fbpx
Purpose, goede wijn in een nieuw vat

Purpose, goede wijn in een nieuw vat

Tot een jaar of twee geleden kende ik purpose alleen als het Engelse woord voor doel of doestelling. Ik had er gewoon niets mee, het ging me niet aan, laat staan dat het iets met mijn werk te maken zou hebben. Zoals de meeste lezers van deze nieuwsbrief weten, organiseren wij al meer dan 20 jaar maatschappelijke teamprogramma’s voor bedrijven. Iets recenter, vanaf september 2018 om precies te zijn, adviseren we ook bedrijven op hun pad naar duurzaamheid. Dat deze activiteiten iets alles met purpose te maken zouden kunnen hebben, wist ik niet. Gewoonweg omdat het ‘goede dingen doen in werktijd’ voor ons zo vanzelfsprekend was. Daar hadden we geen woord voor, dat deden we gewoon. En nu weten we gelukkig dat dit dus een naam heeft.

En dat is fijn want nu hoeven we nog minder vaak uit te leggen wat we doen èn waarom we dat doen. Steeds meer mensen vinden het namelijk belangrijk dingen te doen met een dieperliggende reden. Dat hetgeen je op je werk doet betekenis heeft voor meer dan jou alleen. Dat jouw inzet verder gaat, motiveert uiteindelijk toch meer dan een hoog salaris of bredere carrièrekansen.

Maar ik herken ook dat niet iedereen zich hiervan bewust is. Er zijn namelijk genoeg mensen die alleen werken om te leven en dat ogenschijnlijk prima vinden. En dat vind ik oprecht jammer voor ze. Want als je lekker leeft omdat je met voldoening werkt, is de kans groot dat je je purpose ontdekt hebt. Degenen onder u die herkennen, hoeveel voldoening je uit je werkt kunt halen, zullen begrijpen wat ik bedoel.

Dat wij als Zinnige Zaken al jaren kunnen drijven op het enthousiasme dat we terugkrijgen uit de markt, dat is onze purpose. Dat we met plezier moe maar voldaan huiswaarts keren na een mooi programma of presentatie. Dat we hebben gemerkt dat mensen geïnspireerd zijn geraakt over duurzaamheid, daarin herkennen we onze purpose.

Helaas hoor ik ook stemmen opgaan die de term purpose gebruiken om iets wat eigenlijk niet echt is, met een mooi verhaal te verkopen. En dat is jammer. Purpose geeft je vleugels en een heerlijk gevoel als het allemaal klopt. En dat gevoel blijft ook op mindere dagen, want als het klopt dan is het er altijd. Wat in ieder geval niet lang houdbaar is, is net doen alsof je ‘purposed’. Dat gaat je op termijn opbreken. Nog afgezien van wat de publieke opinie vindt van deze move.

Echte purpose is geen marketingtrucje. Dat leef je oprecht. Hoe meer mensen de kans krijgen en nemen om hun purpose te ontdekken, hoe beter het is.
Want iemand die zijn plek heeft gevonden, in balans is zoals men ook wel zegt, geeft meestal veel minder om bezit of macht. En dat is het punt waar de wereld een stukje mooier begint te worden.

Alle reizen beginnen met de eerste stap!

Alle reizen beginnen met de eerste stap!

Enig idee wat de meest voorkomende vraag van klanten aan Zinnige Zaken is? Het is eigenlijk de meest logische vraag in een tijd van verandering. Het is: “Ik wil of moet iets met duurzaamheid, maar ik heb eigenlijk geen idee waarmee ik moet starten!”

Bijzonder dat organisaties best willen veranderen, maar eigenlijk geen idee hebben hoe ze dat moeten doen. Misschien is het hebben van een ambitie rondom duurzaamheid daarom een soort verandering die echt anders is dan veel dagelijkse aanpassingen of veranderingen die je als ondernemer gewend bent door te maken.

Een gevleugelde uitspraak is daarom:

Misschien zitten we niet in een tijd van veranderingen, maar in een verandering van tijd!

Veel van wat we altijd gewend waren om te doen, de manier waarop we met verandering omgaan, lijkt met het aanpakken van duurzaamheid in de organisatie opeens heel anders te gaan. Vroeger maakte je gewoon winst door je kosten van de opbrengt af te trekken en wat je overhield, was voor de ondernemer. Tegenwoordig begint het allemaal wat lastiger te worden. Neem nou als voorbeeld het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’. Het is ook voor een de ondernemer helemaal niet eenvoudig om hier gehoor aan te geven, zonder jezelf heel veel vragen te stellen.

Daarnaast hebben we een overheid die steeds meer eisen gaat stellen. Je moet steeds vaker ergens aan voldoen, omdat daar wet- en regelgeving over is ontstaan. Bijvoorbeeld Milieuwetgeving, maar ook een quotum van het soort mensen dat je in dienst neemt, kan iets zijn waar de overheid zich mee bemoeid. Vaak worden dergelijk verwachtingen van de overheid ondersteund door een fiscale regeling of een subsidie. Het getuigt dan op vele fronten van goed ondernemerschap als je slim in speelt op de mogelijkheden om ergens bij ondersteund te worden.

Tot slot een ontwikkeling die echt van impact wordt. Je klanten gaan zich uiteindelijk ook voor duurzaamheid uitspreken. Tegenwoordig word je steeds meer gedwongen, door juist je klanten, om mee te bewegen richting duurzaamheid. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij bij de reguliere inkoop, net als bij aanbestedingen, ook de duurzaamheid van het product een belangrijk inkoop argument is. Denk hierbij aan: de gebruikte grondstoffen, de menswaardige productievorm, de levenscyclus en het mogelijke afdankgedrag. En lang niet alle bedrijven zijn al klaar voor deze omwenteling in gedachtengoed.
Dus daarom is de vraag: ‘Waar en hoe begin ik?’, eigenlijk heel logisch.

Er is goed nieuws. In onze praktijk blijkt vaak dat bedrijven vaak al veel meer doen dan waarvan ze zelf bewust zijn. En je bewust zijn van wat er al wel is en daarop dan verder bouwen, kan soms enorm veel verlichting geven bij het aangaan van nieuwe ambities. Veel ondernemers zien op tegen de grote stappen die volgens hen duurzamer worden, van hen vraagt, terwijl de grote van die stappen best kunnen variëren.

Ook al zijn het veranderingen van tijd, met een goed plan hoe je de toekomst in kunt gaan, heb je als ondernemer meer overzicht over de haalbaarheid van je ambities.

Communiceren over je duurzame ambitie en activiteiten deel 2 van 2

Communiceren over je duurzame ambitie en activiteiten deel 2 van 2

Communiceren over duurzame ambities en activiteiten wordt als lastig ervaren. Waarom je dit toch moet doen heb ik in mijn vorig artikel toegelicht. In dit artikel ga ik in op hoe je dan zou kunnen communiceren. Waar moet je op letten, hoe frame je de boodschap en welke trends spelen er rondom duurzame communicatie?

Vanuit welke achtergrond communiceer je?

