fbpx
Communiceren over je duurzame ambitie en activiteiten.

Communiceren over je duurzame ambitie en activiteiten.

Organisaties worstelen met het communiceren over hun duurzame ambities en activiteiten. Om de schijn van greenwashing te voorkomen wordt niet naar buiten gecommuniceerd, maar evenzo vaak ook niet naar de medewerkers.
En dat is jammer. Mits goed gedaan, zorgt een helder opgezet duurzaam communicatieplan ervoor dat de binnen- en buitenwereld zijn aangesloten. In een miniserie van twee artikelen probeer ik je op weg te helpen bij dit onderwerp. Allereerst wil ik met je kijken naar de redenen waarom je jouw duurzame ambitie en activiteiten wel zou moeten communiceren en daag ik je alvast uit om wat voorbereidend werk te doen. In het tweede artikel help ik je een duurzame communicatiestrategie op te zetten.

Juist nu!

Zeker nu medewerkers meer op afstand staan van de organisatie is een goede communicatie cruciaal. Veel medewerkers hebben de tijd genomen om eens goed na te denken over de wereld waarin we leven en hoe we daar als collectief mee omgaan. Dit zal onderdeel worden van het gesprek tussen werknemer en werkgever. En dat nog losstaand van de steeds luider wordende politieke en maatschappelijke discussies. Denk alleen maar aan de Urgenda rechtzaak, de PFAS– en stikstofmaatregelen en een meer reële beprijzing van materialen en producten waarin ook echt alle kosten worden meegenomen. Kortom duurzaamheid is misschien wel actueler dan ooit. Het is ook niet zonder reden dat steeds meer organisaties complete secties van hun corporate website wijden aan CSR of MVO.

Waarom communiceren we eigenlijk niet?

Veel organisaties zijn onnodig bescheiden. Vaak uit angst geassocieerd te worden met greenwashing. Ook blijkt het lastig (of eng…) de juiste toon te vinden. Aan de ene kant van het spectrum vinden we de overtrokken Trumpiaanse statements over wereld reddende activiteiten zonder feiten en onderliggende waarden en aan de andere kant juist een ingetoomde bescheidenheid terwijl dat helemaal niet nodig is. Het grappige is dat de reden voor dit gedrag dezelfde is. Organisaties hebben het gevoel dat hun bijdrage er niet toe doet en overdrijven hun prestaties door deze op te leuken. Of ze gaan mee in het gevoel en downplayenhun impact.

En ik snap dat ook nog wel. Communicatie is de afgelopen jaren zeker niet eenvoudiger geworden. Social media bijvoorbeeld zijn een plek voor verhitte debatten en anonieme ongefundeerde meningen. Daarbij lijkt het thema duurzaamheid ook vaak nog eens extrapolerend te werken. De “haters” versus de “believers”.

Wat echter nooit een excuus mag zijn is dat organisaties niet communiceren omdat ze eigenlijk niet zo goed weten waar ze mee bezig zijn. Een heldere duurzaamheidsstrategie ontbreekt en men doet maar wat. Als de basis (de strategie) niet goed is, is het uiterst lastig communiceren. Je kunt dan op zijn best verslag doen van de bestaande activiteiten. De lezer merkt echter al snel dat er geen samenhang in de activiteiten zit en dat deze niet logisch aansluiten bij de organisatie.

Waarom zou je het wel moeten doen?

Hieronder geef ik je vijf redenen om te communiceren over je duurzame ambities en activiteiten. De eerste tip die ik je vast meegeef, is; kies je eigen woorden. Of je nu spreekt van MVO, CSR, duurzaamheid, of wat dan ook. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je maar goed en helder uitlegt wat je bedoelt en consequent dezelfde taal gebruikt.

TIP: Gebruik de SDGs in je communicatie over duurzaamheid. Zo sluit je aan op een internationaal platform van duurzame ondernemers.

1 Duurzaamheid geeft je een voorsprong

In de komende jaren zal duurzaamheid meer en meer mainstream worden. Wanneer dat gebeurt verandert MVO van USP naar hygiënefactor. Tot die tijd biedt duurzaamheid een platform voor onderscheidend vermogen. De pioniers en koplopers die duurzaamheid tot onderdeel van hun strategie weten te maken, creëren zo een geweldige voorsprong.

