fbpx
Vijf concrete tips om aan de slag te gaan met de Global Goals. Tip 2 van 5

Vijf concrete tips om aan de slag te gaan met de Global Goals. Tip 2 van 5

Al sinds mensenheugenis gebruiken we verhalen om boodschappen over te brengen. Zorg dus dat je jouw boodschap verpakt in een verhaal; wij noemen dit jouw Sustainable Story. Dit verhaal vertelt wat jullie aanpak is, hoe je dit doet en waarom het logisch is dat juist jullie dit doen.

Een goed en logisch verhaal maakt het een stuk eenvoudiger om de boodschap over te brengen en inspireert mensen om mee te denken.

Gebruik de Golden Circle van Simon Sinek ter inspiratie!

Vijf concrete tips om aan de slag te gaan met de Global Goals. Tip 1 van 5

Vijf concrete tips om aan de slag te gaan met de Global Goals. Tip 1 van 5

Elke organisatie is uniek en dus is elke aanpak uniek. De bouwstenen zijn gelijk en uitwisselbaar, maar het resultaat is altijd maatwerk. Het begint bij te bepalen welke doelen het beste passen bij jouw organisatie.

Dat wil niet zeggen dat je de overige vergeet. Op de doelen die passen bij jouw organisatie daar ontwikkel je een strategie, plan je concrete acties, daarop ga je vonken.    De overige doelen neem je op in je beleid, daarop ga je vinken.

Tussen de drie en vijf doelen werk het best!

Hoe kijken millennials naar het MVO beleid van jouw organisatie?

Hoe kijken millennials naar het MVO beleid van jouw organisatie?

Hoe kijken Millennials naar het MVO beleid van jouw organisatie?

Van millennials wordt vaak gezegd dat zij zeer bewust zijn, dat ze kritische vragen aan potentiële werkgevers stellen en dat ze andere afwegingen maken om ergens wel of niet te gaan werken.
Eerlijk is eerlijk wij gebruiken dat argument ook vaak wanneer we met opdrachtgevers in gesprek zijn, maar is dat wel echt zo?

Wij hebben het ze zelf gevraagd! Samen met enkele studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben we een sessie georganiseerd waarbij we ze enkele MVO casussen hebben voorgelegd.
Het ging ons niet om de betreffende bedrijven te bashen en dus hebben we die namen weggelaten. Wel hebben we de reacties van de deelnemers vastgelegd.
En ik kan je alvast verklappen dat daar beste rake opmerkingen tussen zitten.

Link naar videoverslag
De Global Goals in je bedrijf; deel 5 van 5, integreer en nog een keer

De Global Goals in je bedrijf; deel 5 van 5, integreer en nog een keer

Integreer de SDGs

De business case van de Global Goals is al aan bod gekomen. Dat we daar meer zijn begonnen is niet zo vreemd, de business case zorgt namelijk dat de aanpak onderdeel wordt van de business.

De opkomende focus van normalisatie-instellingen en toenemende interesse van financiële instellingen zullen de verwachtingen van stakeholders blijven stimuleren. In toenemende mate streven institutionele beleggers ernaar kapitaal aan te trekken voor het ondersteunen van de SDGs. Robeco voegde in 2017 al criteria toe rond de SDGs, diverse banken kennen als een rentekorting toe aan bedrijven die goed met de wereld omgaan waarin zij hun geld verdienen en Corporate Knights spreekt over het toevoegen van een SDG-impact criterium.Al deze activiteiten zullen organisaties in de particuliere sector stimuleren om van elkaar te leren en zich aan te passen om hun positieve impact te vergroten.

Een goede integratie is hierbij van noodzaak. Daarbij is het van belang dat de integratie van onder af uitgevoerd moet worden. Zoals in blog 3 uit deze reeks al genoemd raden wij aan te starten met een kleinere, selecte, groep enthousiastelingen. Deze groep moet van “bovenaf” gestimuleerd en uitgedaagd worden. Bij dergelijke transities is het voor het management vaak lastig om toe te kijken en niet over te nemen. Toch is dit wat gevraagd wordt.

