fbpx

De 17 Global Goals moeten er voor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden. De gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap en voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Ze koppelt dit aan wat er lokaal moet gebeuren, handelend in het directe belang van haar inwoners.

En toch zijn er momenteel pas 64 van de 355 gemeenten aangesloten bij de Global Goals. Voor veel gemeenten zijn de voordelen om aan te sluiten nog niet duidelijk genoeg en zijn er nog drempels die overwonnen moeten worden. Maar wat zijn die voordelen dan?

  1. De Global Goals zijn in 2015 vastgesteld na een meerjarig participatief proces. Het zijn de topprioriteiten van de wereld voor de periode tot 2030. Daardoor geven de doelen extra legitimatie aan gemeentelijk beleid;
  2. Ze bieden een helder, bruikbaar kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid;
  3. Ze maken veel energie los in gemeenten en vormen een verbindend element in de samenwerking en dialoog met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  4. Ze vormen, gezien de wereldwijde aandacht ervoor, een prachtig thema om jouw gemeente lokaal en internationaal te profileren;
  5. Veel gemeenten doen al mee en kunnen gebruikt worden als voorbeeld en ook de VNG biedt ondersteuning

Er zijn dus veel voordelen voor gemeenten om aan te haken. Maar waar begin je, wat doe je al als gemeente, hoe krijg je dat in beeld en hoe doen anderen gemeenten dat? In ons volgende artikel besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Meer algemene informatie is te vinden via VNG, Gemeenten4GlobalGoals en Globalgoalsgames

De #Globalgoals4all blogs belichten de 17 #Globalgoals (of #SDGs) en de invloed hiervan op ons dagelijks leven, zowel zakelijk als prive. Van ver weg tot heel dichtbij, met inspirerende voorbeelden, feiten en concrete handvatten. Wil je zelf op een leuke en laagdrempelige aan de gang met de Global Goals, kijk dan eens op www.globalgoalsgames.nl