2 Duurzame organisaties hebben loyalere klanten

Een goede reden om helder over je duurzame ambities en activiteiten te communiceren, is dat het een hogere loyaliteit onder je klanten oplevert. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen toont dit aan. “We zien dat de houding van klanten ten opzichte van de maatschappelijk verantwoorde bedrijven onbewust positief wordt beïnvloed” aldus de onderzoekers.

3 De consument verwacht maatschappelijke relevantie en transparantie

Consumenten verwachten in toenemende mate dat niet alleen de politiek maar ook het bedrijfsleven met oplossingen voor onder andere het klimaatprobleem en maatschappelijke thema’s komt. Deze trend wordt geduid met de term brandactivisme. Een mooi voorbeeld hiervan is de campagne van Nike met de Amerikaanse football ster Colin Kaepernick. Door zich in te laten met Kaepernick toonde Nike haar standpunt in een maatschappelijke discussie.
Wanneer je de consument wilt aanspreken, doe je er dan ook goed aan om transparant en proactief te communiceren. Ook, of juist, over de meer gevoelige kwesties. In het voorbeeld van Nike werkte dit omdat het paste in het beeld van de organisatie zelf. Het was consistent met eerder gedane uitingen. Nike heeft een heldere purpose en weet daarmee haar klanten en medewerkers te binden.

4 De medewerker verwacht maatschappelijke relevantie en transparantie

Organisaties met een minder “fris” imago ervaren steeds meer moeite om goede medewerkers aan te trekken. En dat geldt allang niet meer alleen bij de werving van millennials. Organisaties die vroeger onaantastbaar leken in de top van de Nederlandse werkgevers, blijken steeds vaker als minder aantrekkelijk te worden ervaren.
De term purpose wordt vaak in stelling gebracht en daar is veel voor te zeggen. Maar of je er nu voor kiest een purpose-gedreven organisatie te zijn of een meer klassieke term in je strategie hanteert. Het is mij om het even. Het gaat er vooral om dat je, wat je ook voor strategie kiest, deze goed doorvoert en goed over communiceert.

In de 21 jaar dat wij actief zijn in het veld van duurzaam ondernemen hebben we verschillende bewegingen voorbij zien komen. De meest belangrijke is volgens mij die van de internalisering. “In de beginne” werd MVO gezien als activiteit buiten de eigen organisatie. We maken geld over aan anderen, we sturen onze mensen naar buiten om voor anderen aan de slag te gaan. Deze twee facetten van MVO zijn nog steeds actueel en leveren een goede bijdragen aan de ambitie. Echter wij zijn erg blij te zien dat MVO steeds meer een onderdeel van de interne organisatie wordt.

5 Duurzaamheid is een strategische waarde

Duurzaamheid is sterk in opmars op de strategische agenda van Nederlandse organisaties. Ook bureau Berenschot deelt deze conclusie. Onderzoek laat zien dat duurzaamheid niet langer gezien wordt als een op zichzelf staande activiteit maar onderdeel is van de strategie. Het is een cruciaal onderdeel van de toekomstbestendigheid. De top moet dus ook committed zijn aan dit onderwerp.

Een goede duurzaamheidsstrategie is dus van levensbelang voor het voortbestaan van de organisatie. En zonder deze is een goede communicatiestrategie ook niet mogelijk. In mijn volgende artikel probeer ik je op weg te helpen met de opzet van een communicatiestrategie.
Ga alvast op zoek naar jullie strategie op het gebied van duurzaamheid. Zorg dat je deze helder en paraat hebt voor de volgende keer.

Hier komt de link naar hoe je moet communiceren over je duurzame ambities en activiteiten.

 

 

Stop met stoppen!

Stop met stoppen!

Veel bedrijven zetten hun plannen voor verduurzaming ‘nu even’ in de ijskast. De corona-onzekerheden hebben terughoudend gemaakt met innovatie en investeringen. De focus ligt op overleven op de korte termijn, de verduurzaming gaat op de lange baan. Dat is niet slim!

