fbpx
De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De vertaling naar je bedrijf

De SDGs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de individuele lidstaten. De bijbehorende doelen en indicatoren zijn toegeschreven om landen aan te zetten tot concrete acties. Om deze relevant te maken voor het bedrijfsleven, zijn ze vertaald. Je vind ze weergegeven in het rapport “Business Reporting on the SDGs – An Analysis of the Goals and Targets“, dat KPIs identificeert die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten op de SDGs bij te houden.

Deze analyse beslaat elke SDG, en de bijbehorende 169 doelen en geeft een inventarisatie van mogelijke aansluitpunten. Deze toelichtingen – zowel kwalitatief als kwantitatief – zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde kaders voor bedrijven. Elk bedrijf kan deze punten gebruiken om verslag te doen van zijn inspanningen om de SDGs te bereiken.

Daarnaast heeft de UNGC (United Nations Global Compact) de zogenaamdeIndustrie Matrixuitgegeven met branche specifieke voorbeelden en ideeën voor activiteiten met betrekking tot de SDGs. De matrices verdiepen zich in bedrijfsacties per doel en bieden veel goede voorbeelden van initiatieven.

Leren

Net als bij elke verandering zijn evaluatie en aanpassing van cruciaal belang zijn om vooruitgang te blijven boeken. Het team dat de acties, doelen en voortgang beheert, moet op regelmatige basis bijeenkomen om te evalueren, de volgende stappen te bepalen en te beslissen waar en waarom er wordt afgeweken van het gekozen pad.

Bedrijven die zich inzetten om met de Sustainable Development Goals te werken, moeten hun voortgang en ervaringen regelmatig melden. Tim Mohin zei daarover: “Door te rapporteren over hun voortgang, zullen bedrijven hun prestaties verbeteren, wat een zinvolle vooruitgang mogelijk maakt bij het behalen van de SDGs.”

“Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan!”

Hoewel er al veel gedaan is rondom de Global Goals, ligt er ook nog veel onontgonnen terrein voor ons. Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan. Veel moet nog worden ontdekt. Daar moet je als bedrijf dus rekening mee houden. Dat doet dus een beroep op het lerend vermogen van organisaties.

Rapporteren

Ons wordt vaak de vraag gesteld “Wat is de beste manier om over de SDGs te rapporteren?”. Er is geen standaard blauwprint voor een SDG rapportage, wel zijn er inmiddels vele voorbeelden beschikbaar. In 2017, slechts twee jaar na de release van de SDGs, bevatte 47 procent van de wereldwijde GRI-rapporten een verband met de SDGs. In een meer recent rapport van PWC wordt dit percentage zelfs bijgesteld naar 72%. Hoewel het dus een uitdaging kan lijken om te bepalen hoe de SDGs moeten worden aangepakt en gerapporteerd, is een positief signaal dat bedrijven snel methoden hebben gevonden die werken voor hun organisaties.

Concrete voorbeelden van rapportages zijn onder meer:

Gasunie; in haar jaarverslag van 2018 heeft Gasunie voor het eerst de link gelegd naar de Global Goals. Zij heeft haar bestaande activiteiten geclusterd en gekoppeld aan de Goals. De Goals staan niet los beschreven, maar zijn onderdeel van de verschillende activiteiten. Zoek maar eens op SDG in het verslag.

PWC; een organisatie die al langere tijd actief is met de Werelddoelen. En ook al sinds langere tijd hebben deze doelen een vaste plek in haar jaarverslag. Sterker nog, zij brengen zelfs een apart rapport uit over de voortgang op “hun Goals”.

PGGM; deze pensioenreus loopt voorop met de SDGs. Al jaren brengt zij haar Verantwoord Beleggen jaarverslag uit. Hierin gelden de Global Goals als uitgangspunt voor hun beleid. Zij staat voor dat ook andere beleggers aan de slag gaan met de Goals

VodafoneZiggo; verbinding als thema is een logische wanneer je kabelaar / mobiele telefonie aanbieder bent. Verbinding staat voor waardevolle connecties tussen mensen. VodafoneZiggowil dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. Hoe ze dat doen, lees je in hun jaarverslag 2018.