Wanneer we communiceren over duurzaamheid doen we dit vanuit vier verschillende achtergronden. Denk voordat je gaat communiceren goed na wat en wie je wilt bereiken. Zo kun je gerichter communiceren en wordt je communicatie sterker en vooral bondiger. We maken onderscheid tussen communicatie:

 • ter stimulering van gedrag;
 • ter verbetering van je imago;
 • om verantwoording af te leggen;
 • over producten en diensten.
Communiceren om duurzaam gedrag te stimuleren.

Communicatie is een belangrijk middel om je strategie in je bedrijf te laten landen. Het gaat dus niet alleen over het communiceren van de activiteiten, maar vooral over de ambitie. De ambitie is immers het doel, de activiteiten het middel. Je legt dus continu de link naar de ambitie en het grotere plan. Ook leg je steeds de link naar je strategie en de reden waarom deze activiteiten passen bij jullie. Je laat de mensen die iets gedaan hebben (of gaan doen) toelichten waarom ze juist voor die activiteit gekozen hebben en wat ze hieraan hebben overgehouden (een fijn gevoel, een hechter team, et cetera). Een verhalende stijl past hier het beste bij en probeer vooral de ontvanger te betrekken en uit te dagen.

Communicatie om je imago te verbeteren.

Een gevoelig onderwerp, want is dat geen greenwashing? Nee hoor, als je goede dingen doet dan mag je dat natuurlijk delen met de binnen- en buitenwereld. Het is van groot belang om de stakeholders aangesloten te houden. Een duurzaam imago kan je bedrijf vele voordelen bieden. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, maar ook wanneer een potentiele klant per toeval op je site komt. Hierbij is het zaak niet te overdrijven, maar zeker ook niet te bescheiden te zijn. Probeer je stijl van communiceren gelijk te houden aan de rest van je communicatie. Duurzaamheid is immers niets bijzonders, het is onderdeel van je bedrijfsvoering. Zeker als het gaat over het communiceren over gevoelige onderwerpen; wees dan zo transparant mogelijk. Het kan maar zo zijn dat jouw product specifieke veiligheidseisen heeft die in essentie niet duurzaam zijn. Leg uit waarom deze eisen er zijn en dat je gehouden bent je hieraan te houden. Licht dan bijvoorbeeld toe welke activiteiten jullie bijvoorbeeld ondernemen om dit te veranderen of welke activiteiten je daarnaast doet. Communiceer je om je imago te verbeteren dan wil je de ontvanger een gevoel geven bij de waarden waar jullie voor staan en de keuzes die je gemaakt hebt. Onderbouw dit door feiten en cijfers.

Communiceren om verantwoording af te leggen.

Soms moet je rapporteren over duurzame activiteiten die je gedaan hebt omdat dit onderdeel is van bijvoorbeeld een aanbesteding. Of omdat je een convenant getekend hebt. Vaak heb je geen keuze en ligt vooraf vast wat en hoe je moet communiceren. In dat geval is het een “droge invuloefening’. Probeer hier wat extra ruimte te pakken. Vaak kan dit en zo val je toch net iets meer op. Denk aan het bijvoegen van een positioning paper of geef een inkijkje in jullie strategie. Wanneer je de ruimte hebt zelf de invulling te bepalen kies dan voor een format die het beste past bij jouw bedrijf en jouw activiteiten. Een mooie tool om te gebruiken is de GRI (Global Reporting Initiative), later zal ik hier meer over vertellen, maar het aanhaken op een platform als de GRI maakt dat jouw publiek makkelijker de link kan leggen naar hun eigen ambities en activiteiten. Hier past eigenlijk maar een stijl en dat die van feiten en cijfers. “Harde” gegevens met een “zachte” voetnoot.

Communiceren over duurzame producten en diensten.

Wanneer je duurzame keuzes gemaakt hebt bij de ontwikkeling van je producten en diensten dan wil je dat je klanten hiervan weten zodat zij dat kunnen meenemen in hun afwegingen. Het is onderdeel van je marketing. Net zoals je de overige eigenschappen van jouw producten en diensten overbrengt, zo breng je ook de duurzame kant over. Belangrijk is dat je weet hoe de concurrentie zich op dit gebied profileert. Want vooral wanneer iets de norm is in een branche, vergeten we het te communiceren. Het feit dat jij dit wel benoemt kan soms een enorm verschil maken.

Mooie verhalen geen sprookjes

De strategie lijkt een kostbaar goed te zijn. Er wordt veel tijd en moeite gestoken in het vinden van de juiste woorden om deze vervolgens mooi op te schrijven. Ook wordt het geheel met zorg opgeborgen en afgeschermd. En dat is eigenlijk best vreemd, want is een strategie er juist niet om richting te geven? Om te inspireren en uit te dagen? De strategie moet gaan leven in je bedrijf en een goed verhaalpurpose leent zich daar het beste voor. En dat is niet zomaar. Al sinds mensenheugenis gebruiken we verhalen om een boodschap over te brengen. Een mooi verhaal is overigens geen sprookje en daarmee bedoel ik te zeggen dat je moet zorgen dat je verhaal weergeeft wat je ambities zijn en welke activiteiten je gaat ondernemen. Dat begint er dus mee dat je weet wat je huidige impact op de wereld is en je de ambitie weet te vertalen naar concrete doelstellingen. Krijg je dat goed voor elkaar, dan gaat het verhaal leven en creëert het een basis voor de gunfactor bij alle stakeholders. Je geeft purpose aan je organisatie.

Framing van je boodschap

Wat je wilt, is dat mensen je boodschap weten te waarderen en dat lukt het beste wanneer ze zich identificeren met jou en je boodschap. Neem de ontvanger dus mee in jouw wereld. Leg uit waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt en hoe je daartoe gekomen bent. Maak het ook niet te groot of juist te klein. Duurzaamheid is zo’n onderwerp dat al snel over ver van mijn bed en de toekomst gaat en dat is niet handig. Maak het hier, nu en persoonlijk. Herkennen we ons in de gewenste situatie dan zijn we aangehaakt en maken het ons eigen. Jouw verhaal wordt dan ons verhaal. Sowieso is het slim een positief raamwerk te kiezen. Van een bedrijf wordt niet verwacht dat zij op aarde is om de wereld te redden van de ondergang. We zien daarin een trend die gaat van “do-no-harm” naar “doing-good” naar “being-better”. En dat betekent dat men van jouw bedrijf mag verwachten dat jullie bijdrage een positieve is op het domein waarin jullie actief zijn. Een van de frames die wij bijvoorbeeld gebruiken is dat duurzaam ondernemen vooral slim ondernemen is. Het is een slimme investering in de toekomst van je bedrijf. En dat is maar al te waar. Een duurzame onderneming gaat slim om met de middelen en grondstoffen die ze gebruikt en de medewerkers uit haar organisatie.

