fbpx
Global Goals voor gemeenten, de 5 belangrijkste voordelen

Global Goals voor gemeenten, de 5 belangrijkste voordelen

De 17 Global Goals moeten er voor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale overheden. De gemeente wil handelen vanuit het besef onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap en voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Ze koppelt dit aan wat er lokaal moet gebeuren, handelend in het directe belang van haar inwoners. (meer…)

Zinnige jaarcijfers 2017

Voor veel bedrijven zijn de jaarcijfers een moment om terug te kijken op het voorgaande jaar. Centraal staat de vraag; hoe hebben we het gedaan? Vaak is het een kille presentatie van cijfers. Zou het niet meer een moment moeten zijn om stil te staan bij de wereld waarin je als bedrijf opereert. Ben je graag echt onderdeel van die wereld? (meer…)

Samenwerking Brand New Live Events & Zinnige Zaken

Vanaf 1 december 2017 gaat Brand New Live Events een strategisch partnership aan met eventbureau Zinnige Zaken. Een duurzame samenwerking van eventbureaus met eigen specialismen. Naast co-creatie voor opdrachtgevers zullen Brand New Live Events en Zinnige Zaken proactief MVE-concepten (Maatschappelijk Verantwoorde Events) in de markt zetten. (meer…)