fbpx
Hoe kijken millennials naar het MVO beleid van jouw organisatie?

Hoe kijken millennials naar het MVO beleid van jouw organisatie?

Hoe kijken Millennials naar het MVO beleid van jouw organisatie?

Van millennials wordt vaak gezegd dat zij zeer bewust zijn, dat ze kritische vragen aan potentiële werkgevers stellen en dat ze andere afwegingen maken om ergens wel of niet te gaan werken.
Eerlijk is eerlijk wij gebruiken dat argument ook vaak wanneer we met opdrachtgevers in gesprek zijn, maar is dat wel echt zo?

Wij hebben het ze zelf gevraagd! Samen met enkele studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben we een sessie georganiseerd waarbij we ze enkele MVO casussen hebben voorgelegd.
Het ging ons niet om de betreffende bedrijven te bashen en dus hebben we die namen weggelaten. Wel hebben we de reacties van de deelnemers vastgelegd.
En ik kan je alvast verklappen dat daar beste rake opmerkingen tussen zitten.

Link naar videoverslag
De Global Goals in je bedrijf; deel 5 van 5, integreer en nog een keer

De Global Goals in je bedrijf; deel 5 van 5, integreer en nog een keer

Integreer de SDGs

De business case van de Global Goals is al aan bod gekomen. Dat we daar meer zijn begonnen is niet zo vreemd, de business case zorgt namelijk dat de aanpak onderdeel wordt van de business.

De opkomende focus van normalisatie-instellingen en toenemende interesse van financiële instellingen zullen de verwachtingen van stakeholders blijven stimuleren. In toenemende mate streven institutionele beleggers ernaar kapitaal aan te trekken voor het ondersteunen van de SDGs. Robeco voegde in 2017 al criteria toe rond de SDGs, diverse banken kennen als een rentekorting toe aan bedrijven die goed met de wereld omgaan waarin zij hun geld verdienen en Corporate Knights spreekt over het toevoegen van een SDG-impact criterium.Al deze activiteiten zullen organisaties in de particuliere sector stimuleren om van elkaar te leren en zich aan te passen om hun positieve impact te vergroten.

Een goede integratie is hierbij van noodzaak. Daarbij is het van belang dat de integratie van onder af uitgevoerd moet worden. Zoals in blog 3 uit deze reeks al genoemd raden wij aan te starten met een kleinere, selecte, groep enthousiastelingen. Deze groep moet van “bovenaf” gestimuleerd en uitgedaagd worden. Bij dergelijke transities is het voor het management vaak lastig om toe te kijken en niet over te nemen. Toch is dit wat gevraagd wordt.

“Aangekomen bij integratie zit de rol van het management er eigenlijk al op!”

Ook is het van belang dat de integratie plaats heeft in de dagelijkse operatie van je bedrijf. Wij draaien al bijna 20 jaar mee in deze wereld en destijds was het heel gewoon voor, voornamelijk Angelsaksische, organisaties om aan de slag te gaan met Corporate Volunteering en Corporate Filantropie. Voornamelijk eenmalige activiteiten en vooral buiten de deur. Tegenwoordig zien we gelukkig steeds meer dat bedrijven dergelijke initiatieven omarmen en binnen haar eigen muren betrekken. Daar horen ze ook thuis.

Integratie in de dagelijkse business betekent ook dat het logisch wordt dat bepaalde dingen gedaan worden en ook dat bepaalde dingen dus niet gedaan worden. Pas dan wordt het echt onderdeel van je bedrijfscultuur. Als je dat bereikt hebt dan kun je echt spreken van een succesvolle integratie.

Maar hoe dan? Nou gewoon door te doen en je mensen er bij te betrekken. Aangekomen bij integratie zit de rol van het management er eigenlijk al op. Het speelveld is uitgezet, de strategie is bepaald, de middelen zijn toegekend, nu is het aan de organisatie. Zorg er voor dat er een actief aanbod is. Een aanbod dat aansluit bij je organisatie.

We maken hierbij een onderscheid tussen vinken en vonken. Op de Goals die je als focus Goals hebt benoemd zorg je voor beleid en vertaal je deze naar acties en activiteiten. Zorg voor activiteiten die aansluiten bij jouw core-business en waar je mee naar buiten durft te gaan.