Weet wat je zegt

Aannames zijn nooit een goede basis voor communicatie met wie dan ook. Zorg dus dat je jouw claim onderbouwt. Maak daarvan gebruik van bestaande en erkende systemen en mechanismen. Zo lift je mee op de reputatie van die partijen en vaak scheelt het je ook nog een hele hoop werk. Ga hier niet te lichtzinnig mee om. Er zijn, naast Zinnige Zaken, vele partijen die je hierbij kunnen en willen helpen. Het laatste wat je wilt is dat je goede intenties tegen je keren. Nog los van de reputatieschade heb je ook intern een uitdaging om de boel gemotiveerd te houden. Ook is het goed je verhaal eens tegen gelijkgestemden aan te houden. Partijen als SDG Nederland en Global Compactbieden daartoe een uitstekend platform. Het is raadzaam je aan te sluiten bij dergelijke partijen. Er wordt van alles georganiseerd om bedrijven wegwijs te maken, te inspireren en uit te dagen. Een raamwerk om je duurzame verslaglegging in weer te geven is de GRI (Global Reporting Initiative). Hoewel dit raamwerk voor de grotere bedrijven is opgezet, is dit ook prima te gebruiken door kleinere partijen. Soms moet je daarbij dan meer naar de essentie van wat bedoeld wordt, kijken dan naar de daadwerkelijke uitvraag.

Transparant en open

Een mooi voorbeeld van transparante communicatie over duurzame ambities vind ik dat van KLM. Zij erkennen dat vliegen niet de meest duurzame manier van vervoer is, maar laten ook zien wat KLM doet om vliegen zo duurzaam mogelijk te maken. Ze geven een realistisch beeld van de situatie en bieden de klant de mogelijkheid bijvoorbeeld de CO2 van de vlucht te compenseren. Ook Unilever hoort in dit rijtje thuis. Duurzaamheid is een transitie en dus zijn niet alle doelen morgen gerealiseerd. Door op heldere wijze uit te leggen wat de ambities zijn en welke stappen al gezet zijn, wordt de lezer aan de hand genomen en geïnformeerd. Ook vind ik het mooi dat Unilever heel open is over het gegeven dat marketing een belangrijke driver is voor hun duurzame ambities. Natuurlijk, zou ik willen zeggen. Het is toch heel logisch dat een marketingbedrijf als Unilever ook gedreven wordt door een sterke duurzame propositie.

Trends en ontwikkelingen

Communicatie over duurzaamheid begon vanuit “do-no-harm”. Vooral gericht op het inperken van risico’s en beperken van exposure en met een sterke focus op de compliancy van de organisatie. Dat verschoof langzaam naar “doing-good”. Bedrijven die zich uitspraken dat ze ook echt hele goede dingen deden en daarmee naar buiten kwamen. De fase waar we nu in zitten is te omschrijven als “being-better”. Bedrijven willen hun positieve impact op de wereld laten zien. Purpose gedreven organisaties die vooral de wereld mooier willen maken dan dat hij nu is. Bedrijven manifesteren zich steeds nadrukkelijker met hun impact op de wereld. Enerzijds op een meer bescheiden manier, door te laten zien dat ze aan normen voldoen. Maar ook steeds vaker op een meer uitgesproken manier. Bijvoorbeeld door met concrete activiteiten en innovaties te laten zien dat ze maatschappelijk het verschil maken, of door stelling in te nemen over politieke en principiële kwesties.

Social Media

Social media spelen een steeds belangrijkere rol in communicatie. Zo ook over duurzaamheid. Influencers die zich uitspreken over het imago van een merk kan van grote invloed zijn, maar ook de rol die social media speelt bij maatschappelijke discussies. Denk aan de Me-too uitingen, maar ook aan de stakende scholieren voor een betere wereld. De rol van social media is niet meer weg te denken. Dit vaak tot grote schrik van de vaak meer conservatieve top van een bedrijf. Die zien hun bedrijf blootgesteld worden aan een wereld waar anoniem reageren mogelijk. De vraag is echter niet of je mee moet doen of niet. Er wordt toch al over je gecommuniceerd, de vraag is of je daar een rol in wilt spelen en welke.

SDGs

De Verenigde Naties heeft met het opstellen van zeventien Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd, een wereldwijde ambitie neergezet. Los van deze ambitie zorgen de zeventien Werelddoelen voor een gemeenschappelijke taal, een uniformiteit in resultaat en een beeld van gedeelde verantwoordelijkheid. Kortom het is niet voor niets dat de SDGs een solide plek in het bedrijfsleven opeisen. Naast hun bijdrage aan een “betere wereld” bieden de Global Goals veel kansen voor organisaties die hier slim mee omgaan. Het aantal bedrijven dat de SDGs opneemt in haar duurzame ambities groeit met de dag. Volgens een recent rapport van Elsevier is het terecht dat de SDGs deze prominente plek innemen. Ook ik deel deze mening, de agenda 2030 leent zich perfect voor het ontwikkelen van een strategie. Bedrijven als Gasunie kiezen voor de doelen 7, 9, 13 en 17 om hun duurzame strategie te koppelen aan de SDGs, Athlon kiest voor 11, 12, 13 en 17 en Philips besluit dat 3, 12 en 13 het beste aansluiten bij hun ambitie.

Meer weten?

Hoe jouw bedrijf kan omgaan met de SDGs in haar duurzame ambities en activiteiten heb ik al eerder toegelicht en als je meer wikt weten lees dan eerst dit artikel. Mocht je meer willen weten over duurzaam ondernemen of eens van gedachten willen wisselen over communicatie over duurzaamheid, dan kun je mij of een van mijn collega’s bereiken onder hallo@zinnigezaken.nl of via 085-21 00 179.

Communiceren over je duurzame ambitie en activiteiten.

Communiceren over je duurzame ambitie en activiteiten.

Organisaties worstelen met het communiceren over hun duurzame ambities en activiteiten. Om de schijn van greenwashing te voorkomen wordt niet naar buiten gecommuniceerd, maar evenzo vaak ook niet naar de medewerkers.
En dat is jammer. Mits goed gedaan, zorgt een helder opgezet duurzaam communicatieplan ervoor dat de binnen- en buitenwereld zijn aangesloten. In een miniserie van twee artikelen probeer ik je op weg te helpen bij dit onderwerp. Allereerst wil ik met je kijken naar de redenen waarom je jouw duurzame ambitie en activiteiten wel zou moeten communiceren en daag ik je alvast uit om wat voorbereidend werk te doen. In het tweede artikel help ik je een duurzame communicatiestrategie op te zetten.

Juist nu!

Zeker nu medewerkers meer op afstand staan van de organisatie is een goede communicatie cruciaal. Veel medewerkers hebben de tijd genomen om eens goed na te denken over de wereld waarin we leven en hoe we daar als collectief mee omgaan. Dit zal onderdeel worden van het gesprek tussen werknemer en werkgever. En dat nog losstaand van de steeds luider wordende politieke en maatschappelijke discussies. Denk alleen maar aan de Urgenda rechtzaak, de PFAS– en stikstofmaatregelen en een meer reële beprijzing van materialen en producten waarin ook echt alle kosten worden meegenomen. Kortom duurzaamheid is misschien wel actueler dan ooit. Het is ook niet zonder reden dat steeds meer organisaties complete secties van hun corporate website wijden aan CSR of MVO.