Alliander; Alliander kiest voor een focus op vier doelen. Doelen die volkomen logisch zijn wanneer je kijkt naar de organisatie en haar primaire activiteiten. Een mooi voorbeeld dus van het aanbrengen van focus op datgene waarvan het logisch is dat juist jij daar jouw bijdragen aan levert.

Rabobank; vorige week kwam de Rabo ook al voorbij. Toen met een concreet voorbeeld, maar ook op het gebied van verslaglegging onderscheiden zij zich. Met een aparte rapportage op de activiteiten van de Rabobank op de SDGs.

Gemeente Rheden; ook gemeenten staan niet stil en wat een mooi voorbeeld is Gemeente Rheden. Niet voor niets zijn zij verkozen tot de meest inspirerende gemeente voor de Global Goals. Kijk maar eens naar hun verslag. Naast de mooie vormgeving staat het vol met leuke en concrete voorbeelden welke voor anderen wellicht als inspiratiebron kunnen dienen.

En lees ook eens dit rapport van PWC. Hier lees je onder andere dat 72% van de grotere bedrijven de SDGs een plekje hebben gegeven in hun jaarverslag, maar dat slechts 19% ook daadwerkelijk een SDG agenda op het zogenaamde C-level heeft.

“Bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen!”

De rode draad bij deze partijen is dat zij nagenoeg allemaal begonnen zijn met het maken van een keuze in de Goals. Ze hebben een keuze gemaakt die past bij hun organisatie en zijn daarmee aan de slag gegaan. Ze hebben daar concrete acties op ondernomen en dragen dus hun steentje bij.

En misschien nog wel het belangrijkste; bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen. Op de toekomst, een uitleg van veranderend beleid, een aankondiging van een nog grotere uitdaging. Zo blijven de Goals dus onderdeel van de dagelijkse business. Van die van gisteren, maar vooral van die van morgen.

Samengevat

Leren en rapporteren gaan hand in hand. Rapporteren zonder er van te leren heeft niet zo veel zin, leren zonder te rapporteren maakt dat er geen noodzaak is. Voor een goede implementatie is het dus van belang dat leren en rapporteren een prominente plek krijgen in het plan van aanpak.

De cirkel is bijna rond, maar wij zouden Zinnige Zaken niet zijn als we ook niet kijken naar hoe we in actie komen. Dit is letterlijk de meest gestelde vraag die we krijgen. Ik wil (of moet) iets met de Global Goals, maar waar begin ik? Wat ga ik doen? Hoe krijg ik mijn mensen aangesloten? Et cetera.

Volgende week kijken we eindelijk naar concrete voorbeelden van acties om aan de slag te gaan in je organisatie.

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Prioriteren

De meeste bedrijven die met de SDGs aan de slag gaan, stoppen bij het het in lijn brengen van hun business met de huidige wet- en regelgeving. Als we echter de Agenda 2030 willen halen, hebben bedrijven ambities nodig die de huidige verplichtingen overtreffen. Koplopers die het verschil willen maken, durven te maken.

Het verschil maken lukt vaak echter niet zonder focus. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Op zoek dus naar waar we echt verschil kunnen maken. Waar liggen de grootste kansen van het bedrijf om negatieve effecten te verminderen en de positieve impact te maximaliseren? Waar kan het bedrijf zijn expertise gebruiken om innovatie vanuit de SDGs aan te jagen?

Op bedrijfsniveau begint dit met het in kaart brengen en begrijpen van de huidige activiteiten binnen de organisatie en de kansen in de markt. Kijk daarbij zowel naar de huidige als naar de gewenste situatie. En doe dit met alle stakeholders van je bedrijf. Dus medewerkers, klanten en leveranciers, maar zeker ook andere belanghebbenden. Denk aan omwonenden, aandeelhouders, geldschieters, et cetera.