  • Ben je een energiemaatschappij? Dan is het logisch wanneer je de kennis en expertise van jouw mensen inzet om bijvoorbeeld maatschappelijke instellingen helpt te verduurzamen.
  • Produceer je een koffiemachine? Maak het dan je uitdaging dat deze zo min mogelijk energie gebruikt en dat de machine circulair ontwerpen en gefabriceerd is.
  • Lever je levensmiddelen? Is het dan niet logisch om bijvoorbeeld kinderen op scholen het belang van gezond voedsel te leren?

Wat je doet hangt dus erg af van je organisatie. Maar zorg in ieder geval dat het mensen uitdaagt, mensen inspireert, dat je als organisatie kunt vonken!

“We maken hierbij een onderscheid tussen vinken en vonken!”

Op de overige doelen maak je voornamelijk beleid. Denk daarbij aan het opstellen van een inkoopbeleid waarin kinderarbeid wordt uitgesloten of het behalen van gezamenlijke CO2 doelstellingen. Een beleid gericht op afvinken, lijstjes maken van zaken die je wel en juist niet doet als bedrijf. Bij het opstellen van een dergelijk beleid ga je de organisatie in en haal je de reeds aanwezige kennis op. Onze ervaring heeft ons geleerd dat er veel zaken zijn waaraan je medewerkers zich stiekem best irriteren. Van die dingetjes waarvan ze nooit begrepen hebben waarom deze niet gedaan werden of waarom ze niet gevraagd werden aan partners en toeleveranciers.

Deze kennis verzamel je en deel je met elkaar. Zo kunnen andere afdelingen leren van elkaar. Dat maakt het werken eenvoudiger (je hoeft immers het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden), maar het stimuleert samen werken en samen verbeteren. En hoe mooi is het om “je eigen” beleid uit te voeren als medewerker? Je bent instant verbonden en committed om er een succes van te maken.

… en nog een keer

Misschien wel het belangrijkste van allemaal is het besef dat je de Global Goals niet kunt introduceren in je organisatie als eenmalig dingetje. In de aanpak zit een repeterende cyclus. Deze repetitie zorgt er voor dat er geleerd wordt, dat de aanpak steeds beter aansluit op de organisatie en dat deze er een wezenlijk onderdeel van wordt.

“Een kleiner vliegwiel breng je nu eenmaal makkelijker in beweging!”

De aanpak die wij hanteren werkt vanaf stap één toe naar een volgende cyclus. Je basis voor de volgende cyclus is namelijk de vorige. Maak de cycli niet te groot. We zien vaak dat mensen de neiging hebben “door te slaan” als het aan komt op dergelijke onderwerpen. Van een leuk idee slaat het in een rap tempo om naar een plan voor het redden van de wereld. Hoe mooi en nobel dat ook is, je komt niet echt verder want je start niet. Beter is het om kleine stappen te maken en deze bij elke ronde steeds groter te maken. Een kleiner vliegwiel breng je nu eenmaal makkelijker in beweging!

Kort samengevat

Zorg dat je acties en activiteiten aansluiten op je organisatie. Op je core-business, op het DNA van je organisatie en bij het niveau van je medewerkers. Organiseer dit zo dat je aanpak geen eenmalig “gebbetje” wordt, maar dat het een repeterend karakter kent. Elke ronde wordt zo beter en grootser.

Met deze laatste twee stappen is het cirkeltje rond.  Met de beschreven stappen ben je in staat je organisatie in beweging te krijgen en je medewerkers te activeren op de Global Goals.

Heb je moeite met het invullen van de stappen in je eigen organisatie. Neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s. We helpen je graag een stapje verder!

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De vertaling naar je bedrijf

De SDGs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de individuele lidstaten. De bijbehorende doelen en indicatoren zijn toegeschreven om landen aan te zetten tot concrete acties. Om deze relevant te maken voor het bedrijfsleven, zijn ze vertaald. Je vind ze weergegeven in het rapport “Business Reporting on the SDGs – An Analysis of the Goals and Targets“, dat KPIs identificeert die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten op de SDGs bij te houden.

