fbpx

Sustainable Development Goals

Momenteel wordt er op strategisch niveau van organisaties veel gesproken over thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Kranten en nieuwsbulletins staan vol met rapportages en onderzoeken die de noodzaak hiertoe aan de orde stellen. Mede aangezwengeld door een steeds bewuster wordende en acterende consument en werknemer.

De Verenigde Naties heeft met het opstellen van zeventien Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd, een wereldwijde ambitie neergezet. Los van deze ambitie zorgen de zeventien Werelddoelen voor een gemeenschappelijke taal, een uniformiteit in resultaat en een beeld van gedeelde verantwoordelijkheid. Kortom het is niet voor niets dat de SDG’s een solide plek in het bedrijfsleven opeisen. Naast hun bijdrage aan een “betere wereld” bieden de Global Goals veel kansen voor organisaties die hier slim mee omgaan. Onderscheidend vermogen voor klanten en een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties stellen eisen aan hun toeleveranciers en ook de consument gedraagt zich steeds verantwoordelijker. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat organisatie beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken wanneer zij aantoonbaar hun verantwoordelijkheid in onze maatschappij nemen. 

Elke verandering in een organisatie begint en eindigt met het gedrag de medewerker. Dat is dan ook de reden dat we deze centraal stellen in onze aanpak. Zo zorgen we dat de aanpak geborgd is in de organisatie en het maximale uit elke geïnvesteerde euro gehaald wordt.

Onze aanpak

Visie en Leiderschap
Het is belangrijk dat management en directie laten zien dat Sustainability geen speeltje is, maar daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de business-doelen. Met alleen het opstellen van een heldere visie ben je er nog niet. Er is leiderschap nodig om tot een goed resultaat te komen. Vandaar deze centrale rol voor de visie en het leiderschap in ons model. 

Bepalen prioriteiten

Laten we reëel zijn, je kunt de hele wereld niet binnen één dag veranderen. Verandering kost tijd en moeite. Wat helpt is wanneer je keuzes maakt en deze prioriteert. Belangrijk is de gekozen Goals te vertalen naar concreet beleid. Om te zetten naar concrete acties met meetbare resultaten.

Creëren bewustwording

Een logische volgende stap is bewustwording creëren onder stakeholders. Je moet immers weten wat het speelveld is en begrijpen wat er op het spel staat. De bewustwording kent twee niveaus. Die van kennis en die van inzichten.

Enerzijds wil je dat mensen begrijpen wat er gebeurt. Dat ze kennis nemen van het waarom, het hoe en het wat rondom de SDG’s. Zodat ze in staat zijn deze kennis te gebruiken bij toekomstige beslissingen en actief bijdragen aan de ambitie.

Bepalen ambitie

Bij het bepalen van de ambitie moet ook meespelen welke mogelijkheden deze biedt. Nederland loopt in de kopgroep in zake de Werelddoelen en zet zichzelf daarmee goed op de kaart op het mondiale speelveld. De koploper geniet vaak de meeste aandacht en weet het speelveld naar zijn hand te zetten. De koploper bepaalt ook het tempo waarin de rest moet volgen om mee te kunnen blijven doen.

Onderdeel van het bepalen van de ambitie is het in kaart brengen van de huidige activiteiten van de organisatie. Dan weet je pas hoe groot de ambitie echt is. Dit heeft ook een positief neveneffect. Namelijk dat hiermee een stuk van de bewustwording op gang komt.

Verslag leggen en communiceren

Verslaglegging wordt vaak verward met afrekenen en dat is niet de bedoeling. Een goede verslaglegging helpt bij het monitoren van de resultaten. Kijkt naar wat goed gaat en waar het beter kan. Van goed naar excellent en van een goede start naar een goed resultaat.

Het mooie van de Werelddoelen is dat het resultaat op mondiaal niveau al vast ligt. De kracht zit hem juist in de “lokale” vertaling. De SDG’s als mondiale aanpak blijft de basis vormen van de visie, maar de realisatie van de eigen doelen maakt dat de medewerker betrokken raakt.