“Die logica maakt dat de Goals aansluiten bij het DNA van je organisatie”

Naast de huidige activiteiten kijk je naar de ambitie van je eigen organisatie en de kansen en bedreigingen in de markt. Doe dit samen met mensen uit je eigen organisatie en betrek eventuele experts van buitenaf. Samen met de huidige activiteiten ontstaat zo een overzicht van mogelijkheden. Houd dit overzicht tegen de Global Goals aan en bepaal welke kansen en bedreigingen op welke Goal aansluiten. Vaak zijn dit meerdere Goals, maar dat is niet erg. Je zult uiteindelijk ervaren dat er een logisch verband begint te ontstaan tussen de Global Goals en de strategie van je organisatie.

Die logica maakt dat de Goals aansluiten bij het DNA van je organisatie. Dit maakt dat ze eenvoudig te integreren en te borgen zijn. Dat het verhaal klopt en bijdraagt aan een positieve uitstraling. Dit zijn dan ook de Goals die je kiest en waar je beleid op gaat maken.

Om dit concreter te maken, bepaal je de voordelen voor de verschillende belanghebbenden. De potentiële impact op de maatschappij, de planeet, partners en het bedrijf. Houd in gedachten dat het bevorderen van de SDGs kan en moet leiden tot nieuwe marktkansen en economische groei. Deze doelen worden zo een win-winsituatie voor het bedrijfsleven en de maatschappij.

Dat betekent niet dat je de overige Goals links laat liggen. Dat is het verschil tussen vonken en vinken. Op de strategisch gekozen SDGs ontwikkel je een beleid en daar activeer je je medewerkers op, daar ga je op vonken. Op de overige voer je een compliance beleid, afvinken dus.

Een van de beste voorbeelden komt van eigen bodem. DSM heeft de stap gemaakt naar een “purpose-let, performance-driven” organisatie. Daarbij heeft zij de aansluiting gezocht met de Global Goals, maar focus gelegd op die goals die “passen” bij DSM. Internationaal wordt erkend dat deze koerswijziging DSM veel gebracht heeft en dat het bedrijf op velerlei vlakken een sterkere positie gekregen heeft. Lees hier zelf hoe DSM dit gedaan heeft.

Visualiseren

Succesvolle veranderingen in een organisatie hangen vaak af van het gedrag van medewerkers. 75% van innovatie is sociale innovatie. Dus hoe krijgen we het juiste gedrag?

Dit begint bij het ervaren van de Global Goals. Zoals hiervoor al beschreven is het belangrijk een goed verhaal rondom je keuzes te hebben. Een logisch verhaal dat door iedereen begrepen wordt en een verklaring geeft voor de keuzes die je hebt gemaakt. Maar ook een verhaal dat ondersteund wordt met bewijzen. Bewijze die op verschillende plekken zichtbaar zijn in de organisatie.

“75% van innovatie is sociale innovatie”

Daarmee bereik je twee zaken. Als eerste laat je zien je dat de Goals “here-to-stay” zijn en niet het zoveelste management speeltje. Men moet de Goals dagelijks ervaren, terugzien in allerlei kleine en grote zaken.

Als tweede wil je de link leggen tussen gedrag en de SDG’s. Gooi je jouw koffiebekertje in deze prullenbak, dan draag je bij aan doel 12, spoel je het toilet door met de kleine knop dan draag je bij aan doel 6, de lamp die je zojuist hebt aangedaan wordt gevoed door de zonnepanelen op het dak en daarmee dragen wij bij aan doel 7, et cetera. Dit zorgt er voor dat het gedrag en de keuze van een medewerker gekoppeld worden aan de Goals en tegelijk geeft het de medewerker zo het gevoel bij te dragen aan de doelen van de organisatie (en de wereld…). Tevens maakt het de SDGs tastbaar. Want zoals al eerder gezegd, hoe mooi en nobel de Goals ook zijn, ze zijn soms ook wat ontastbaar en ver van mijn bed.

Samengevat

Zorg dus dat je een kleine selectie van Goals maakt die aansluiten bij je bedrijf en excelleer op die Goals. Laat je medewerkers de Goals beleven en laat ze ervaren hoe zij hun bijdrage kunnen leveren.