Deze analyse beslaat elke SDG, en de bijbehorende 169 doelen en geeft een inventarisatie van mogelijke aansluitpunten. Deze toelichtingen – zowel kwalitatief als kwantitatief – zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde kaders voor bedrijven. Elk bedrijf kan deze punten gebruiken om verslag te doen van zijn inspanningen om de SDGs te bereiken.

Daarnaast heeft de UNGC (United Nations Global Compact) de zogenaamdeIndustrie Matrixuitgegeven met branche specifieke voorbeelden en ideeën voor activiteiten met betrekking tot de SDGs. De matrices verdiepen zich in bedrijfsacties per doel en bieden veel goede voorbeelden van initiatieven.

Leren

Net als bij elke verandering zijn evaluatie en aanpassing van cruciaal belang zijn om vooruitgang te blijven boeken. Het team dat de acties, doelen en voortgang beheert, moet op regelmatige basis bijeenkomen om te evalueren, de volgende stappen te bepalen en te beslissen waar en waarom er wordt afgeweken van het gekozen pad.

Bedrijven die zich inzetten om met de Sustainable Development Goals te werken, moeten hun voortgang en ervaringen regelmatig melden. Tim Mohin zei daarover: “Door te rapporteren over hun voortgang, zullen bedrijven hun prestaties verbeteren, wat een zinvolle vooruitgang mogelijk maakt bij het behalen van de SDGs.”

“Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan!”

Hoewel er al veel gedaan is rondom de Global Goals, ligt er ook nog veel onontgonnen terrein voor ons. Er bestaat geen “handboek soldaat” voor bedrijven om met de SDGs aan de slag te gaan. Veel moet nog worden ontdekt. Daar moet je als bedrijf dus rekening mee houden. Dat doet dus een beroep op het lerend vermogen van organisaties.

Rapporteren

Ons wordt vaak de vraag gesteld “Wat is de beste manier om over de SDGs te rapporteren?”. Er is geen standaard blauwprint voor een SDG rapportage, wel zijn er inmiddels vele voorbeelden beschikbaar. In 2017, slechts twee jaar na de release van de SDGs, bevatte 47 procent van de wereldwijde GRI-rapporten een verband met de SDGs. In een meer recent rapport van PWC wordt dit percentage zelfs bijgesteld naar 72%. Hoewel het dus een uitdaging kan lijken om te bepalen hoe de SDGs moeten worden aangepakt en gerapporteerd, is een positief signaal dat bedrijven snel methoden hebben gevonden die werken voor hun organisaties.

Concrete voorbeelden van rapportages zijn onder meer:

Gasunie; in haar jaarverslag van 2018 heeft Gasunie voor het eerst de link gelegd naar de Global Goals. Zij heeft haar bestaande activiteiten geclusterd en gekoppeld aan de Goals. De Goals staan niet los beschreven, maar zijn onderdeel van de verschillende activiteiten. Zoek maar eens op SDG in het verslag.

PWC; een organisatie die al langere tijd actief is met de Werelddoelen. En ook al sinds langere tijd hebben deze doelen een vaste plek in haar jaarverslag. Sterker nog, zij brengen zelfs een apart rapport uit over de voortgang op “hun Goals”.

PGGM; deze pensioenreus loopt voorop met de SDGs. Al jaren brengt zij haar Verantwoord Beleggen jaarverslag uit. Hierin gelden de Global Goals als uitgangspunt voor hun beleid. Zij staat voor dat ook andere beleggers aan de slag gaan met de Goals

VodafoneZiggo; verbinding als thema is een logische wanneer je kabelaar / mobiele telefonie aanbieder bent. Verbinding staat voor waardevolle connecties tussen mensen. VodafoneZiggowil dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. Hoe ze dat doen, lees je in hun jaarverslag 2018.

Alliander; Alliander kiest voor een focus op vier doelen. Doelen die volkomen logisch zijn wanneer je kijkt naar de organisatie en haar primaire activiteiten. Een mooi voorbeeld dus van het aanbrengen van focus op datgene waarvan het logisch is dat juist jij daar jouw bijdragen aan levert.