“Aangekomen bij integratie zit de rol van het management er eigenlijk al op!”

Ook is het van belang dat de integratie plaats heeft in de dagelijkse operatie van je bedrijf. Wij draaien al bijna 20 jaar mee in deze wereld en destijds was het heel gewoon voor, voornamelijk Angelsaksische, organisaties om aan de slag te gaan met Corporate Volunteering en Corporate Filantropie. Voornamelijk eenmalige activiteiten en vooral buiten de deur. Tegenwoordig zien we gelukkig steeds meer dat bedrijven dergelijke initiatieven omarmen en binnen haar eigen muren betrekken. Daar horen ze ook thuis.

Integratie in de dagelijkse business betekent ook dat het logisch wordt dat bepaalde dingen gedaan worden en ook dat bepaalde dingen dus niet gedaan worden. Pas dan wordt het echt onderdeel van je bedrijfscultuur. Als je dat bereikt hebt dan kun je echt spreken van een succesvolle integratie.

Maar hoe dan? Nou gewoon door te doen en je mensen er bij te betrekken. Aangekomen bij integratie zit de rol van het management er eigenlijk al op. Het speelveld is uitgezet, de strategie is bepaald, de middelen zijn toegekend, nu is het aan de organisatie. Zorg er voor dat er een actief aanbod is. Een aanbod dat aansluit bij je organisatie.

We maken hierbij een onderscheid tussen vinken en vonken. Op de Goals die je als focus Goals hebt benoemd zorg je voor beleid en vertaal je deze naar acties en activiteiten. Zorg voor activiteiten die aansluiten bij jouw core-business en waar je mee naar buiten durft te gaan.

  • Ben je een energiemaatschappij? Dan is het logisch wanneer je de kennis en expertise van jouw mensen inzet om bijvoorbeeld maatschappelijke instellingen helpt te verduurzamen.
  • Produceer je een koffiemachine? Maak het dan je uitdaging dat deze zo min mogelijk energie gebruikt en dat de machine circulair ontwerpen en gefabriceerd is.
  • Lever je levensmiddelen? Is het dan niet logisch om bijvoorbeeld kinderen op scholen het belang van gezond voedsel te leren?

Wat je doet hangt dus erg af van je organisatie. Maar zorg in ieder geval dat het mensen uitdaagt, mensen inspireert, dat je als organisatie kunt vonken!

“We maken hierbij een onderscheid tussen vinken en vonken!”

Op de overige doelen maak je voornamelijk beleid. Denk daarbij aan het opstellen van een inkoopbeleid waarin kinderarbeid wordt uitgesloten of het behalen van gezamenlijke CO2 doelstellingen. Een beleid gericht op afvinken, lijstjes maken van zaken die je wel en juist niet doet als bedrijf. Bij het opstellen van een dergelijk beleid ga je de organisatie in en haal je de reeds aanwezige kennis op. Onze ervaring heeft ons geleerd dat er veel zaken zijn waaraan je medewerkers zich stiekem best irriteren. Van die dingetjes waarvan ze nooit begrepen hebben waarom deze niet gedaan werden of waarom ze niet gevraagd werden aan partners en toeleveranciers.

Deze kennis verzamel je en deel je met elkaar. Zo kunnen andere afdelingen leren van elkaar. Dat maakt het werken eenvoudiger (je hoeft immers het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden), maar het stimuleert samen werken en samen verbeteren. En hoe mooi is het om “je eigen” beleid uit te voeren als medewerker? Je bent instant verbonden en committed om er een succes van te maken.

… en nog een keer

Misschien wel het belangrijkste van allemaal is het besef dat je de Global Goals niet kunt introduceren in je organisatie als eenmalig dingetje. In de aanpak zit een repeterende cyclus. Deze repetitie zorgt er voor dat er geleerd wordt, dat de aanpak steeds beter aansluit op de organisatie en dat deze er een wezenlijk onderdeel van wordt.

“Een kleiner vliegwiel breng je nu eenmaal makkelijker in beweging!”