Waarom communiceren we eigenlijk niet?

Veel organisaties zijn onnodig bescheiden. Vaak uit angst geassocieerd te worden met greenwashing. Ook blijkt het lastig (of eng…) de juiste toon te vinden. Aan de ene kant van het spectrum vinden we de overtrokken Trumpiaanse statements over wereld reddende activiteiten zonder feiten en onderliggende waarden en aan de andere kant juist een ingetoomde bescheidenheid terwijl dat helemaal niet nodig is. Het grappige is dat de reden voor dit gedrag dezelfde is. Organisaties hebben het gevoel dat hun bijdrage er niet toe doet en overdrijven hun prestaties door deze op te leuken. Of ze gaan mee in het gevoel en downplayenhun impact.

En ik snap dat ook nog wel. Communicatie is de afgelopen jaren zeker niet eenvoudiger geworden. Social media bijvoorbeeld zijn een plek voor verhitte debatten en anonieme ongefundeerde meningen. Daarbij lijkt het thema duurzaamheid ook vaak nog eens extrapolerend te werken. De “haters” versus de “believers”.

Wat echter nooit een excuus mag zijn is dat organisaties niet communiceren omdat ze eigenlijk niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn. Een heldere duurzaamheidsstrategie ontbreekt en men doet maar wat. Als de basis (de strategie) niet goed is, is het uiterst lastig communiceren. Je kunt dan op zijn best verslag doen van de bestaande activiteiten. De lezer merkt echter al snel dat er geen samenhang in de activiteiten zit en dat deze niet logisch aansluiten bij de organisatie.

Waarom zou je het wel moeten doen?

Hieronder geef ik je vijf redenen om te communiceren over je duurzame ambities en activiteiten. De eerste tip die ik je vast meegeef, is; kies je eigen woorden. Of je nu spreekt van MVO, CSR, duurzaamheid, of wat dan ook. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je maar goed en helder uitlegt wat je bedoelt en consequent dezelfde taal gebruikt.

TIP: Gebruik de SDGs in je communicatie over duurzaamheid. Zo sluit je aan op een internationaal platform van duurzame ondernemers.

1 Duurzaamheid geeft je een voorsprong

In de komende jaren zal duurzaamheid meer en meer mainstream worden. Wanneer dat gebeurt verandert MVO van USP naar hygiënefactor. Tot die tijd biedt duurzaamheid een platform voor onderscheidend vermogen. De pioniers en koplopers die duurzaamheid tot onderdeel van hun strategie weten te maken, creëren zo een geweldige voorsprong.

2 Duurzame organisaties hebben loyalere klanten

Een goede reden om helder over je duurzame ambities en activiteiten te communiceren, is dat het een hogere loyaliteit onder je klanten oplevert. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont dit aan. “We zien dat de houding van klanten ten opzichte van de maatschappelijk verantwoorde bedrijven onbewust positief wordt beïnvloed” aldus de onderzoekers.

3 De consument verwacht maatschappelijke relevantie en transparantie

Consumenten verwachten in toenemende mate dat niet alleen de politiek maar ook het bedrijfsleven met oplossingen voor onder andere het klimaatprobleem en maatschappelijke thema’s komt. Deze trend wordt geduid met de term brandactivisme. Een mooi voorbeeld hiervan is de campagne van Nike met de Amerikaanse football ster Colin Kaepernick. Door zich in te laten met Kaepernick toonde Nike haar standpunt in een maatschappelijke discussie.
Wanneer je de consument wilt aanspreken, doe je er dan ook goed aan om transparant en proactief te communiceren. Ook, of juist, over de meer gevoelige kwesties. In het voorbeeld van Nike werkte dit omdat het paste in het beeld van de organisatie zelf. Het was consistent met eerder gedane uitingen. Nike heeft een heldere purpose en weet daarmee haar klanten en medewerkers te binden.

4 De medewerker verwacht maatschappelijke relevantie en transparantie

Organisaties met een minder “fris” imago ervaren steeds meer moeite om goede medewerkers aan te trekken. En dat geldt allang niet meer alleen bij de werving van millennials. Organisaties die vroeger onaantastbaar leken in de top van de Nederlandse werkgevers, blijken steeds vaker als minder aantrekkelijk te worden ervaren.
De term purpose wordt vaak in stelling gebracht en daar is veel voor te zeggen. Maar of je er nu voor kiest een purpose-gedreven organisatie te zijn of een meer klassieke term in je strategie hanteert. Het is mij om het even. Het gaat er vooral om dat je, wat je ook voor strategie kiest, deze goed doorvoert en goed over communiceert.

In de 21 jaar dat wij actief zijn in het veld van duurzaam ondernemen hebben we verschillende bewegingen voorbij zien komen. De meest belangrijke is volgens mij die van de internalisering. “In de beginne” werd MVO gezien als activiteit buiten de eigen organisatie. We maken geld over aan anderen, we sturen onze mensen naar buiten om voor anderen aan de slag te gaan. Deze twee facetten van MVO zijn nog steeds actueel en leveren een goede bijdragen aan de ambitie. Echter wij zijn erg blij te zien dat MVO steeds meer een onderdeel van de interne organisatie wordt.

5 Duurzaamheid is een strategische waarde

Duurzaamheid is sterk in opmars op de strategische agenda van Nederlandse organisaties. Ook bureau Berenschot deelt deze conclusie. Onderzoek laat zien dat duurzaamheid niet langer gezien wordt als een op zichzelf staande activiteit maar onderdeel is van de strategie. Het is een cruciaal onderdeel van de toekomstbestendigheid. De top moet dus ook committed zijn aan dit onderwerp.

Een goede duurzaamheidsstrategie is dus van levensbelang voor het voortbestaan van de organisatie. En zonder deze is een goede communicatiestrategie ook niet mogelijk. In mijn volgende artikel probeer ik je op weg te helpen met de opzet van een communicatiestrategie.
Ga alvast op zoek naar jullie strategie op het gebied van duurzaamheid. Zorg dat je deze helder en paraat hebt voor de volgende keer.

Hier komt de link naar hoe je moet communiceren over je duurzame ambities en activiteiten.

 

 

Een korte samenvatting van de SDG Rapportage 2020 voor het bedrijfsleven

Een korte samenvatting van de SDG Rapportage 2020 voor het bedrijfsleven

De Rijksoverheid en verschillende maatschappelijke sectoren hebben de vierde SDG-voortgangsrapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ samengesteld die op Verantwoordingsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Steeds meer bedrijven gaan bewust met de Sustainable Development Goals (SDGs) aan de slag, intensiveerden bestaande inzet of ontdekten de SDG agenda voor het eerst. Deze inzet sluit aan bij de grote transities waar wij als Nederland én de wereld voor staan. Het roer moet om willen we over 10 jaar de doelen halen. Vooral op de terreinen van milieu en ongelijkheid, o.a. voor vrouwen, jongeren en werknemers is er nog voldoende te doen.