Rabobank; vorige week kwam de Rabo ook al voorbij. Toen met een concreet voorbeeld, maar ook op het gebied van verslaglegging onderscheiden zij zich. Met een aparte rapportage op de activiteiten van de Rabobank op de SDGs.

Gemeente Rheden; ook gemeenten staan niet stil en wat een mooi voorbeeld is Gemeente Rheden. Niet voor niets zijn zij verkozen tot de meest inspirerende gemeente voor de Global Goals. Kijk maar eens naar hun verslag. Naast de mooie vormgeving staat het vol met leuke en concrete voorbeelden welke voor anderen wellicht als inspiratiebron kunnen dienen.

En lees ook eens dit rapport van PWC. Hier lees je onder andere dat 72% van de grotere bedrijven de SDGs een plekje hebben gegeven in hun jaarverslag, maar dat slechts 19% ook daadwerkelijk een SDG agenda op het zogenaamde C-level heeft.

“Bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen!”

De rode draad bij deze partijen is dat zij nagenoeg allemaal begonnen zijn met het maken van een keuze in de Goals. Ze hebben een keuze gemaakt die past bij hun organisatie en zijn daarmee aan de slag gegaan. Ze hebben daar concrete acties op ondernomen en dragen dus hun steentje bij.

En misschien nog wel het belangrijkste; bij allemaal dient de rapportage ook als vooruitblik op morgen. Op de toekomst, een uitleg van veranderend beleid, een aankondiging van een nog grotere uitdaging. Zo blijven de Goals dus onderdeel van de dagelijkse business. Van die van gisteren, maar vooral van die van morgen.

Samengevat

Leren en rapporteren gaan hand in hand. Rapporteren zonder er van te leren heeft niet zo veel zin, leren zonder te rapporteren maakt dat er geen noodzaak is. Voor een goede implementatie is het dus van belang dat leren en rapporteren een prominente plek krijgen in het plan van aanpak.

De cirkel is bijna rond, maar wij zouden Zinnige Zaken niet zijn als we ook niet kijken naar hoe we in actie komen. Dit is letterlijk de meest gestelde vraag die we krijgen. Ik wil (of moet) iets met de Global Goals, maar waar begin ik? Wat ga ik doen? Hoe krijg ik mijn mensen aangesloten? Et cetera.

Volgende week kijken we eindelijk naar concrete voorbeelden van acties om aan de slag te gaan in je organisatie.

De Global Goals in je bedrijf; deel 3 van 5, acteer en communiceer

De Global Goals in je bedrijf; deel 3 van 5, acteer en communiceer

Acteer, kom in actie!

De Global Goals integreren in je organisatie kun je op twee manieren doen. De eerste is veel tijd besteden aan het finetunen van alle details om vervolgens aan de slag te gaan. Het voordeel is dat je goede stappen kunt maken wanneer je eenmaal onderweg bent. Het nadeel is de tijd die het kost om alle details helder te krijgen. Vaak worden de feiten door de tijd ingehaald.

De andere methode minder onderzoeken en meer ervaren. Wij zijn meer een voorstander van deze tweede methode. Uiteraard begint dit ook met goed en gedegen onderzoek naar de resultaten die we willen bereiken, maar we gaan eerder van start.

In plaats van een stip, trekken we een streep op de horizon en dan gaan we op weg. Dit zorgt dat we eerder onderweg zijn en dat de reis ruimte overlaat voor de invulling van de mensen die aansluiten. En vaak moet je bij de eerste aanpak ook onderweg bijstellen dus die stip wordt in de praktijk vaak toch al een streep.

“De streep op de horizon geeft ruimte aan die mensen die onderweg aansluiten”

Ook raden we aan niet met een te grote groep van start te gaan. Het beste werkt het om met een kleiner gezelschap te starten; een groep enthousiastelingen die hun schouders eronder willen zetten. Zo’n kleine groep is makkelijker te besturen en het zorgt voor een positieve energie. Dat steekt aan en zorgt dat de rest van de organisatie wil aansluiten, mee wil doen!