Volgende week gaan we dieper in op het activeren van je medewerkers en hoe je een “story” bouwt rondom je strategie.

#ZinnigeZaken #SDG #SDGs #GlobalGoals #WereldDoelen #MVO #CSR

 

De Global Goals in je bedrijf; deel 1 van 5, ontdek het potentieel van de Global Goals

De Global Goals in je bedrijf; deel 1 van 5, ontdek het potentieel van de Global Goals

De afgelopen maanden ervaren wij een enorme toename van bedrijven die aan de slag willen gaan met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat is volledig logisch volgens Tim Mohin:”We leven in een wereld waar grote bedrijven bestaan die het BBP van veel landen overschrijden en we werken met supply-chains die zich over de hele wereld uitstrekken. De private sector speelt dus een cruciale rol bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. ”

“Leiders van de kopgroep hervormen de markt!”

De Global Goals bieden toekomstige groeimogelijkheden voor bedrijven, maar vormen ook de basis voor te verwachtte toekomstige regelgeving. Door de doelen op te nemen in de lange termijn strategie van een bedrijf worden potentiële risico’s beperkt en wordt het bedrijf goed gepositioneerd om aan te sluiten op trends in duurzame ontwikkeling. Leiders die in beweging durven te komen, zullen de markten hervormen.

Naar schatting vormen de innovaties, die nodig zijn om de Global Goals te realiseren, een marktpotentieel van minstens 12 miljard per jaar en zorgen ze voor 380 miljoen nieuwe banen wereldwijd. Dat is dus een gigantisch potentieel dat voor het grijpen ligt.

En dan hebben we ook nog de toenemende vraag van de steeds kritisch en bewust wordende consument en andere afnemers. Deze beweging gaat op meerdere vlakken zijn invloed krijgen op het bedrijfsleven. Vraag dat maar eens aan de CEO’s die de afgelopen jaren het veld moesten ruimen vanwege een integriteit schandaal. De consument dwingt de CEO op zijn knieën via Social Media. Volgens onderzoek van PWC is dit aantal ruim verdrievoudigd.

En vergeet niet dat diezelfde afnemer vaak ook leverancier is; en wel van arbeid. Als medewerker spreken zij zich steeds meer uit over waar ze wel of niet willen werken. Vanuit recruitment krijgen we signalen dat het toevoegen van een goede omschrijving van de rol van de organisatie in de samenleving, 40% meer reacties oplevert.

Hoe zorg je dat je inprikt op dit potentieel? Hoe ga je daadwerkelijk aan de slag? Want laten we eerlijk wezen, hoe mooi en nobel de Global Goals ook zijn, ze zijn ook wel erg groots, erg abstract en soms erg ver van ons bed.

We hebben een aanpak ontwikkeld die je helpt bij het nemen van de juiste stappen. Het volgen van deze stappen is nog geen garantie dat alles 100% succesvol zal verlopen, maar het helpt je in ieder geval om structuur te geven aan je ontwikkeling en te leren van de uitdagingen die je onderweg bent tegen gekomen.

De te nemen stappen zijn:

1)   Prioriteer en visualiseer

2)   Acteer en communiceer

3)   Integreer en leer

4)   Rapporteer en nog een keer…

De komende vier weken nemen we elk van de stappen door en illustreren we deze met voorbeelden uit de praktijk.

Veranderen, daar houden wij niet zo van!

Veranderen, daar houden wij niet zo van!

De Verenigde Naties hebben besloten dat we als bewoners van de wereld best een aantal dingen anders kunnen doen. In 2015 zijn, in gemeenschappelijkheid van alle naties op deze aarde, een paar uitdagende doelen gesteld. Het zijn er zeventien, ze worden de Sustainable Development Goals genoemd en zijn eigenlijk heel voorspelbare en menselijke doelen. Honger de wereld uit, geen armoede meer, schoon drinkwater en voor iedereen onderwijs als goede basis voor een toekomst. Kortom, daar kun je niet tegen zijn.