Van uitstel komt vaak afstel.
Wanneer de markt weer aantrekt, hebben duurzame trajecten namelijk opnieuw het nakijken. Immers, dan ligt de focus bij de opschaling en bij back-to-normal. Beslissen over een andere betere koers is dan echt niet makkelijker dan nu. De maatschappij is ook aan het herijken geslagen: zoals we de dingen gedaan hebben, dat gaat niet meer. Hoog tijd om met de bezem door oude werkwijzen te gaan en de organisatie voor te bereiden op ‘het nieuwe normaal’. De huidige economische omstandigheden bieden daarvoor nieuwe mogelijkheden.

De markt vraagt erom
In de ‘nieuwe normaal’ economie zullen klanten andere eisen stellen aan hun toeleveranciers. Naast arbeidsomstandigheden gaan die eisen over productiemethodes, leveringszekerheid. Globalisering, en import van essentiële onderdelen is niet langer vanzelfsprekend. Zo wordt in de maakindustrie reshoring een serieuzer optie en maakt de fashion industrie innovaties met hun samples.

Het wel doen, scoort
Meer bedrijven die hierin vernieuwende keuzes maken, halen het nieuws. Een computer technicus die machines op afstand onderhoudt, doet dat nu vanwege coronamaatregelen vanuit huis. Zijn baas hoeft nu minder kilometers te vergoeden en de klant is even tevreden als voorheen. Uitstekende ingreep, houden zo.

Besparen is voordelig
Kiezen voor duurzamere maatregelen bespaart geld. Zie de Lean methodiek, veel van deze technieken en methodes worden ook gebruikt bij het verduurzamen van een bedrijf. Wat je niet verbruikt is goed voor de wereld en jouw portemonnee. Zo is het afval van Heineken een grondstof voor andere producten; de brouwer hoeft minder af te voeren. Met een lagere kostprijs of een betere concurrentiepositie is een sterker bedrijf het gevolg.

Angst als slechte raadgever
De reden om te wachten met investeren is vaak de angst voor nog meer slechte tijden. Hoe begrijpelijk die zorgen ook zijn, het uitstellen van verbeterslagen gaat bedrijven niet door de crisis helpen. Wie nu gaat onderzoeken hoe zaken anders, beter kunnen, plukt daar direct én later de vruchten van.

Personeel is betrokken
Medewerkers zullen graag willen helpen. Ze voelen urgentie, sommigen hebben tijd en zullen willen bijdragen aan het voortbestaan van hun baan. Zij zullen de versterking van het bedrijf zien als ‘vasthouden aan de strategie’. Pak het grondig aan: pleeg achterstallig onderhoud en maak werk van innovatie. Bespaar op toekomstige kostenposten door ook de werknemersmotivatie, financieringsconstructies, in- en verkooproutines en communicatiestructuren tegen het licht te houden.

Creatief meedenken
Genoeg redenen om te stoppen met afremmen, en aan de slag te gaan met het verduurzamen van de organisatie. Goede consultants zijn bij uitstek in staat creatief mee te denken en hebben ook belang bij dit perspectief. Dus ook hun rekening hoeft geen angst in te boezemen. Te denken valt aan werk-op-rekening: een deel van het advieswerk kan met garantstelling worden gefinancierd en betaald als de economie weer aantrekt. Of werk met goede no-cure-no-pay afspraken. Dus mocht cashflow momenteel een probleem zijn, dan betaal je me toch gewoon volgend jaar!

AlterContacts Lockdown Economy nterview Pascal Bouwman SDG ThinkTank I

AlterContacts Lockdown Economy nterview Pascal Bouwman SDG ThinkTank I

n this interview, Pascal Bouwman, the co-owner of Zinnige Zaken, a Dutch-based sustainability consulting company with twenty years on the market, shares how the lockdown has strengthened the relationships with the customers. Despite the fact that the clients are holding back on starting new projects, the lockdown has become a great opportunity to involve them in creating new ideas and getting an early reality-check. Besides, Zinnige Zaken continues to move ahead and has used this time to digitalize of a lot of its products on sustainability. Watch the video to find out more.

https://www.youtube.com/watch?v=Ux5r-LxcxHA&feature=emb_logo

Corondernemer tegen wil en dank

Corondernemer tegen wil en dank

Zoals jullie wellicht al in mijn vorige column hebben gelezen, heb ik, na een korte reset, de draad snel weer opgepakt. Ik denk dat dit in de aard van een ondernemer zit. Stilzitten is geen optie en je werk is echt te leuk om niet te doen. Dus coronacrisis of niet, we gaan door. Er is geen keuze; we moeten en we willen, dus gaan we door! En wat een vreemde, maar stiekem toch ook wel te gekke, weken zijn dit geweest. Ik wil jullie dan ook meenemen in wat ik de afgelopen weken allemaal heb mogen meemaken.