Het klinkt wat tegenstrijdig met wat je vaak hoort maar niet iedereen hoeft meteen alles te weten of overal tot in detail bij betrokken te zijn. Sterker nog, als je het de grote massa vraagt, wil de meerderheid dat ook vaak helemaal niet.

Wat men daarentegen juist wel graag wil, is gehoord en gezien worden. Vaak nemen mensen genoegen met een ‘vertolker’ van hun gemoed. De juiste mensen, met verstand van zaken, die de juiste dingen op tafel krijgen op het moment dat het vraagstuk zich aandient.

Communiceer

Successen moet je vieren! We weten het allemaal maar we doen het te weinig. Toch is het van groot belang bij een succesvolle integratie van de SDG’ s in je organisatie. Successen geven energie rondom het thema, successen maken dat anderen meer willen weten.

Dat interesse gewekt wordt.

Communiceren is breder dan alleen het vieren van successen. Durf ook uit te spreken wanneer dingen anders zijn gelopen dan verwacht. Communicatie maakt dat mensen aangesloten zijn en blijven. En dat is nu juist wat we willen. We willen dat die kleine COP-groep (Community of Practitioners) als een sneeuwbal door de organisatie gaat. Bij elke ronde pikt deze weer mensen op.

“Goed, slecht of geen nieuws; communiceer!”

Bouw een verhaal rondom de stappen die genomen zijn. Dat begint met het kunnen uitleggen waarom je tot bepaalde keuzes bent gekomen. Dat gaat een stuk makkelijker wanneer je zorgt dat de Goals die je als focus gekozen hebt, passen bij je organisatie. Het verhaal daarom heen is de basis voor je communicatie.

Een mooie voorbeeld hiervan vind ik de Rabobank. Hoe logisch is het dat juist zij kiezen voor een focus op onder andere SDG 2 (Geen honger) en dat in de praktijk brengen door 10 ideeën te formuleren om wereldwijd voedsel voor iedereen beschikbaar te maken. Of een energieleverancier die worstelde met de invulling van hun eigen foundation en er uiteindelijk voor heeft gekozen om zorginstelling actief te helpen met het besparen van energie (SDG 7).

Een logisch verhaal maakt dat je keuzes eenvoudiger te communiceren zijn.

Samengevat

Doe gedegen onderzoek maar begin vooral. Ga aan de slag met een kleinere groep enthousiastelingen en zorg dat de sneeuwbal blijft rollen. Dit doe je onder andere door te communiceren over de ontwikkelingen. Alleen zo haken mensen aan.

Om te kunnen bepalen of iets goed nieuws of slecht nieuws is, moet je van te voren de verwachtingen uitspreken en vastleggen. Daarover volgende week meer…

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Prioriteren

De meeste bedrijven die met de SDGs aan de slag gaan, stoppen bij het het in lijn brengen van hun business met de huidige wet- en regelgeving. Als we echter de Agenda 2030 willen halen, hebben bedrijven ambities nodig die de huidige verplichtingen overtreffen. Koplopers die het verschil willen maken, durven te maken.

Het verschil maken lukt vaak echter niet zonder focus. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Op zoek dus naar waar we echt verschil kunnen maken. Waar liggen de grootste kansen van het bedrijf om negatieve effecten te verminderen en de positieve impact te maximaliseren? Waar kan het bedrijf zijn expertise gebruiken om innovatie vanuit de SDGs aan te jagen?

Op bedrijfsniveau begint dit met het in kaart brengen en begrijpen van de huidige activiteiten binnen de organisatie en de kansen in de markt. Kijk daarbij zowel naar de huidige als naar de gewenste situatie. En doe dit met alle stakeholders van je bedrijf. Dus medewerkers, klanten en leveranciers, maar zeker ook andere belanghebbenden. Denk aan omwonenden, aandeelhouders, geldschieters, et cetera.