De aanpak die wij hanteren werkt vanaf stap één toe naar een volgende cyclus. Je basis voor de volgende cyclus is namelijk de vorige. Maak de cycli niet te groot. We zien vaak dat mensen de neiging hebben “door te slaan” als het aan komt op dergelijke onderwerpen. Van een leuk idee slaat het in een rap tempo om naar een plan voor het redden van de wereld. Hoe mooi en nobel dat ook is, je komt niet echt verder want je start niet. Beter is het om kleine stappen te maken en deze bij elke ronde steeds groter te maken. Een kleiner vliegwiel breng je nu eenmaal makkelijker in beweging!

Kort samengevat

Zorg dat je acties en activiteiten aansluiten op je organisatie. Op je core-business, op het DNA van je organisatie en bij het niveau van je medewerkers. Organiseer dit zo dat je aanpak geen eenmalig “gebbetje” wordt, maar dat het een repeterend karakter kent. Elke ronde wordt zo beter en grootser.

Met deze laatste twee stappen is het cirkeltje rond.  Met de beschreven stappen ben je in staat je organisatie in beweging te krijgen en je medewerkers te activeren op de Global Goals.

Heb je moeite met het invullen van de stappen in je eigen organisatie. Neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s. We helpen je graag een stapje verder!

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De vertaling naar je bedrijf

De SDGs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de individuele lidstaten. De bijbehorende doelen en indicatoren zijn toegeschreven om landen aan te zetten tot concrete acties. Om deze relevant te maken voor het bedrijfsleven, zijn ze vertaald. Je vind ze weergegeven in het rapport “Business Reporting on the SDGs – An Analysis of the Goals and Targets“, dat KPIs identificeert die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten op de SDGs bij te houden.

Deze analyse beslaat elke SDG, en de bijbehorende 169 doelen en geeft een inventarisatie van mogelijke aansluitpunten. Deze toelichtingen – zowel kwalitatief als kwantitatief – zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde kaders voor bedrijven. Elk bedrijf kan deze punten gebruiken om verslag te doen van zijn inspanningen om de SDGs te bereiken.

Daarnaast heeft de UNGC (United Nations Global Compact) de zogenaamdeIndustrie Matrixuitgegeven met branche specifieke voorbeelden en ideeën voor activiteiten met betrekking tot de SDGs. De matrices verdiepen zich in bedrijfsacties per doel en bieden veel goede voorbeelden van initiatieven.

Leren

Net als bij elke verandering zijn evaluatie en aanpassing van cruciaal belang zijn om vooruitgang te blijven boeken. Het team dat de acties, doelen en voortgang beheert, moet op regelmatige basis bijeenkomen om te evalueren, de volgende stappen te bepalen en te beslissen waar en waarom er wordt afgeweken van het gekozen pad.

Bedrijven die zich inzetten om met de Sustainable Development Goals te werken, moeten hun voortgang en ervaringen regelmatig melden. Tim Mohin zei daarover: “Door te rapporteren over hun voortgang, zullen bedrijven hun prestaties verbeteren, wat een zinvolle vooruitgang mogelijk maakt bij het behalen van de SDGs.”

“Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan!”

Hoewel er al veel gedaan is rondom de Global Goals, ligt er ook nog veel onontgonnen terrein voor ons. Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan. Veel moet nog worden ontdekt. Daar moet je als bedrijf dus rekening mee houden. Dat doet dus een beroep op het lerend vermogen van organisaties.

Rapporteren

Ons wordt vaak de vraag gesteld “Wat is de beste manier om over de SDGs te rapporteren?”. Er is geen standaard blauwprint voor een SDG rapportage, wel zijn er inmiddels vele voorbeelden beschikbaar. In 2017, slechts twee jaar na de release van de SDGs, bevatte 47 procent van de wereldwijde GRI-rapporten een verband met de SDGs. In een meer recent rapport van PWC wordt dit percentage zelfs bijgesteld naar 72%. Hoewel het dus een uitdaging kan lijken om te bepalen hoe de SDGs moeten worden aangepakt en gerapporteerd, is een positief signaal dat bedrijven snel methoden hebben gevonden die werken voor hun organisaties.