En waarom nu aandacht voor een SDG-rapportage in tijden van de huidige corona-crisis? De huidige crisis zal zeker van invloed zijn op de mate waarin we als Nederland op koers liggen om de doelen in 2030 te behalen, zowel in negatieve als positieve zin. Hoe dichter bij het behalen van de SDGs, des te beter we in staat zijn snel te herstellen van de huidige en toekomstige crises.

We staan aan het begin van de Transition Twenties en de door de VN uitgeroepen Decade of Action and Delivery. De SDGs kunnen ons hierbij helpen. Ze bieden een concreet actieplan in begrijpelijke taal voor een duurzame en inclusieve samenleving. Samen kunnen we de Decade of Action and Delivery tot een succes maken.

Bedrijfsleven en financiële instellingen
Opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Global Compact Netwerk Nederland en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Voortgang SDGs bij bedrijfsleven en financiële sector
Steeds meer bedrijven gaan bewust met de SDGs aan de slag, zo blijkt uit diverse studies. Uit onderzoek van PwCblijkt dat 93% van de onderzochte Nederlandse voornamelijk beursgenoteerde bedrijven de SDGs in hun jaarverslag noemen. In de voortgangsrapportage van UN Global Compact werd geconcludeerd dat 81% van de onderzochte bedrijven ook specifiek rapporteren over de acties gekoppeld aan de SDGs en dat steeds meer CEO’s zich persoonlijk gecommitteerd voelen aan het behalen van deze doelen. Uit de Nederlandse transparantiebenchmarkvan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat van de organisaties die de SDGs noemen in hun jaarverslag, 75-86% deze ook koppelt aan strategie, doelstellingen of beleid.
Met nog tien jaar te gaan, groeit echter ook het besef dat de huidige inzet opschaling en meer ambitie vereist.

Op kritische terreinen zoals klimaatverandering en ongelijkheid, o.a. voor vrouwen, jongeren en werknemers, is er onvoldoende voortgang. De bereidheid is er vaak wel bij bedrijven, maar zij geven aan te worstelen met de wijze waarop ze de SDGs een plek kunnen geven binnen hun organisatie.

Uit het onderzoek van PwC blijkt dat slechts een derde van de onderzochte bedrijven SDG-subdoelen in hun strategie heeft gekozen en slechts 13% een kwantitatieve ambitie op de SDG-subdoelen heeft geformuleerd. De SER concludeerde in het adviesrapport Kansen pakken en risico’s beheersen dat bedrijven zich voor een concreet handelingsperspectief eerder laten leiden door de richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) dan de SDGs en nog niet optimaal verbinding leggen tussen die twee. De SDGs geven het beleid voor IMVO richting en andersom geeft IMVO de SDGs handen en voeten.

Om te onderzoeken hoe duurzaam het Nederlandse bedrijfsleven is, heeft MVO Nederland een nieuwe index geïntroduceerd: de Nieuwe Economie Index (NEx). Deze index meet het percentage van de Nederlandse economie dat circulair, klimaatneutraal en inclusief is. Volgens berekening zou een NEx van 20% in 2025 nodig moeten zijn om een kantelpunt te bereiken; vanaf dat moment verduurzaamt de economie steeds sneller. In 2020 staat dit percentage op 12,1%. Waar het Nederlands bedrijfsleven het goed doet op inclusiviteit (SDG 10) en circulaire economie (SDG 12), is er nog een lange weg te gaan op het vlak van hernieuwbare energie (SDG 7), zoals ook blijkt uit onderzoek van Eurostat.

Publiek-private partnerschappen en inspirerende voorbeelden
Beleidsmatig zijn er in Nederland (bijv. Klimaatakkoord, Nationaal Preventieakkoord Zorg) en in Europa (bijv. Europese Green Deal) goede stappen voorwaarts gezet voor positieve impact op de SDGs. Publiek-private samenwerking en partnerschappen (SDG 17) dragen bij aan het vergroten van maatschappelijke impact. Zo is een meer missie-gedreven innovatiebeleid vormgegeven. En zijn er 10 IMVO convenanten tot stand gekomen die volgens de voortgangsrapportage goede handvatten bieden voor bedrijven om samen met NGO’s, overheden en vakbonden misstanden aan te pakken en een bijdrage te leveren aan de SDGs.

Het afgelopen jaar kwamen diverse Green Deals gericht op afspraken en concrete projecten tussen overheid en andere partijen tot stand (bijv. de Green Deals over Circulaire festivals, Zeevaart, Binnenvaart en havens, Aquathermie en Natuur inclusieve landbouw & groen onderwijs) of bereikten meer massa doordat nieuwe partijen zich hieraan verbonden (bijv. Green Deal Zorg). Ook wordt er bedrijfsoverstijgend aan voortgang op de SDGs gewerkt, door: SDG Nederland, MVO Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, Groene Groeiers Netwerk en de DutchSustainable Growth Coalition (DSGC).

Kennisinstellingen
Nationale initiatieven in onderzoek
De 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) laten een overlap met de SDGs zien. Veel van de toegekende projecten zullen in potentie dan ook een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de SDGs, hoewel dat (nog) niet expliciet wordt gemaakt. In samenwerking met ministeries zijn enkele thematische onderzoeksprogramma’s ontwikkeld op terreinen zoals biodiversiteit, ecologie, voedselsystemen en armoede. Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een programma ontwikkeld waarin de link met de SDGs wel expliciet is gemaakt. Hiermee wordt onderzoek mogelijk gemaakt wat ingaat op de interacties tussen de SDGs en de gevolgen voor beleidsinterventies in ontwikkelingslanden.
In het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 bekrachtigen bedrijven, kennispartijen en overheden hun inzet op de belangrijke innovatiethema’s voor de komende jaren. In het KIC investeren zij gezamenlijk in innovatie, aansluitend op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. De focus van de samenwerking ligt op vier brede maatschappelijke thema’s die ook gedeeltelijke overlap vertonen met de 17 ontwikkelingsdoelen: ‘Energietransitie en Duurzaamheid’, ‘Landbouw, Water en Voedsel’, ‘Gezondheid en Zorg’ en ‘Veiligheid’. De eerste calls op deze thema’s zijn gepland voor 2020.