Gebleken is wel dat niets of niemand immuun is voor de grote C. Alles en iedereen wordt op de een of andere manier geraakt. Het lijkt wel of er alleen maar uitersten zijn. Ik hoor weinig verhalen van bedrijven die “gewoon” doorgaan. Ik ken ondernemers die toptijden beleven. Supermarktondernemers die deze periode vergelijken met kerst. Tuincentra en bouwmarkten kunnen met moeite de stroom klanten op een goede en verantwoorde manier kwijt in hun winkels. Ook hoor ik de meer negatieve verhalen van bedrijven (zoals die van ons) die in één klap forse omzetverliezen lijden en in actie moeten komen om te overleven. Hoe dan ook, als ondernemer krijg je te maken de effecten die deze pandemie op de maatschappij heeft.

“Digitaal vergaderen kost me veel meer energie

Digitale energie
Nadat het stof wat was neergedaald, hebben we met het kernteam de koppen bij elkaar gestoken. Dat was zeker wennen, opeens moest alles op afstand en online. En dat is me best tegengevallen. Een digitale vergadering kost me veel meer energie en ik heb moeite om alle details te verwerken. Dit hoor ik terug van veel anderen en om me heen en krijg dan ook steeds meer geluiden dat mensen niet meer van de ene zoom-meeting naar de andere gaan. Even wat tijd inplannen om tot hun zinnen te komen.

Ons eerste webinar
Ook hebben we inmiddels een eerste webinar gedraaid en dat is prima verlopen. Tenminste die feedback kregen we terug van de deelnemers. Zelf waren we kritischer en zagen vooral veel verbeterpunten. Ik voel mezelf zeer senang wanneer ik voor een groep sta; ik krijg daar veel energie van. Het is heerlijk om met de groep te “spelen” en samen tot gave dingen te doen.

De eerste uitdaging was het technische gedeelte. Ik zie mezelf niet als digibeet, maar man, wat moest ik veel leren over online presenteren. Welke systemen zijn er, hoe zorg ik voor de interactie, hoe houd ik de boel aangesloten, et cetera. Skype, Zoom, Teams, er zijn er echt veel. – We kiezen voor Zoom want dat lijkt een goed systeem te zijn – Oh nee, Zoom is niet veilig – Oh het viel eigenlijk wel mee dat lek bij Zoom… Allemaal zaken die aan bod gekomen zijn en die veel tijd en moeite hebben gekost om uit te zoeken en te testen.

Vorige week zijn we live gegaan en we hebben middels een poll interactie kunnen krijgen met de groep. In de poll hebben we vragen gesteld en de deelnemers konden hun antwoord geven. Ook hebben we besloten de webinar met z’n tweeën te doen. Een host en een co-host, geïnspireerd door radioprogramma’s die dat ook vaak doen. De co-host monitorde de vragen en opmerkingen vanuit het publiek en zette die door naar de host.

We zijn nu een tweede sessie aan het voorbereiden. Daarbij willen we experimenteren met digitale break-out-sessies waarbij we de mensen in groepen opdelen die daar met elkaar aan de slag gaan. Ben heel benieuwd of ons dat lukt…

Sociale koffiepraat
Tijdens de voorbereidingen kwamen we er ook achter dat we de koffiepraat misten. En dus hebben we nu elke woensdag de Zinnige Zaken Zoom-lunch. Met een broodje achter de webcam, geen agenda, niets moet en alles mag. En dat is heerlijk. En dat geeft rete-veel energie. Afgelopen week hebben we een online escaperoom gespeeld. Even de grijze cellen uitdagen in een ander setting. Ik kan iedereen dit van harte aanraden. Zo houd je de sociale verbondenheid levend.

