fbpx
De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De vertaling naar je bedrijf

De SDGs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de individuele lidstaten. De bijbehorende doelen en indicatoren zijn toegeschreven om landen aan te zetten tot concrete acties. Om deze relevant te maken voor het bedrijfsleven, zijn ze vertaald. Je vind ze weergegeven in het rapport “Business Reporting on the SDGs – An Analysis of the Goals and Targets“, dat KPIs identificeert die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten op de SDGs bij te houden.

Deze analyse beslaat elke SDG, en de bijbehorende 169 doelen en geeft een inventarisatie van mogelijke aansluitpunten. Deze toelichtingen – zowel kwalitatief als kwantitatief – zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde kaders voor bedrijven. Elk bedrijf kan deze punten gebruiken om verslag te doen van zijn inspanningen om de SDGs te bereiken. Daarnaast heeft de UNGC (United Nations Global Compact) de zogenaamdeIndustrie Matrixuitgegeven met branche specifieke voorbeelden en ideeën voor activiteiten met betrekking tot de SDGs. De matrices verdiepen zich in bedrijfsacties per doel en bieden veel goede voorbeelden van initiatieven. (meer…)

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Prioriteren

De meeste bedrijven die met de SDGs aan de slag gaan, stoppen bij het het in lijn brengen van hun business met de huidige wet- en regelgeving. Als we echter de Agenda 2030 willen halen, hebben bedrijven ambities nodig die de huidige verplichtingen overtreffen. Koplopers die het verschil willen maken, durven te maken.

Het verschil maken lukt vaak echter niet zonder focus. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Op zoek dus naar waar we echt verschil kunnen maken. Waar liggen de grootste kansen van het bedrijf om negatieve effecten te verminderen en de positieve impact te maximaliseren? Waar kan het bedrijf zijn expertise gebruiken om innovatie vanuit de SDGs aan te jagen? (meer…)

De Global Goals in je bedrijf; deel 1 van 5, ontdek het potentieel van de Global Goals

De Global Goals in je bedrijf; deel 1 van 5, ontdek het potentieel van de Global Goals

De afgelopen maanden ervaren wij een enorme toename van bedrijven die aan de slag willen gaan met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat is volledig logisch volgens Tim Mohin:”We leven in een wereld waar grote bedrijven bestaan die het BBP van veel landen overschrijden en we werken met supply-chains die zich over de hele wereld uitstrekken. De private sector speelt dus een cruciale rol bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

“Leiders van de kopgroep hervormen de markt!”

De Global Goals bieden toekomstige groeimogelijkheden voor bedrijven, maar vormen ook de basis voor te verwachtte toekomstige regelgeving. Door de doelen op te nemen in de lange termijn strategie van een bedrijf worden potentiële risico’s beperkt en wordt het bedrijf goed gepositioneerd om aan te sluiten op trends in duurzame ontwikkeling. Leiders die in beweging durven te komen, zullen de markten hervormen.

Naar schatting vormen de innovaties, die nodig zijn om de Global Goals te realiseren, een marktpotentieel van minstens 12 miljard per jaar en zorgen ze voor 380 miljoen nieuwe banen wereldwijd. Dat is dus een gigantisch potentieel dat voor het grijpen ligt.

En dan hebben we ook nog de toenemende vraag van de steeds kritisch en bewust wordende consument en andere afnemers. Deze beweging gaat op meerdere vlakken zijn invloed krijgen op het bedrijfsleven. Vraag dat maar eens aan de CEO’s die de afgelopen jaren het veld moesten ruimen vanwege een integriteit schandaal. De consument dwingt de CEO op zijn knieën via Social Media. Volgens onderzoek van PWC is dit aantal ruim verdrievoudigd.

En vergeet niet dat diezelfde afnemer vaak ook leverancier is; en wel van arbeid. Als medewerker spreken zij zich steeds meer uit over waar ze wel of niet willen werken. Vanuit recruitment krijgen we signalen dat het toevoegen van een goede omschrijving van de rol van de organisatie in de samenleving, 40% meer reacties oplevert.

Hoe zorg je dat je inprikt op dit potentieel? Hoe ga je daadwerkelijk aan de slag? Want laten we eerlijk wezen, hoe mooi en nobel de Global Goals ook zijn, ze zijn ook wel erg groots, erg abstract en soms erg ver van ons bed.

We hebben een aanpak ontwikkeld die je helpt bij het nemen van de juiste stappen. Het volgen van deze stappen is nog geen garantie dat alles 100% succesvol zal verlopen, maar het helpt je in ieder geval om structuur te geven aan je ontwikkeling en te leren van de uitdagingen die je onderweg bent tegen gekomen.

De te nemen stappen zijn:

1)   Prioriteer en visualiseer

2)   Acteer en communiceer

3)   Integreer en leer

4)   Rapporteer en nog een keer…

De komende vier weken nemen we elk van de stappen door en illustreren we deze met voorbeelden uit de praktijk.

(meer…)

Veranderen, daar houden wij niet zo van!

Veranderen, daar houden wij niet zo van!

De Verenigde Naties hebben besloten dat we als bewoners van de wereld best een aantal dingen anders kunnen doen. In 2015 zijn, in gemeenschappelijkheid van alle naties op deze aarde, een paar uitdagende doelen gesteld. Het zijn er zeventien, ze worden de Sustainable Development Goals genoemd en zijn eigenlijk heel voorspelbare en menselijke doelen. Honger de wereld uit, geen armoede meer, schoon drinkwater en voor iedereen onderwijs als goede basis voor een toekomst. Kortom, daar kun je niet tegen zijn.

De vraag is dan: Waarom komen we daar dan daar nu pas mee? Waar hebben we al die tijd op gewacht?  En dan blijkt het verhaal natuurlijk toch nog flink ingewikkeld. Iedereen snapt de doelen, maar de oplossing is toch niet zo eenvoudig en ook best wel eng. Stel je voor dat … (meer…)

Global Goals voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

Global Goals voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

In ons vorige artikel lieten we zien wat de vijf belangrijkste voordelen zijn om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals. In de praktijk kan de gemeente veel doen, bijvoorbeeld het actief verminderen van de eigen ecologische en sociale voetafdruk, via maatschappelijk verantwoorde inkoop en bijvoorbeeld het energie-, grondstoffen-, klimaat- en natuurbeleid. Internationale samenwerking kan dit versterken. Nu dat je de belangrijkste voordelen weet, is het tijd voor de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland. (meer…)