“Die logica maakt dat de Goals aansluiten bij het DNA van je organisatie”

Naast de huidige activiteiten kijk je naar de ambitie van je eigen organisatie en de kansen en bedreigingen in de markt. Doe dit samen met mensen uit je eigen organisatie en betrek eventuele experts van buitenaf. Samen met de huidige activiteiten ontstaat zo een overzicht van mogelijkheden. Houd dit overzicht tegen de Global Goals aan en bepaal welke kansen en bedreigingen op welke Goal aansluiten. Vaak zijn dit meerdere Goals, maar dat is niet erg. Je zult uiteindelijk ervaren dat er een logisch verband begint te ontstaan tussen de Global Goals en de strategie van je organisatie.

Die logica maakt dat de Goals aansluiten bij het DNA van je organisatie. Dit maakt dat ze eenvoudig te integreren en te borgen zijn. Dat het verhaal klopt en bijdraagt aan een positieve uitstraling. Dit zijn dan ook de Goals die je kiest en waar je beleid op gaat maken.

Om dit concreter te maken, bepaal je de voordelen voor de verschillende belanghebbenden. De potentiële impact op de maatschappij, de planeet, partners en het bedrijf. Houd in gedachten dat het bevorderen van de SDGs kan en moet leiden tot nieuwe marktkansen en economische groei. Deze doelen worden zo een win-winsituatie voor het bedrijfsleven en de maatschappij.

Dat betekent niet dat je de overige Goals links laat liggen. Dat is het verschil tussen vonken en vinken. Op de strategisch gekozen SDGs ontwikkel je een beleid en daar activeer je je medewerkers op, daar ga je op vonken. Op de overige voer je een compliance beleid, afvinken dus.

Een van de beste voorbeelden komt van eigen bodem. DSM heeft de stap gemaakt naar een “purpose-let, performance-driven” organisatie. Daarbij heeft zij de aansluiting gezocht met de Global Goals, maar focus gelegd op die goals die “passen” bij DSM. Internationaal wordt erkend dat deze koerswijziging DSM veel gebracht heeft en dat het bedrijf op velerlei vlakken een sterkere positie gekregen heeft. Lees hier zelf hoe DSM dit gedaan heeft.

Visualiseren

Succesvolle veranderingen in een organisatie hangen vaak af van het gedrag van medewerkers. 75% van innovatie is sociale innovatie. Dus hoe krijgen we het juiste gedrag?

Dit begint bij het ervaren van de Global Goals. Zoals hiervoor al beschreven is het belangrijk een goed verhaal rondom je keuzes te hebben. Een logisch verhaal dat door iedereen begrepen wordt en een verklaring geeft voor de keuzes die je hebt gemaakt. Maar ook een verhaal dat ondersteund wordt met bewijzen. Bewijze die op verschillende plekken zichtbaar zijn in de organisatie.

“75% van innovatie is sociale innovatie”

Daarmee bereik je twee zaken. Als eerste laat je zien je dat de Goals “here-to-stay” zijn en niet het zoveelste management speeltje. Men moet de Goals dagelijks ervaren, terugzien in allerlei kleine en grote zaken.

Als tweede wil je de link leggen tussen gedrag en de SDG’s. Gooi je jouw koffiebekertje in deze prullenbak, dan draag je bij aan doel 12, spoel je het toilet door met de kleine knop dan draag je bij aan doel 6, de lamp die je zojuist hebt aangedaan wordt gevoed door de zonnepanelen op het dak en daarmee dragen wij bij aan doel 7, et cetera. Dit zorgt er voor dat het gedrag en de keuze van een medewerker gekoppeld worden aan de Goals en tegelijk geeft het de medewerker zo het gevoel bij te dragen aan de doelen van de organisatie (en de wereld…). Tevens maakt het de SDGs tastbaar. Want zoals al eerder gezegd, hoe mooi en nobel de Goals ook zijn, ze zijn soms ook wat ontastbaar en ver van mijn bed.

Samengevat

Zorg dus dat je een kleine selectie van Goals maakt die aansluiten bij je bedrijf en excelleer op die Goals. Laat je medewerkers de Goals beleven en laat ze ervaren hoe zij hun bijdrage kunnen leveren.

Volgende week gaan we dieper in op het activeren van je medewerkers en hoe je een “story” bouwt rondom je strategie.

#ZinnigeZaken #SDG #SDGs #GlobalGoals #WereldDoelen #MVO #CSR