Een greep uit concrete initiatieven:
Economische en ecologische SDGs

 • Begin 2019 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO-Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland het Versnellingshuis voor de circulaire economie (SDG 12) opgericht, met als voorbeeld van eenconcreet doorbraakproject ‘Dutch Circular Textile Valley’.
 • De Logistieke Alliantie werkt aan de transitie naar lage emissie- en emissieloze mobiliteit (SDGs 9 en 11).
 • In een SDG publicatie van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is inzichtelijk gemaakt hoe detuinbouwsector werkt aan nieuwe technologieën en producten ten behoeve van innovatie op het terrein van voeding, energie en klimaat (p. SDG 2, 7, 12, 13 en 15).
 • Vanuit MVO Nederland is het platform Verspilling is Verrukkelijk opgezet, waarin ondernemers met oplos­singenvoor voedselverspilling samenwerken (SDG 12).
 • Een vergelijkbaar netwerk is er bijvoorbeeld voor de zorg (SDG 3) en de voedingsmiddelenindustrie, via de Alliantie Verduurzaming Voedsel (SDG 12).
 • Met het betonakkoord wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan duurzaam beton (SDG 9, 12, 13).
 • MVO Nederland faciliteert de verduurzaming van de Nederlandse drinkwaterbedrijven onder de noemer ‘Blauwe Netten’ (SDG 6).
 • In het brancheplan Duurzaam Verpakken werken de supermarkten aan gebruik van minder verpakkingen en meer recyclebare verpakkingen (SDG 12).
 • Binnen het DSGC kwamen het Clean Shipping project (via scheepvaart op basis van frituurvet) en kwam het Corporate Biofuels program tot stand (SDGs 7 en 13).
 • Het Groene Groeiers Netwerk van VNO-NCW is in 2019 een groot matchmaking traject gestart op uitdagingen op het gebied van stikstof (SDG 13).
 • Binnen NL Works is aan nieuwe projecten gewerkt gericht op het internationaal vermarkten van Nederlandse oplossingen op het vlak van SDGs.

Sociale SDGs

 • Oprichting van Safety Delta Nederland voor innovatieve oplossingen voor veiligheid bij gebruik van gevaarlijke stoffen (SDG 3).
 • In de Stichting van de Arbeid is er gestart met een actualisering van de checklist Je verdiende loon!, gericht op gelijke beloning mannen en vrouwen (SDG 5).
 • Ook in 2019 heeft de marktsector weer dedoelen ruim gehaald om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen (SDG 10).
 • In 2019 is er ook gestart met Perspectief op werk, gericht op plannen tussen lokaal bedrijfsleven en kerngemeenten over toetreding van mensen uit de bijstand (SDG 1 en 8).
 • In het SER advies ‘diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ werd o.a. ruimte geboden voor een ingroeiquotum­ voor beursgenoteerde ondernemingen van 30% vrouwen in de raden van commissarissen (SDG 5).
 • Het NL bedrijfsleven georganiseerd in VNO-NCW en MKB-Nederland heeft samen met partners NABC,
 • FMO DECP en PUM Netherlands senior experts een Afrika Strategie uitgewerkt gericht op duurzame economischeontwikkeling (SDG8) via een betere samenwerking tussen het Nederlandse en Afrikaanse bedrijfsleven (SDG 8).
 • PUM Netherlands senior experts voerde programma’s uit gericht op duurzame handelsketens in onder andere landbouw en veeteelt (SDG 8).
 • In het project Futureproof Coffee Collective werkten True Price, Soil&More, EY en MVO Nederland samen een gezamenlijk meetmodel en een pilot in Colombia om de werkelijke kosten voor koffie in kaart te brengen (SDG 1 en 8).
 • Vanuit de Nederlandse Vereniging van banken (NVB) werd gestart met een pilot Advisory Panel on ResponsibleBanking, gericht op o.a. best practices waarborging mensenrechten (SDG 10).

 

Uitdagingen en kansen
Samenhang MVO en SDGs

Zoals ook de SER beschreef, liggen er kansen in een betere samenhang tussen (Internationaal) MVO en de SDGs. In toenemende mate nemen bedrijven en instellingen maatregelen om hun negatieve ecologische en sociale voetafdruk te verkleinen en daarnaast om de positieve impact te vergroten. Voor bedrijven betekent dit een andere mindset, omdat er een volledig beeld moet bestaan van negatieve en positieve impact en dit vertaald moet worden naar de bedrijfsstrategie.

Integraliteit en Impact
Bedrijven willen steeds meer kunnen sturen op maatschappelijk rendement, waarbij de integraliteit tussen de SDGs belangrijk is om cherry picking te voorkomen. Het meten van deze impact wordt door bedrijven als lastig ervaren en vereist inzicht in niet-financiële en niet-kwantitatieve resultaten. Het is voor bedrijven vaak een zoektocht om de best passende impact meet methode voor hun organisatie te vinden. Er zijn tal van initiatieven, zoals de dit jaar gelanceerde MAEX.

Rapportering
Uit de transparantiebenchmark 2019 kwamen een aantal trends naar voren op het terrein van rapportering. Niet-financiële doelstellingen worden vaker opgenomen in de algehele geïntegreerde bedrijfsstrategie. Aandachtspunt is het bieden van volledige transparantie over ketenverantwoordelijkheid. Er is een groeiende behoefte aan verificatie bij niet-financiële informatie, om te beoordelen of de informatie relevant en compleet is en hiermee greenwashing te voorkomen. Een inspirerend voorbeeld voor het betrekken van de SDGs in de verslaglegging bood ABN AMRO dit jaar, met een Impact Report Integrated Profit & Loss Statement.

Betrokkenheid van stakeholders
Minstens 8 op de 10 Nederlanders vindt het belangrijk dat bedrijven zich richten op het zo goed mogelijk zijn voor mens, maatschappij en milieu, zoals blijkt uit meting van de Maatschappelijke Impact Monitor. Betrokkenheid van stakeholders is hierbij cruciaal, zie ook het Brugproject van VNO-NCW. Op deze wijze kan de impact van een bedrijf nader beschouwd worden en transparantie worden geboden over ingewikkelde dilemma’s.

Rol van financiële instellingen en investeerders
Het belang van niet-financiële indicatoren in besluitvormingsprocessen groeit bij zowel beleggers als financiële instellingen. De accountant kan een belangrijke rol hierin spelen. Binnen het DNB Platform voor DuurzameFinanciering wordt door financiële instellingen gezamenlijk gewerkt aan verduurzaming. De Nederlandse financiële sector heeft een commitment ondertekend waarmee zij zich verplicht vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen

Rol van jonge professionals
Vanuit het bedrijfsleven wordt de rol van Young Professionals in de SDG agenda belangrijk geacht als besluitvormers van de toekomst. Vanuit Global Compact Netwerk Nederland (bedrijvennetwerk) werd het reeds bestaande Young Professionals Programma in 2019 opgeschaald. Daarnaast zijn jonge professionals vaak verenigd rondom SDG-thema’s in netwerken zoals de Dutchtainables: een netwerk van jonge medewerkers van Nederlandse multinationals en via de Jonge Krachtenbundelaars, een open netwerk voor jonge professionals die bijdragen aan duurzame sociale en maatschappelijke transities.

Nieuwe initiatieven in het afgelopen jaar

In oktober bracht de SER een advies uit over het bij elkaar brengen van de SDGs en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). In het rapport ‘Kansen pakken en risico’s beheersen’ geeft de SER aan dat IMVO en de SDGs elkaar versterken, en raadt overheid en bedrijven aan om de twee agenda’s in nauwe samenhang aan te vliegen. Momenteel wordt een kabinetsreactie voorbereid.
Het belang van verduurzaming en de SDGs is ook in de financiële sector verder gebracht. Zo publiceerde De Nederlandsche Bank in 2019 een onderzoek over duurzaamheidsrisico’s én doelen in de financiële sector en werd een nieuwe MVO-visie gelanceerd. Beide stukken gebruiken de SDGs als kader.