De vraag is dan: Waarom komen we daar dan daar nu pas mee? Waar hebben we al die tijd op gewacht?  En dan blijkt het verhaal natuurlijk toch nog flink ingewikkeld. Iedereen snapt de doelen, maar de oplossing is toch niet zo eenvoudig en ook best wel eng. Stel je voor dat …

Zo mocht ik vorige week een paar dingen over deze Goals van de VN bespreken met een groep ondernemers.  De gemoederen liepen meteen wat op: “Wat denk je zelf?  Is dit echt oplosbaar? Dat is toch niet realistisch!” Maar wat realistisch is, is eigenlijk voor iedereen iets anders. En dat is nou juist het punt waar het hier over gaat. Er is sprake van een wereldwijde ongelijkheid en materiele disbalans.

“Wanneer we niet langer de situatie kunnen veranderen, moeten we onszelf veranderen”

Mijn punt is het volgende: Volgens mij hoeft de wereld er helemaal niet zo slecht voor te staan. We kunnen veranderen, als we het maar willen!
We hoeven niet per se de vruchten van de andere kant van de wereld te halen, om toch een heel weldadige fruitmand te vullen. We hoeven niet telkens een nieuw flesje water te kopen en af te danken, als we telkens hetzelfde flesje gratis kunnen vullen in elk denkbaar gebouw waarin je je begeeft. Er zijn zelfs al auto’s zonder uitlaatgassen. Het lost nog lang niet alles op, maar het is een start. Er zijn nog vele mogelijkheden te verzinnen. Technisch innovaties, waarbij we op een andere manier omgaan met grondstoffen, maar ook sociale innovaties waarbij we vooral kijken naar onze eigen patronen in het leven.

Het grootste probleem is dat we als mens eigenlijk niet zo goed zijn in veranderen. We willen het niet, durven het niet of denken het niet te kunnen. Alles waarin we nu geloven is gebaseerd op behoud van wat we hebben. We willen grip op ons bestaan. Maar ons bestaan hangt helemaal niet vast aan al die dingen die we nu doen. We maken ons afhankelijk van dingen waarin we zijn gaan geloven, zoals een telkens groeiende economie. Maar ook dat is maar een verzinsel. Als je naar buiten kijkt zie je dat er andere dingen zijn die echt ons bestaansrecht bepalen. Gek eigenlijk dat we daar dan toch zo aan hechten.

Hoe kunnen we de toekomst slimmer tegemoet treden? Verliezen we echt alles als we beter voor de aarde gaan zorgen, of hebben we juist nog heel veel te winnen? Zijn er echt vooral kosten verbonden aan verduurzaming? Of zou je kunnen zeggen dat slimmer naar de toekomst kijken maakt dat je andere keuzes maakt qua investeringen? Zou het kunnen dat we eigenlijk nog helemaal geen idee hebben hoeveel we aan waarde gaan winnen, als we elke dag een stapje in de goede richting zetten?
Het beantwoorden van deze vragen, vraagt waarschijnlijk om een hele andere manier van kijken. En dat is eng!

De komende periode zullen op de site van Zinnige Zakensteeds meer artikelen verschijnen die niet alleen gaan over de transitie van de aarde, maar bovenal over de transitie we als mens blijkbaar moeten doormaken. De aarde heeft geen schuld, de mens is aan zet.

#ZinnigeZaken #SDGs #SustainableDevelopmentGoals #GlobalGoals #SDGNederland #SDGCharter #CSR #MVO #MVONederland #Veranderen #Change

Global Goals voor gemeenten, 5 eenvoudige manieren om te starten

Global Goals voor gemeenten, 5 eenvoudige manieren om te starten

Dit is het derde artikel met als thema Global Goals voor gemeenten. Het eerste artikel ging over de vijf belangrijkste voordelen om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals en het tweede over de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland. In dit artikel laten we 5 eenvoudige manieren zien om te starten met de Global Goals.

