fbpx

Deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Prioriteren

De meeste bedrijven die met de SDGs aan de slag gaan, stoppen bij het het in lijn brengen van hun business met de huidige wet- en regelgeving. Als we echter de Agenda 2030 willen halen, hebben bedrijven ambities nodig die de huidige verplichtingen overtreffen. Koplopers die het verschil willen maken, durven te maken.

Het verschil maken lukt vaak echter niet zonder focus. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Op zoek dus naar waar we echt verschil kunnen maken. Waar liggen de grootste kansen van het bedrijf om negatieve effecten te verminderen en de positieve impact te maximaliseren? Waar kan het bedrijf zijn expertise gebruiken om innovatie vanuit de SDGs aan te jagen?

Op bedrijfsniveau begint dit met het in kaart brengen en begrijpen van de huidige activiteiten binnen de organisatie en de kansen in de markt. Kijk daarbij zowel naar de huidige als naar de gewenste situatie. En doe dit met alle stakeholders van je bedrijf. Dus medewerkers, klanten en leveranciers, maar zeker ook andere belanghebbenden. Denk aan omwonenden, aandeelhouders, geldschieters, et cetera.

“Die logica maakt dat de Goals aansluiten bij het DNA van je organisatie”

Naast de huidige activiteiten kijk je naar de ambitie van je eigen organisatie en de kansen en bedreigingen in de markt. Doe dit samen met mensen uit je eigen organisatie en betrek eventuele experts van buitenaf. Samen met de huidige activiteiten ontstaat zo een overzicht van mogelijkheden. Houd dit overzicht tegen de Global Goals aan en bepaal welke kansen en bedreigingen op welke Goal aansluiten. Vaak zijn dit meerdere Goals, maar dat is niet erg. Je zult uiteindelijk ervaren dat er een logisch verband begint te ontstaan tussen de Global Goals en de strategie van je organisatie.

Die logica maakt dat de Goals aansluiten bij het DNA van je organisatie. Dit maakt dat ze eenvoudig te integreren en te borgen zijn. Dat het verhaal klopt en bijdraagt aan een positieve uitstraling. Dit zijn dan ook de Goals die je kiest en waar je beleid op gaat maken.

Om dit concreter te maken, bepaal je de voordelen voor de verschillende belanghebbenden. De potentiële impact op de maatschappij, de planeet, partners en het bedrijf. Houd in gedachten dat het bevorderen van de SDGs kan en moet leiden tot nieuwe marktkansen en economische groei. Deze doelen worden zo een win-winsituatie voor het bedrijfsleven en de maatschappij.

Dat betekent niet dat je de overige Goals links laat liggen. Dat is het verschil tussen vonken en vinken. Op de strategisch gekozen SDGs ontwikkel je een beleid en daar activeer je je medewerkers op, daar ga je op vonken. Op de overige voer je een compliance beleid, afvinken dus.

Een van de beste voorbeelden komt van eigen bodem. DSM heeft de stap gemaakt naar een “purpose-let, performance-driven” organisatie. Daarbij heeft zij de aansluiting gezocht met de Global Goals, maar focus gelegd op die goals die “passen” bij DSM. Internationaal wordt erkend dat deze koerswijziging DSM veel gebracht heeft en dat het bedrijf op velerlei vlakken een sterkere positie gekregen heeft. Lees hier zelf hoe DSM dit gedaan heeft.

Visualiseren

Succesvolle veranderingen in een organisatie hangen vaak af van het gedrag van medewerkers. 75% van innovatie is sociale innovatie. Dus hoe krijgen we het juiste gedrag?

Dit begint bij het ervaren van de Global Goals. Zoals hiervoor al beschreven is het belangrijk een goed verhaal rondom je keuzes te hebben. Een logisch verhaal dat door iedereen begrepen wordt en een verklaring geeft voor de keuzes die je hebt gemaakt. Maar ook een verhaal dat ondersteund wordt met bewijzen. Bewijze die op verschillende plekken zichtbaar zijn in de organisatie.

“75% van innovatie is sociale innovatie”

Daarmee bereik je twee zaken. Als eerste laat je zien je dat de Goals “here-to-stay” zijn en niet het zoveelste management speeltje. Men moet de Goals dagelijks ervaren, terugzien in allerlei kleine en grote zaken.

Als tweede wil je de link leggen tussen gedrag en de SDG’s. Gooi je jouw koffiebekertje in deze prullenbak, dan draag je bij aan doel 12, spoel je het toilet door met de kleine knop dan draag je bij aan doel 6, de lamp die je zojuist hebt aangedaan wordt gevoed door de zonnepanelen op het dak en daarmee dragen wij bij aan doel 7, et cetera. Dit zorgt er voor dat het gedrag en de keuze van een medewerker gekoppeld worden aan de Goals en tegelijk geeft het de medewerker zo het gevoel bij te dragen aan de doelen van de organisatie (en de wereld…). Tevens maakt het de SDGs tastbaar. Want zoals al eerder gezegd, hoe mooi en nobel de Goals ook zijn, ze zijn soms ook wat ontastbaar en ver van mijn bed.

Samengevat

Zorg dus dat je een kleine selectie van Goals maakt die aansluiten bij je bedrijf en excelleer op die Goals. Laat je medewerkers de Goals beleven en laat ze ervaren hoe zij hun bijdrage kunnen leveren.

Volgende week gaan we dieper in op het activeren van je medewerkers en hoe je een “story” bouwt rondom je strategie.

#ZinnigeZaken #SDG #SDGs #GlobalGoals #WereldDoelen #MVO #CSR