fbpx
Global Goals voor gemeenten, de 5 belangrijkste voordelen

Global Goals voor gemeenten, de 5 belangrijkste voordelen

De 17 Global Goals moeten er voor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden. De gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap en voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Ze koppelt dit aan wat er lokaal moet gebeuren, handelend in het directe belang van haar inwoners. (meer…)