatie.

Workshop 3 – Gedrag
Change your behavior


Het einddoel is een bewuste medewerker die in staat is onbewust gedrag te herkennen en bij te sturen. Dit proces borgen we in het dagelijkse patroon van de medewerker.

Onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer we meerdere delen van onze hersenen gebruiken om iets te leren, dat het dan veel langer en beter blijft hangen. De deelnemers gaan de lessen die zij hebben overgehouden aan beide workshop vertalen in iets creatiefs. Denk aan een collage, een verhaal, maar zeker ook aan het opnemen van een video.

Wij staan te popelen om jou te helpen diversiteit, inclusie en ongelijkheid goed in je bedrijf in te bedden. En gaan graag samen aan de slag om dit programma succesvol te maken. Zullen we eens beginnen met een bewuste en onbevooroordeelde (virtuele) kennismaking… 

Je komt met ons in contact via

Telefoon 085 21 00 179

Email hallo@zinnigezaken.nl

Meer weten of direct boeken?

Neem vrijblijvend contact met ons op!