  1. Start met wat je al doet– het meest eenvoudige is om in kaart te brengen wat je nu al doet, bijvoorbeeld door het gemeentelijk beleid langs de Global Goalste leggen. Vertaal dit vervolgens naar de Global Goals en maak het zichtbaar naar de buitenwereld.
  2. Maak het zichtbaar en monitor– er zijn veel manieren om te laten zien wat je als gemeente doet. Zo kun je je aansluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne van VNG. Zij biedt o.a. een campagnelogo op maat en formats voor banners en andere communicatiemiddelen. Ook kun je een platform gebruiken(samen met bewoners en bedrijven) om te laten zien wat je doet. Monitoring kan bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente en diverse andere monitoring tools.
  3. Doe het samen– de Global Goals gaan ook over betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. De gemeente kan dit betrekken op het hele proces van visieontwikkeling, besluitvorming en aspecten van uitvoering. Ook kun je als gemeente actief ruimte bieden aan initiatief uit de energieke samenleving; ze stelt zich dan op als facilitator en verbinder van individuen, coöperaties, (sociale) ondernemers, maatschappelijke actoren, kennisinstituten en andere instanties die willen bijdragen aan de Global Goals.
  4. Van beleid naar uitvoering– vertaal je Global Goals beleid naar een actieplan bestaande uit een handelsparagraaf, een impactparagraaf, een samenwerkingsparagraaf en een communicatieparagraaf.
  5. Stel een coördinator aan of een kernteam samen– dit zorgt voor versnelling en verbinding.  De gemeente kan via deze weg duurzaam gedrag van burgers, bedrijven en instellingen stimuleren en ondersteunen via een bewust gekozen mix van instrumenten, waaronder voorlichting, regelgeving, financiering, een gunstig (vestigings)klimaat en het actief samenbrengen van partijen. Hoe? Voorbeelden zijn campagnes (bijvoorbeeld voor afvalscheiding); een gemeentelijk duurzaamheidsloket; City Deals; online platforms voor duurzame initiatieven; fysieke ontmoetings- of experimenteerplekken; duurzaamheidsleningen en subsidies; inkoopcriteria; prestatieafspraken; lokale MVO-convenanten; stimuleren van certificering in de bouw (b.v. BREEAM); handhaven dat bedrijven duurzaamheidsmaatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugbetalen; in kaart brengen en verbinden van lokale grondstoffenstromen; stimuleren van korte voedselketens; eerlijke winkelroutes (Fairtrade); duurzaamheidsevenementen en prijzen.

Er zijn dus verschillende manieren om te starten, maar het belangrijkste is om gewoon te starten want de klok staat niet stil. De Global Goals vragen om gezamenlijke actie. Veel succes en wij delen graag onze kennis en ervaring. Meer algemene informatie is te vinden via Gemeenten4GlobalGoals VNG en Globalgoalsgames

Deze blogs belichten de 17 #Globalgoals (of #SDGs) en de invloed hiervan op ons dagelijks leven, zowel zakelijk als privé. Van ver weg tot heel dichtbij, met inspirerende voorbeelden, feiten en concrete handvatten. Wil je zelf op een leuke en laagdrempelige aan de gang met de Global Goals, kijk dan eens op Zinnige Zaken.

#SDG #globalgoals #duurzaam #MVO #transitie #Good2connect #Zinnigezaken

Global Goals voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

Global Goals voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

In ons vorige artikel lieten we zien wat de vijf belangrijkste voordelen zijn om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals. In de praktijk kan de gemeente veel doen, bijvoorbeeld het actief verminderen van de eigen ecologische en sociale voetafdruk, via maatschappelijk verantwoorde inkoop en bijvoorbeeld het energie-, grondstoffen-, klimaat- en natuurbeleid. Internationale samenwerking kan dit versterken. Nu dat je de belangrijkste voordelen weet, is het tijd voor de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland.