Het kabinet heeft besloten het SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ integraal over te nemen. Dat houdt in dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven worden verplicht een vertegenwoordiging van mannen én vrouwen van minimaal 30% te realiseren in hun Raad van Commissarissen. Dit verplichte vrouwenquotum helpt om de Nederlandse positie op SDG5.5 (vrouwen in leiderschapsposities) te verbeteren. Alle grote vennootschappen (± 5000 bedrijven) dienen zelf ambitieuze streefcijfers op te stellen voor de top en subtop, met een plan van aanpak te komen en over het geheel transparant te zijn.

Vernieuwde Nederland Branding: In samenwerking met het internationaal actieve bedrijfsleven werd een nieuwe positioneringsstrategie voor Nederland ontwikkeld.
Eind 2019 lanceerden ministers Kaag en Wiebes de nieuwe strategie die zich richt op Solving Global Challenges Together met de SDGs als richtsnoer. Door inclusief en duurzaam ondernemerschap van onze bedrijven is Nederland een aantrekkelijke zakenpartner voor landen die aan de uitdagingen rondom het behalen van de SDGs werken.

Kansen en uitdagingen voor de toekomst
De SDGs zijn onderling verbonden en het behalen van de doelen vraagt dus om brede maatschappelijke samenwerking. Er is behoefte aan meer kennis, modellen en goede voorbeelden. De uitdaging voor de komende tijd is om goede voorbeelden op te schalen en de positieve dwarsverbanden tussen doelen nog zichtbaarder te maken.

Ook het meten van impact blijft een uitdaging. De behoefte bij organisaties groeit om helder en meetbaar te maken wat verschillende initiatieven bijdragen aan de SDGs. Niet alleen geeft monitoring duidelijkheid over hoe elke organisatie bijdraagt, maar het helpt ook om de SDGs echt te internaliseren. In het bedrijfsleven is de belangstelling voor de SDGs nog steeds stijgende, maar is het meten en rapporteren over impact nog een uitdaging. Vanuit de overheid is inmiddels het startschot gegeven aan een onderzoek dat inventariseert welke meetmethoden bestaan en hoe deze van elkaar verschillen, elkaar aanvullen of waar nog gaten vallen.

Duurzame mobiliteit
In het streven naar duurzame mobiliteit komen verschillende SDGs samen. Klimaat, energietransitie en duurzame verstedelijking, maar ook veiligheid, gezondheid, gelijkheid (toegang tot duurzame mobiliteit), effecten op de arbeidsmarkt en verdienvermogen worden geraakt. Met de klimaatdoelstellingen als startpunt is er een kans om ook positieve effecten op deze andere doelen te bereiken.

Met het vaststellen van het Klimaatakkoord heeft de transitie naar een nieuw soort mobiliteit een stevige impuls gekregen. Er zijn afspraken gemaakt om zowel goederen- als personen- vervoer te verduurzamen. De afspraken in het Klimaat- akkoord zijn onderverdeeld in vier pijlers: (1) duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit, (2) elektrisch vervoer, (3) verduurzaming in logistiek en (4) verduurzaming van personenmobiliteit. In 2019 zijn onder andere fiscale en financiële maatregelen getroffen om elektrisch vervoer te stimuleren10, is de E10-verplichting ingegaan11, is een Liquified Natural Gas (LNG)-regeling geïntroduceerd12, zijn afspraken over de uitvoering van het Klimaatakkoord vastgesteld in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)13 en is de Rijksoverheid toegetreden tot de Coalitie Anders Reizen14. Tevens is het gebruik van de leasefiets vereenvoudigd.

Er is veel in beweging rond mobiliteit in Nederland en in Europa. De SDGs helpen om daarbij aandacht te hebben voor veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid, en om de positieve effecten van duurzame mobiliteit op onze bredere kwaliteit van leven zichtbaar te maken. Ook dragen de vele vernieuwingen bij aan innovatie en duurzame infrastructuur. Samenwerking met andere stakeholders en tussen verschillende ministeries is daarbij van cruciaal belang.

Verduurzaming van goederenvervoer en logistiek
Logistiek is een belangrijke hoeksteen van de economie en de samenleving (Nederland Distributieland). Tegelijkertijd zijn logistieke operaties een belangrijke bron van CO2- uitstoot en andere emissies. Ook de logistieke sector zal de gang naar zero-emissie mobiliteit moeten maken. Dat gebeurt in eerste instantie via middelgrote zero-emissie zones in 30-40 grotere gemeenten, zero-emissie bouw- verkeer en mobiele werktuigen, klimaatneutrale en circulaire grond, weg- en waterbouwwerkzaamheden (GWW), logistieke efficiency verbetering en een Green Deal Binnenvaart. Om goederenvervoer en logistiek op een samenhangende wijze duurzaam en efficiënt af te wikkelen, werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden.

Ook de scheepvaart is aan zet. Met de Green Deal Zeevaart is een transitie ingezet naar een klimaatneutrale en emissieloze scheepvaart. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen overheid en bedrijfsleven over acties ter verduurzaming van de scheepvaart.

Er is een cruciale periode aangebroken tussen nu en 2030 voor het behalen van de SDGs, de zogenoemde Decade of Action and Delivery. Partos ziet de Nederlandse overheid als voorloper op het gebied van het betrekken van het maatschappelijk middenveld en het monitoren van de SDGs. Echter, de huidige Nederlandse inzet is niet voldoende om de doelen in 2030 te bereiken en zowel de politiek, het bedrijfsleven als ook maatschappelijke partijen en burgers zullen kritisch moeten kijken naar eigen handelen. De SDGs zijn in Nederland nog steeds onbekend en het maatschappelijk middenveld verwacht een grotere inzet van de overheid om hier verandering in te brengen, evenals een heldere visie met daadkracht om de SDGs te behalen.

Zo is er door verschillende koepelorganisaties17 op 6 november 2019 een open brief geschreven aan verschillende ministers, waarin het kabinet wordt opgeroepen om met een langetermijnvisie voor duurzame economische groei te komen. De tijd van groei om de groei is voorbij. Gezonde groei is keuzes maken. Duurzaamheid stelt grenzen aan bepaalde groei, maar geeft ook kansen aan een ander soort groei. De overheid moet het goede voorbeeld geven door bij alle ministeries de SDGs als leidraad te nemen voor het opstellen van beleid. De SDG-toets (aangepast Integraal Afwegingskader) moet structureel en grondig worden toegepast op nieuw beleid, wet- en regelgeving. Ministeries moeten transparant communiceren over hun SDG-actie.
De overheid kan bedrijven oproepen hetzelfde te doen. Deze bewustwording biedt vervolgens draagvlak voor de politiek om daadkrachtig in actie te komen.