Concrete voorbeelden van rapportages zijn onder meer:

Gasunie; in haar jaarverslag van 2018 heeft Gasunie voor het eerst de link gelegd naar de Global Goals. Zij heeft haar bestaande activiteiten geclusterd en gekoppeld aan de Goals. De Goals staan niet los beschreven, maar zijn onderdeel van de verschillende activiteiten. Zoek maar eens op SDG in het verslag.

PWC; een organisatie die al langere tijd actief is met de Werelddoelen. En ook al sinds langere tijd hebben deze doelen een vaste plek in haar jaarverslag. Sterker nog, zij brengen zelfs een apart rapport uit over de voortgang op “hun Goals”.

PGGM; deze pensioenreus loopt voorop met de SDGs. Al jaren brengt zij haar Verantwoord Beleggen jaarverslag uit. Hierin gelden de Global Goals als uitgangspunt voor hun beleid. Zij staat voor dat ook andere beleggers aan de slag gaan met de Goals

VodafoneZiggo; verbinding als thema is een logische wanneer je kabelaar / mobiele telefonie aanbieder bent. Verbinding staat voor waardevolle connecties tussen mensen. VodafoneZiggowil dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. Hoe ze dat doen, lees je in hun jaarverslag 2018.

Alliander; Alliander kiest voor een focus op vier doelen. Doelen die volkomen logisch zijn wanneer je kijkt naar de organisatie en haar primaire activiteiten. Een mooi voorbeeld dus van het aanbrengen van focus op datgene waarvan het logisch is dat juist jij daar jouw bijdragen aan levert.

Rabobank; vorige week kwam de Rabo ook al voorbij. Toen met een concreet voorbeeld, maar ook op het gebied van verslaglegging onderscheiden zij zich. Met een aparte rapportage op de activiteiten van de Rabobank op de SDGs.

Gemeente Rheden; ook gemeenten staan niet stil en wat een mooi voorbeeld is Gemeente Rheden. Niet voor niets zijn zij verkozen tot de meest inspirerende gemeente voor de Global Goals. Kijk maar eens naar hun verslag. Naast de mooie vormgeving staat het vol met leuke en concrete voorbeelden welke voor anderen wellicht als inspiratiebron kunnen dienen.

En lees ook eens dit rapport van PWC. Hier lees je onder andere dat 72% van de grotere bedrijven de SDGs een plekje hebben gegeven in hun jaarverslag, maar dat slechts 19% ook daadwerkelijk een SDG agenda op het zogenaamde C-level heeft.

“Bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen!”

De rode draad bij deze partijen is dat zij nagenoeg allemaal begonnen zijn met het maken van een keuze in de Goals. Ze hebben een keuze gemaakt die past bij hun organisatie en zijn daarmee aan de slag gegaan. Ze hebben daar concrete acties op ondernomen en dragen dus hun steentje bij.

En misschien nog wel het belangrijkste; bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen. Op de toekomst, een uitleg van veranderend beleid, een aankondiging van een nog grotere uitdaging. Zo blijven de Goals dus onderdeel van de dagelijkse business. Van die van gisteren, maar vooral van die van morgen.

Samengevat

Leren en rapporteren gaan hand in hand. Rapporteren zonder er van te leren heeft niet zo veel zin, leren zonder te rapporteren maakt dat er geen noodzaak is. Voor een goede implementatie is het dus van belang dat leren en rapporteren een prominente plek krijgen in het plan van aanpak.

De cirkel is bijna rond, maar wij zouden Zinnige Zaken niet zijn als we ook niet kijken naar hoe we in actie komen. Dit is letterlijk de meest gestelde vraag die we krijgen. Ik wil (of moet) iets met de Global Goals, maar waar begin ik? Wat ga ik doen? Hoe krijg ik mijn mensen aangesloten? Et cetera.

Volgende week kijken we eindelijk naar concrete voorbeelden van acties om aan de slag te gaan in je organisatie.