Het vastleggen in de systemen van de organisatie maakt ook dat de borging vanzelfsprekend is. Dit werkt als extra motivator. Immers verandering is pas echt leuk wanneer je ziet dat het resultaat oplevert.

Uitrollen en integreren

De mens staat centraal in de organisatie. Dat is ons uitgangspunt bij alles wat we ontwikkelen en dat is ook het uitgangspunt voor sociale innovatie. Elke verandering begint en eindigt immers bij de mens. 
Dat betekent ook dat een succesvolle integratie inhoudt dat de verandering onderdeel is geworden van de cultuur. Dat de medewerker zich identificeert met de organisatie en haar visie niet alleen uitvoert, maar ook uitdraagt.

Net als op het mondiale en nationale speelveld zijn ook hier de koplopers van belang. Identificeer en faciliteer de koplopers binnen de organisatie. Deze groep bijzondere mensen zorgt dat de meerderheid meegaat en overtuigd raakt.  Selecteer deze mensen met zorg en blijf ze voeden met informatie. Het model waarmee we dit hoofdstuk begonnen is een vliegwiel en elke ronde sluiten meer en meer mensen zich aan bij deze groep koplopers. Net zo lang tot dat het nieuwe gedrag de norm is geworden. 

Wat ook helpt is het visueel maken van de verandering. Elke reclamemaker weet het; je campagne is pas echt succesvol als je gebruiker onbewust bekend met je is. Dat onbewuste bereik je met goede visuals. Herinner mensen dagelijks aan de verandering, laat ze zien waar ze aan bijdragen, toon concrete resultaten, deel de verhalen van mensen.

Serious gaming – Sustainable Development games

Spelenderwijs maak je kennis met de Sustainable Development Goals en leer je deze toe te passen in je eigen organisatie.
Omdat niet elke vraag hetzelfde is, hebben we verschillende edities ontwikkeld waaronder een variant om met je team of afdeling een leuke middag te gebruiken om kennis te maken met de SDGs en te komen tot een concrete actielijst. Maar bijvoorbeeld ook een variant om als MT of directie te komen tot een MVO Strategie gebaseerd op de SDGs.

Bij de spelen vormen jullie na de introductie over de Sustainable Development Goals teams en gaan de strijd aan met elkaar. Per opdracht kunt je munten verdienen, maar ook verliezen, zowel individueel als per team. Dus haal het beste in elkaar naar boven en speel het spel slim, want alleen door samen te werken, kun je winnen. Spelenderwijs geef je antwoord op de ‘Waarom-, Hoe- en Wat vraag’ van de ‘Gouden Cirkel’. Je formuleert SMART acties en bepaalt wat de impact is voor jezelf en de samenleving. Zo schrijven jullie je eigen ‘verhaal’. Zichtbaar uitgewerkt op je eigen storyboard, verteld vanuit het hart en uitvoerbaar met hoofd en handen. En bovenal; morgen toepasbaar!

Achtergrond en ontstaan

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Omdat de Werelddoelen ons allemaal aangaan, reisden VN-medewerkers de hele wereld over om naar de mening van allerlei mensen te vragen. Uiteindelijk hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op de voor hen belangrijkste thema’s.

De plannen zijn groots: voor 2030 moet er onder andere een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken is een goede samenwerking noodzakelijk, tussen overheid, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties en scholen en universiteiten!

De 17 Sustainable Development Goals

Geen Armoede

Geen honger

Goede gezondheid

Kwaliteitsonderwijs

Geslachtsgelijkheid

Schoon water en sanitaire voorzieningen

Duurzame energie

Goede banen en economische groei

Innovatie en infrastructuur

Verminderde ongelijkheid

Duurzame steden & gemeenschappen

Verantwoorde consumptie

Klimaatactie

Leven onder water

Leven op land

Vrede en recht

Partnerschappen voor de doelstellingen

Interesse of vragen?

Neem direct contact met ons op!