Gendergelijkheid en de arbeidsmarkt
Gelijke kansen voor vrouwen inzake leiderschap en gelijke toegang en rechten op economische middelen zijn een essentieel onderdeel van SDG 5 (SDG 5.5 en 5.a). Volgens het rapport Part-time and Partly Equal van de OESO wordt in Nederland maar ongeveer een kwart van alle managementposities vervuld door vrouwen en voor elke 580 euro die een vrouw verdient, verdient een man ongeveer 1000 euro; dus bijna twee keer zoveel. Hiermee scoort Nederland ver onder het gemiddelde van andere welvarende OESO-landen.
Deze verschillen voor Nederland worden volgens de OESO grotendeels verklaard door het grote aandeel vrouwen die parttime werken.18 Met bijna 60 procent parttime werkende vrouwen is de Nederlandse situatie uitzonderlijk. Dit is volgens de OESO ongeveer drie keer zoveel als het aandeel parttime werkende vrouwen in andere welvarende landen. Omdat vrouwen gemiddeld minder uren werken dan mannen hebben ze een lager inkomen en maken ze tevens minder snel carrière. Ook leidt het relatief grote aandeel parttime werkende vrouwen tot een scheve distributie van (onbetaalde) taken thuis, zoals zorgen voor de kinderen. Zo besteden vrouwen in Nederland gemiddeld 225 minuten per dag aan onbetaald (huishoudelijk) werk terwijl dit voor mannen gemiddeld 145 minuten per dag is.

Bovendien krijgen vrouwen een lagere beloning per uur dan hun mannelijke collega’s in een gelijkwaardige functie met vergelijkbare ervaring. Dit volgt onder andere uit de publicatie Unequal Pay in the Netherlands van het College over salarisverschillen tussen mannen en vrouwen bij ziekenhuizen, hogescholen en verzekeraars. In alle drie sectoren bleken mannen meer betaald te krijgen dan vrouwen terwijl dit niet uitgelegd kon worden door een objectieve rechtvaardiging, zoals werkervaring. Verder hebben veel vrouwen ook last van zwangerschaps- discriminatie. Uit de publicatie Is het nu beter bevallen? van het College uit 2016 blijkt dat 43 procent van de werkende of werkzoekende vrouwen die recent een kind kregen hiermee op het werk negatief geconfronteerd wordt. Als reactie op dit onderzoek heeft het kabinet het Actieplan Zwangerschapsdiscriminatie opgesteld. Het College blijft toezicht houden en zal in 2020 opnieuw een onderzoek uitbrengen over zwangerschapsdiscriminatie in Nederland.
Een van de maatregelen die de OESO voorstelt om een meer gelijke verdeling van werk en zorgtaken tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen is de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Dit past bij SDG 5.4 om gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin te bevorderen.

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is in dit verband een goede stap. Door de WIEG heeft een partner sinds 2019 recht op vijf dagen betaald geboorteverlof in plaats van slechts twee. Ook krijgen partners vanaf juli 2020 recht op vijf weken extra verlof voor zeventig procent van het normale loon. Doordat vaders meer bij hun kinderen zijn vlak na de geboorte – een belangrijke periode voor de zorgtaakverdeling – is het waarschijnlijk dat zij een grotere zorgtaak op zich nemen dan zonder uitgebreid verlof het geval zou zijn. Hierdoor ontstaat voor vrouwen de mogelijkheid om meer te werken en carrière te maken.
Ook helpt partnerverlof tegen zwangerschapsdiscriminatie, omdat het vrouwen na het krijgen van een kind in staat stelt weer eerder aan het arbeidsproces deel te nemen. Het blijft echter de vraag of de WIEG voldoende is om te zorgen dat genoeg mannen meer zorgtaken thuis op zich nemen. Het College adviseert, zoals ook eerder in de Internetconsultatie WIEG, dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden zodat partners daadwerkelijk gebruik maken van het verruimde verlof. Ook moeten de effecten van de wet nauwlettend gemonitord worden.

Om het lage aandeel van vrouwen in topfuncties aan te pakken heeft de Tweede Kamer afgelopen jaar het Vrouwenquotum voor grote bedrijven goedgekeurd.
Ten minste dertig procent van de Raad van Commissarissen bij een beursgenoteerd bedrijf dient uit vrouwen te bestaan. Ook zijn grote bedrijven verplicht een plan en streefcijfers op te stellen voor meer vrouwen in de top en subtop. Met deze maatregelen geeft de overheid gevolg aan het advies van de SER. Hieruit bleek dat het tempo om genderdiversiteit in de bedrijfstop te bereiken te laag is; genderongelijkheid in de (sub)top bleef hardnekkig. De bijdrage van het vrouwenquotum aan meer gendergelijkheid moet nauwlettend gemonitord worden, zeker gezien de SER- analyse ook laat zien dat vrouwenquota in andere landen geen effect lijken te hebben op de positie van vrouwen onder de (sub)top.

Op EU-niveau draagt Nederland bij aan duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) door deelname aan de Urban Agenda for the EU (UAEU). In thematische Partnerschappen werken steden samen met nationale overheden, Europese instellingen, experts en elkaar aan onder meer digitalisering, migratie, mobiliteit, energietransitie en luchtkwaliteit. Dit doen we ook met Nederlandse steden in de Agenda Stad door het sluiten van City Deals op thema’s als klimaatadaptatie, leefbaarheid en veiligheid. In de huidige 20 City Deals werken, experimenteren en leren steden samen met ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, om bestaande praktijken te vernieuwen. Zo wordt innovatie op stedelijke transitieopgaven gestimuleerd en gebouwd aan duurzame steden.

De nationale SDG-rapportage beschrijft jaarlijks de Nederlandse inzet en visie richting het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) vanuit alle sectoren. Naast de Rijksoverheid zijn dit; de decentrale overheden, het bedrijfsleven en de financiële instellingen, de maatschappelijke organisaties, de kennisinstellingen, jongeren en het College voor de Rechten van de Mens. Het onderdeel door de Rijksoverheid is dit jaar toegespitst op drie onderwerpen waarin verschillende SDGs bij elkaar komen, zogenoemde dwarsverbanden, te weten: (1) leven lang ontwikkelen en de toekomst van werk; (2) duurzame mobiliteit; en (3) duurzame verstedelijking. Dit geeft een beeld van hoe de Rijksoverheid gezamenlijk en geïntegreerd optrekt om antwoorden te formuleren op complexe uitdagingen. Veel van deze initiatieven dragen direct bij aan het behalen van de SDGs, hoewel dit nog niet standaard benoemd wordt. De Rijksoverheid heeft daarom het voornemen om bij toekomstig relevant beleid expliciet inzichtelijk te maken aan welke SDGs het bijdraagt, conform motie Van den Hul11.

 

Bron: Vierde SDG rapportage Nederland ontwikkelt duurzaam, mei 2020

De Global Goals nader toegelicht

De Global Goals nader toegelicht

Alle informatie over de Global Goals, de SDGs, de Sustainable Development Goals en de Werelddoelen

Momenteel wordt er veel gesproken over thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Kranten en nieuwsbulletins staan vol met rapportages en onderzoeken die de noodzaak hiertoe aan de orde stellen. Mede aangezwengeld door een steeds bewuster wordende en acterende consument en werknemer.

(meer…)