fbpx

Duurzaamheid

Onze visie op duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over mensen

Een bedrijf is meer dan een logo en een gebouw. Een bedrijf bestaat uit mensen die samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Dus om nieuwe dingen door te voeren betekent dat we met de mens aan de slag moeten gaan. Alleen zo krijgen we een organisatie in beweging. 

Wat wij ontdekt hebben is dat een succesvolle integratie van duurzaamheid voor tweederde bepaald wordt door de mensVan wat er overblijft is wederom tweederde van invloed op het succes. En dat zijn de mechanismen die een organisatie optuigt. Slechts een derde van een derde van het succes van een duurzame bedrijfsvoering wordt bepaalde door de materiële kant van duurzaamheid. En toch zien we dat de meesten daar beginnen en jammer genoeg ook blijven hangen.

En wist je dat Aristoteles dit 2.500 geleden ook al ontdekt had? Al ging zijn betoog over het overtuigen van mensen in politieke discussies, hij kwam tot een vergelijkbare indeling.

Formule Duurzaamheid Geheim Succes

Leiderschap

Het is belangrijk dat management en directie laten zien dat Sustainability geen speeltje is, maar daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de business-doelen. Met alleen het opstellen van een heldere visie ben je er nog niet. Er is leiderschap nodig om tot een goed resultaat te komen. Vandaar deze centrale rol voor het leiderschap in onze aanpak. 

Mens

Verandermanagement en duurzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een succesvolle integratie van duurzaam ondernemen houdt in dat deze onderdeel is geworden van de cultuur. Dat de medewerker zich identificeert met de organisatie en haar visie niet alleen uitvoert, maar ook uitdraagt.

Materieel

Je ontkomt niet aan de materiële kant van duurzaamheid. Deze geeft namelijk vaak vorm aan het beleid en de visie. Het helpt een duurzame ambitie naar duurzame activiteiten te vertalen. En om duurzaamheid concreet te maken is het goed de materiële kant te meten en te monitoren.

Mechanismen

Naast de cultuur zorgen mechanismen voor de borging van duurzaamheid in de organisatie. Mechanismen zorgen dat de enige output een duurzame output is. Denk aan inkoopvoorwaarden, beloningsstructuren, maar ook zeker aan systemen en processen

In drie stappen naar een duurzame organisatie

Klinkt dit te mooi on waar te zijn? We gaan die uitdaging graag aan! Onze aanpak is namelijk gebaseerd op de leercurve van Maslow en die geldt al jaren als de meest effectieve methode om mensen nieuwe vaardigheden en gedrag te leren. En bewezen methodes geven de beste garantie op succes.

Workshop Free Your Mind
Challenge Your Footprint
Gedrag Duurzaamheid Sustainability

1 Creëer bewustwording

Om mensen in beweging te krijgen moeten ze eerst begrijpen wat de reden daarachter is. Noem het de Why, noem het Purpose. Het maakt ons niet uit hoe je het noemt, maar zorg dat iedereen is aangesloten op de visie van de organisatie.

2 Train vaardigheden

Pas als mensen bewust zijn heeft het zin te trainen en nieuwe dingen te leren. In deze fase leggen we de link naar de materiele kant van duurzaamheid. Deze gebruiken we om de ambitie te vertalen naar activiteiten.

3 Borg gedrag

Mechanismen zorgen dat de output van elk proces een duurzame is. Dat medewerkers als het ware geloodsd worden in hun dagelijkse activiteiten. Mechanismen in combinatie met sturing op gedrag levert een duurzame verandering op.

Sustainable Development Games

Sustainable Development Goals
SDG SDGS Global Goals

Momenteel wordt er op strategisch niveau van organisaties veel gesproken over thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Kranten en nieuwsbulletins staan vol met rapportages en onderzoeken die de noodzaak hiertoe aan de orde stellen. Mede aangezwengeld door een steeds bewuster wordende en acterende consument en werknemer. Steeds vaker wordt daarbij ook gesproken over de Sustainable Development Goals, maar wat zijn die SDGs nou eigenlijk?

SDGS UN Sustainable Development Goals SDG

De Verenigde Naties heeft met het opstellen van zeventien Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd, een wereldwijde ambitie neergezet. Los van deze ambitie zorgen de zeventien Werelddoelen voor een gemeenschappelijke taal, een uniformiteit in resultaat en een beeld van gedeelde verantwoordelijkheid. Kortom het is niet voor niets dat de SDG’s een solide plek in het bedrijfsleven opeisen. Naast hun bijdrage aan een “betere wereld” bieden de Goals veel kansen voor organisaties die hier slim mee omgaan. Onderscheidend vermogen voor klanten en een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties stellen eisen aan hun toeleveranciers en ook de consument gedraagt zich steeds verantwoordelijker. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat organisatie beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken wanneer zij aantoonbaar hun verantwoordelijkheid in onze maatschappij nemen.
SDG Sustainable Development Goals SDGs

Elke verandering in een organisatie begint en eindigt met het gedrag de medewerker. Dat is dan ook de reden dat we deze centraal stellen in onze aanpak. Zo zorgen we dat de aanpak geborgd is in de organisatie en het maximale uit elke geïnvesteerde euro gehaald wordt.
SDG Sustainable Development Goals SDGs

 

Achtergrond en ontstaan

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Omdat de Werelddoelen ons allemaal aangaan, reisden VN-medewerkers de hele wereld over om naar de mening van allerlei mensen te vragen. Uiteindelijk hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op de voor hen belangrijkste thema’s. 

De plannen zijn groots: voor 2030 moet er onder andere een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken is een goede samenwerking noodzakelijk, tussen overheid, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties en scholen en universiteiten!

De 17 Sustainable Development Goals

Geen Armoede

Geen honger

Goede gezondheid

Kwaliteitsonderwijs

Geslachtsgelijkheid

Schoon water en sanitaire voorzieningen

Duurzame energie

Goede banen en economische groei

Innovatie en infrastructuur

Verminderde ongelijkheid

Duurzame steden & gemeenschappen

Verantwoorde consumptie

Klimaatactie

Leven onder water

Leven op land

Vrede en recht

Partnerschappen voor de doelstellingen

Interesse of vragen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!