fbpx

Free your mind

 

Workshop Programma Free Your Mind

De belastingdienst is onderdeel van een van de grootste parlementaire crises van de afgelopen jaren. Een van de onderliggende problemen is hoe wij als mens reageren op anderen en dan vooral onbekenden. En dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Ieder mens heeft nou eenmaal een mechanisme in zich wat reageert op mensen die er anders uitzien of zich anders gedragen. Dat heet Unconscious Bias of in het Nederlands Onbewuste Vooroordelen.

Diversiteit inclusiviteit inclusie ongelijkheid

Onbewuste vooroordelen

Wat zijn onbewuste vooroordelen


Ons brein is zo ingericht dat het veel zaken automatiseert. En dat is goed want dat zorgt er voor dat we niet onnodig hoeven na te denken. Het houdt onze hersenen vrij voor de echt belangrijke dingen.

Denk aan je ademhaling, schakelen in je auto, een deur openen en sluiten, et cetera.

Echter zit er ook een keerzijde aan. We reageren namelijk ook geautomatiseerd op de mensen die we ontmoeten en dat is niet altijd even handig.

Onderzoeken hebben aangetoond dat we ons automatisch veilig wanen bij mensen die veel op ons lijken of die we kennen. Dit overlevings-mechanisme ligt diep ingebed in ons brein.

Onze hersenen gebruiken snelkoppelingen om door een ongelooflijke hoeveelheid informatie te navigeren, waardoor we snel beslissingen kunnen nemen over wie we verkiezen en wie we vermijden.

Deze automatische voorkeuren en vooroordelen noemen we ‘biases’.Dit proces speelt zich onbewust af en dus spreken we van ‘unconsious biases’, oftewel onbewuste vooroordelen.

Waarom is dit zo belangrijk?

Men is zich niet bewust van hun eigen vooroordelen en geautomatiseerd gedrag en moeten leren deze vooroordelen te herkennen zodat ze controle krijgen over hun gedrag.

Alleen zo krijgen we volledig eigenaarschap over onze beslissingen.
En alleen dan benutten we het potentieel van diversiteit en creëren we innovatieve inclusieve teams.

Dit is wat we weten?

  • Iedereen heeft onbewuste voordelen!
  • Onbewuste vooroordelen ontstaan op jonge leeftijd en worden gevormd door de omgeving waarin we opgroeien en de ervaringen die we opdoen.
  • Onbewuste vooroordelen hebben gigantische effecten op ons gedrag en functioneren.
  • Onbewuste vooroordelen zijn de primaire ‘disabler’ van een samenwerking gericht op inclusie, ongelijkheid en diversiteit.
  • Onbewuste vooroordelen zijn kneedbaar – we kunnen leren de impact van onze onbewuste vooroordelen te minimaliseren.

Free your mind

Welke aanpak de belastingdienst ook kiest, als onbewuste vooroordelen niet als eerste geadresseerd worden dan is de aanpak gedoemd te mislukken. Zinnige Zaken draait al sinds jaren het programma Free Your Mind. Dit programma maakt medewerkers bewust van zijn of haar onbewuste vooroordelen. Interactieve workshop waarin gebruik wordt gemaakt van Serious Gaming maken het thema toegankelijk door spelenderwijs mensen in hun eigen valkuilen te laten lopen. Maar vergis je niet, het programma wordt onderbouwd door diverse onderzoeken uit het veld van sociologie en antropologie en is opgezet in samenspraak met partijen als Vluchtelingenwerk en Social Enterprise NL.

Speciaal voor de belastingdienst hebben wij een programma opgezet bestaande uit drie workshops. Een programma dat de medewerker niet alleen bewust maakt, maar ook de vaardigheden geeft om met de nieuw opgedane kennis om te gaan. Een programma dat de leercurve van Maslow volgt. Daarbij gaat de deelnemer van onbewust-onbekwaam naar het ultieme onbewust bekwaam.

 

 

Leercurve Maslow Duurzaam Gedrag Free Your Mind Onbewuste Vooroordelen

In bovenstaand overzicht zie je de stappen die nodig zijn de gewenste verandering te bereiken. En alleen als je de stapen in de juiste volgorde doorloopt bereik je het gewenste resultaat. Het is niet voor niets dat Maslow na meer dan een halve eeuw nog steeds zeer actueel is. In elke workshop behandelen we daarom een van deze thema’s. 

 Workshop 1 – Bewustwording
Free your mind

 

De deelnemers worden bewust gemaakt van hun eigen onbewuste vooroordelen. Leren waar deze vandaan komen, wat het effect op hun gedrag is, leren dit gedrag te herkennen en leren hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Serious Gaming zorgt dat de deelnemer “vergeet” dat hij of zij in een workshop zit en zich gedraagt zoals altijd.

Dat leidt tot ludieke situaties en bovenal tot bewustwording van het eigen gedrag. Met dat nieuwe inzicht gaan we aan de slag dat gedrag onder controle te krijgen.

Workshop 2 – Vaardigheden
Change your mind


Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar voor hun werkbare mechanismen die zorgen dat ze niet in de valkuil van geautomatiseerd gedrag lopen. Daarbij grijpen we terug op de resultaten van workshop 1 en verrijken deze met onze kennis en ervaring.

Door het gewenste gedrag te vertalen naar concrete toepassingen activeren we de deelnemers zelf aan de slag te gaan met het geleerde. En de uitkomsten zijn vaak ook nog eens zeer effectief in de rest van de organisatie.

Workshop 3 – Gedrag
Change your behavior


Het einddoel is een bewuste medewerker die in staat is onbewust gedrag te herkennen en bij te sturen. Dit proces borgen we in het dagelijkse patroon van de medewerker.

Onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer we meerdere delen van onze hersenen gebruiken om iets te leren, dat het dan veel langer en beter blijft hangen. De deelnemers gaan de lessen die zij hebben overgehouden aan beide workshop vertalen in iets creatiefs. Denk aan een collage, een verhaal, maar zeker ook aan het opnemen van een video.

Wij staan te popelen om jullie te helpen dit issue te tackelen en gaan graag samen aan de slag om dit programma succesvol te maken.
Zullen we eens beginnen met een bewust en onbevooroordeeld virtuele kennismaking… 

Je komt met ons in contact via

Telefoon 085 21 00 179

Email hallo@zinnigezaken.nl

Interesse of vragen?

Neem direct contact met ons op!