Gisteren hebben we zelfs de 50e verjaardag van een van onze mensen gevierd. Verkleed en al hebben we Abraham toegezongen. Ik kan je verklappen dat was hilarisch. En gelukkig heb ik de beelden bewaard, je weet maar nooit wanneer deze nog van pas komen 😉

Corona-lessen
Met mijn netwerk heb ik momenteel de mooiste gesprekken. Je hoeft niets te verkopen, er is geen agenda, er is vooral samen delen en samen ervaren. We hebben het over de lessen die we kunnen trekken uit deze crisis. Churchill is al voldoende aangehaald deze weken, maar hij heeft zeker gelijk. Deze crisis heeft ons ook heel veel goede dingen gebracht en ik hoop van harte dat we als maatschappij vast blijven houden aan deze zaken.

Van de week beluisterde ik een interview met Peter Bakker en hij gaf aan dat hij recent een online presentatie had gegeven en dat hij in het verleden voor diezelfde presentatie van 15 minuten in een vliegtuig was gestapt. Hij vroeg zichzelf hard op af of hij dit na deze intelligente lockdown nog steeds zou doen. Dat zijn mooie dingen. We worden ons opeens bewust van ons gedrag nu we dingen anders moeten doen. Corona heeft ons van onze automatische piloot gehaald zou je kunnen zeggen.

“Soms is het ook wel eens fijn om geen keuze te hebben!”

Al met al waren het enerverende weken waarbij ik als ondernemer veel geleerd heb. Ik heb mijn collega’s beter leren kennen, hoe vreemd dit ook mag klinken… En we hebben ons bedrijf sterker gemaakt.

Een voormalig leidinggevende van me zei ooit eens “soms is het ook wel eens fijn om geen keuze te hebben!”. En hoe waar is dit gebleken de afgelopen weken!

 

(Deze column is eerder verschenen op www.coronakrant.nl)

Corondernemer tegen wil en dank

Zondag 15 maart, toen mijn bedrijf ‘uit’ ging

Het is zondagavond 15 maart. Net na zevenen begint onze minister-president Mark Rutte aan de persconferentie om ons allen bij te praten over de maatregelen die nodig zijn om de coronapandemie in te dammen. Een moment dat in mijn geheugen staat gegrift. Het was letterlijk alsof iemand mijn bedrijf op ‘uit’ zette.

Tot die betreffende zondag was het alsof corona iets van ver weg was. In China was het ellende, in Italië ook en inmiddels waren er in Nederland wel wat patiënten, maar het voelde allemaal nog vrij ver weg. Onze business liep gewoon door en op elke vragen na speelde corona in mijn leven toen nog geen grote rol. Een schril contrast met de tijd na 15 maart.

Vanaf maandagochtend was het surreëel. Net als iedereen hebben ook wij tegenslagen gekend, maar nog nooit kwam alles zo abrupt tot een einde. Het was alsof er een knop was omgezet en alles op ‘uit’ stond. Er moest een hoop gebeuren om de boel in goede banen te leiden. We verdeelden de taken onderling en iedereen ging aan de slag. Dat ging verrassend soepel.

Als mens zakte de moed mij 15 maart heel even in de schoenen, maar als ondernemer zit ik inmiddels weer vol energie.

Pascal Bouwman, mede-eigenaar Zinnige Zaken

Ik had het idee opgevat om een rondje te bellen onder mijn relaties. Dat kan ik iedereen aanraden. Niet alleen was het heerlijk om te ervaren dat ik niet de enige was, ook de steun die in alle gesprekken naar voren kwam was hartverwarmend. We zaten er echt samen in. Ik kreeg zelfs al toezeggingen om ons weer op de rails te helpen zodra daar weer de ruimte voor was. Eén klant deed zelfs de toezegging een inhaalslag te maken zodra dit wee kon, zodat we weer snel up-and-running zouden zijn. Dat geeft echt zo’n grote kick. Het deed me meer dan ik had verwacht en gaf me de energie die ik nodig had. Om van je klanten te horen dat ze willen dat je blijft bestaan, geeft echt een boost.

