fbpx
De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De Global Goals in je bedrijf; deel 4 van 5, leer en rapporteer

De vertaling naar je bedrijf

De SDGs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de individuele lidstaten. De bijbehorende doelen en indicatoren zijn toegeschreven om landen aan te zetten tot concrete acties. Om deze relevant te maken voor het bedrijfsleven, zijn ze vertaald. Je vind ze weergegeven in het rapport “Business Reporting on the SDGs – An Analysis of the Goals and Targets“, dat KPIs identificeert die op hun beurt kunnen worden gebruikt om de resultaten op de SDGs bij te houden.

Deze analyse beslaat elke SDG, en de bijbehorende 169 doelen en geeft een inventarisatie van mogelijke aansluitpunten. Deze toelichtingen – zowel kwalitatief als kwantitatief – zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde kaders voor bedrijven. Elk bedrijf kan deze punten gebruiken om verslag te doen van zijn inspanningen om de SDGs te bereiken. Daarnaast heeft de UNGC (United Nations Global Compact) de zogenaamdeIndustrie Matrixuitgegeven met branche specifieke voorbeelden en ideeën voor activiteiten met betrekking tot de SDGs. De matrices verdiepen zich in bedrijfsacties per doel en bieden veel goede voorbeelden van initiatieven. (meer…)

De Global Goals in je bedrijf; deel 3 van 5, acteer en communiceer

De Global Goals in je bedrijf; deel 3 van 5, acteer en communiceer

Acteer, kom in actie!

De Global Goals integreren in je organisatie kun je op twee manieren doen. De eerste is veel tijd besteden aan het finetunen van alle details om vervolgens aan de slag te gaan. Het voordeel is dat je goede stappen kunt maken wanneer je eenmaal onderweg bent. Het nadeel is de tijd die het kost om alle details helder te krijgen. Vaak worden de feiten door de tijd ingehaald.

De andere methode is minder onderzoeken en meer ervaren. Wij zijn meer een voorstander van deze tweede methode. Uiteraard begint dit ook met goed en gedegen onderzoek naar de resultaten die we willen bereiken, maar we gaan eerder van start. In plaats van een stip, trekken we een streep op de horizon en dan gaan we op weg. Dit zorgt dat we eerder onderweg zijn en dat de reis ruimte overlaat voor de invulling van de mensen die aansluiten. En vaak moet je bij de eerste aanpak ook onderweg bijstellen dus die stip wordt in de praktijk vaak toch al een streep. (meer…)

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

De Global Goals in je bedrijf; deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Deel 2 van 5, prioriteer en visualiseer

Prioriteren

De meeste bedrijven die met de SDGs aan de slag gaan, stoppen bij het het in lijn brengen van hun business met de huidige wet- en regelgeving. Als we echter de Agenda 2030 willen halen, hebben bedrijven ambities nodig die de huidige verplichtingen overtreffen. Koplopers die het verschil willen maken, durven te maken.

Het verschil maken lukt vaak echter niet zonder focus. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Op zoek dus naar waar we echt verschil kunnen maken. Waar liggen de grootste kansen van het bedrijf om negatieve effecten te verminderen en de positieve impact te maximaliseren? Waar kan het bedrijf zijn expertise gebruiken om innovatie vanuit de SDGs aan te jagen? (meer…)