  1. Gemeente Ossheeft bovenstaande uitgangspunten in een visiedocument vastgelegd. Met de Global Goals als leidend principe of als verwijzing. Gemeente Oss is een mooi voorbeeld die de doelen als uitgangspunt gebruikt: ‘Oss kiest ervoor om een aantal grote opgaven vernieuwend aan te pakken samen met Ossenaren, andere overheden en onderwijs. Niet alleen voor nu en binnen de grenzen van Oss, maar als basis voor later en als landelijk voorbeeld. Het succes van Pivot Park en de bekroonde Global Goals aanpak zijn daar recente bewijzen van’. Bekijk hier hoe andere gemeenten dat doen.
  2. Gemeente Utrechtheeft een platform ontwikkeld waarop Utrechtse verhalen rondom de Global Goals worden verzameld. Dit platform is een mooie manier om alle betrokkenen te inspireren en te activeren. Kijk maar eens op HeelUtrechtUJe krijgt hier een mooi overzicht van actieve burgers, ondernemers, organisaties of instellingen met hun initiatieven.
  3. Gemeente Tilburgfaciliteert en stimuleert haar stad via een subsidieregeling ‘Een wereld te winnen 2016-2020’ waarmee de gemeente Tilburgse projecten en programma’s wil ondersteunen. Deze subsidieregeling wordt grotendeels georganiseerd door het gelijk genaamde burgerplatform. Met de projecten die het platform ondersteunt, wil Tilburg bijdragen aan het realiseren van de Global Goals.
  4. Gemeente Haarlemheeft de doelen opgenomen in haar beleid door eerst een inventarisatie van de doelen te doen waar Haarlem in zijn beleid en uitvoering al aandacht aan besteed. De tweede stap was het opstellen van een nota met een inventarisatie van doelen waar een extra mogelijkheid is, omdat anders de kans bestaat dat die doelen niet worden gehaald. Gestreefd wordt om bij het actualiseren van het beleid de Goals steeds weer mee te nemen waar het kan. Daarnaast zullen de Global Goals betrokken kunnen worden bij de vorming van een nieuw college na de verkiezingen.
  5. Gemeente Rhedenis uitgeroepen tot meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland. Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, maar vanaf 2018 worden die vervangen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Door te werken met deze doelen worden uitgangspunten van de organisatie zoals integraliteit, resultaatgerichtheid en samenwerking met partners versterkt. Gemeente Rheden werkt niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie met de Global Goals, maar weet ook allerlei partners en externe partijen aan zich te binden. Als gemeente willen ze dan ook allerlei mogelijkheden bieden voor samenwerking met die partijen rond de Global Goals. In de organisatiestructuur is een integraal beleidsteam opgezet dat verantwoordelijk is voor veertien van de zeventien doelen. Deze veertien doelen zijn verdeeld in vier clusters: gebiedsontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Naast dit beleidsteam is er een strategisch team neergezet om onder andere te borgen dat alle Global Goals in alle geledingen van de organisatie doorgevoerd worden en om de meer corporate Goals vorm te geven. Verder is een wethouder uit het college in Rheden benoemd tot portefeuillehouder van de Global Goals en is er projectgroep ingesteld die de Global Goals nader vorm gaat geven voor de langere termijn. Binnen de gemeente Rheden zijn 17 medewerkers benoemd die ieder als ambassadeur optreden voor 1 Global Goal. Door de inzet van deze verschillende teams is het mogelijk om de doelen als rode draad en kader te nemen voor het gemeentelijk beleid, de koers en organisatieontwikkeling.

Wil je uit eerste hand en vanuit de praktijk horen hoe het is om als gemeente met de Global Goals aan de slag te gaan bekijk dan deze video van de Atriumlezing ‘Global Goals in het gemeentelijk beleid’ of lees hier het uitgebreide verslag van de lezing.

In ons volgende artikel laten we zien hoe je als gemeente kunt starten met de Global Goals.

Deze serie blogs belichten de 17 #Globalgoals (of #SDGs) en de invloed hiervan op ons dagelijks leven, zowel zakelijk als privé. Van ver weg tot heel dichtbij, met inspirerende voorbeelden, feiten en concrete handvatten. Wil je zelf op een leuke en laagdrempelige aan de gang met de Global Goals, kijk dan op www.globalgoalsgames.nl, www.zinnigezaken.nlof www.gemeenten4globalgoals.nl

 

#SDG #globalgoals #duurzaam #MVO #transitie #Good2connect #ZinnigeZaken