Met dat gevoel zijn we met het team voor de webcams gaan zitten. Zonder agenda zijn we gaan brainstormen, ideeën verzinnen, plannen opschrijven. Op dit moment zijn we druk in de weer met het uitwerken van deze mooie nieuwe plannen. Voor de langere termijn pakken we de zaken op die we wegens tijdgebrek voor ons hebben uitgeschoven, voor de kortere termijn zijn we bezig onszelf opnieuw uit te vinden. Gewoonweg om te overleven, we hebben geen keuze. En dat is soms ook wel eens lekker.

Het succes van de afgelopen jaren maakte dat we niet de tijd hadden om kleinere organisaties te bedienen. Dat deed ons best zeer, maar we waren gedwongen keuzes te maken. Er lagen plannen, maar daar kwamen we niet aan toe. Nu lijken al deze plannen onze uitweg uit deze situatie te zijn. Door onze dienstverlening te digitaliseren kunnen we onze klanten toch bedienen. Volgende week organiseren we ons eerste webinar. Ik ben trots op ons team. Met z’n allen helpen we elkaar en ons bedrijf door deze crisis heen. De energie die ik nu voel heb ik sinds lange tijd niet meer gevoeld.

En dat is niet het enige goede dat corona voor ons heeft opgeleverd. Want, laten we eerlijk zijn, sinds we met z’n allen een stapje terug hebben moeten doen bloeit de wereld om ons heen weer op. De lucht boven China is al schoner, in Venetië zien we weer vissen en er zijn zelfs dolfijnen gespot. Ook de mens lijkt een betere variant van zichzelf te worden; we waarderen opeens de mensen die het altijd al hebben verdiend en er ontstaan allerlei initiatieven om anderen te helpen. En wat blijkt? Thuiswerken is een prima alternatief voor werken op kantoor. Het blijkt dat we op afstand kunnen vergaderen en niet elke ochtend in de auto hoeven te stappen om productief te zijn.

Als mens zakte de moed mij 15 maart heel even in de schoenen, maar als ondernemer zit ik inmiddels weer vol energie. Ik heb energie om dingen op te pakken, te proberen, te ontdekken en om onszelf opnieuw uit te vinden. Ik sta weer ‘aan’!

… dan doe ik dit en alles staat sil!

… dan doe ik dit en alles staat sil!

De nieuwe realiteit zakt langzaam maar zeker in. Was het vorige week nog “business as usual”, met enige bedenking en voorzichtigheid. Dit weekeinde veranderde alles. Opeens stond alles stil, het was alsof mijn jeugdheldin Tita Tovenaar in haar handen geklapt heeft.
In de serie was het vooral bedoeld zodat Tita een van haar foutjes weer eens kon herstellen, nu lijkt het wel of we met ons allen een foutje van moeder natuur moeten herstellen. Ook lijkt het wel of ik samen met Tita meekijk naar een stilstaande wereld. Bij mij gaat alles door, zij het op een soort van surreële manier, maar om mij heen likt alles stil te staan.

En dat doet zeer; zeer in de portemonnee, zeer in het enthousiasme wat we hebben om ons mooie bedrijf uit te bouwen en zeer in het vertrouwen in de toekomst. Ik weet dat we niet alleen staan in deze misère en dat helpt een beetje.Ook weet ik dat het tijdelijk is en ook dat geeft hoop. En deze hoop werd mede gesteund door het pakket van maatregelen wat onze overheid heeft samengesteld om ondernemers als ons te helpen.

Wat mij enorm geholpen heeft is dat ik een rondje ben gaan bellen met “onze vrienden”, onze klanten, leveranciers en partners. Zo weet ik nu hoe zij in de wedstrijd staan, dat we niet alleen staan en dat we samen willen werken aan een mooie toekomst. Zakte me maandag de moed nog wat in de schoenen, zo merk ik nu dat ik strijdbaar ben. Zin heb om ook deze tegenslag te overwinnen. Zin heb om weer te geloven in de sprookjes. En er van overtuigd ben dat het aan het einde van deze aflevering allemaal weer goed komt. Net zoals elke week bij Tita Tovenaar 😉