fbpx
De Global Goals in je bedrijf; deel 1 van 5, ontdek het potentieel van de Global Goals

De Global Goals in je bedrijf; deel 1 van 5, ontdek het potentieel van de Global Goals

De afgelopen maanden ervaren wij een enorme toename van bedrijven die aan de slag willen gaan met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat is volledig logisch volgens Tim Mohin:”We leven in een wereld waar grote bedrijven bestaan die het BBP van veel landen overschrijden en we werken met supply-chains die zich over de hele wereld uitstrekken. De private sector speelt dus een cruciale rol bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. ”

“Leiders van de kopgroep hervormen de markt!”

De Global Goals bieden toekomstige groeimogelijkheden voor bedrijven, maar vormen ook de basis voor te verwachtte toekomstige regelgeving. Door de doelen op te nemen in de lange termijn strategie van een bedrijf worden potentiële risico’s beperkt en wordt het bedrijf goed gepositioneerd om aan te sluiten op trends in duurzame ontwikkeling. Leiders die in beweging durven te komen, zullen de markten hervormen.

Naar schatting vormen de innovaties, die nodig zijn om de Global Goals te realiseren, een marktpotentieel van minstens 12 miljard per jaar en zorgen ze voor 380 miljoen nieuwe banen wereldwijd. Dat is dus een gigantisch potentieel dat voor het grijpen ligt.

En dan hebben we ook nog de toenemende vraag van de steeds kritisch en bewust wordende consument en andere afnemers. Deze beweging gaat op meerdere vlakken zijn invloed krijgen op het bedrijfsleven. Vraag dat maar eens aan de CEO’s die de afgelopen jaren het veld moesten ruimen vanwege een integriteit schandaal. De consument dwingt de CEO op zijn knieën via Social Media. Volgens onderzoek van PWC is dit aantal ruim verdrievoudigd.

En vergeet niet dat diezelfde afnemer vaak ook leverancier is; en wel van arbeid. Als medewerker spreken zij zich steeds meer uit over waar ze wel of niet willen werken. Vanuit recruitment krijgen we signalen dat het toevoegen van een goede omschrijving van de rol van de organisatie in de samenleving, 40% meer reacties oplevert.

Hoe zorg je dat je inprikt op dit potentieel? Hoe ga je daadwerkelijk aan de slag? Want laten we eerlijk wezen, hoe mooi en nobel de Global Goals ook zijn, ze zijn ook wel erg groots, erg abstract en soms erg ver van ons bed.

We hebben een aanpak ontwikkeld die je helpt bij het nemen van de juiste stappen. Het volgen van deze stappen is nog geen garantie dat alles 100% succesvol zal verlopen, maar het helpt je in ieder geval om structuur te geven aan je ontwikkeling en te leren van de uitdagingen die je onderweg bent tegen gekomen.

De te nemen stappen zijn:

1)   Prioriteer en visualiseer

2)   Acteer en communiceer

3)   Integreer en leer

4)   Rapporteer en nog een keer…

De komende vier weken nemen we elk van de stappen door en illustreren we deze met voorbeelden uit de praktijk.

Veranderen, daar houden wij niet zo van!

Veranderen, daar houden wij niet zo van!

De Verenigde Naties hebben besloten dat we als bewoners van de wereld best een aantal dingen anders kunnen doen. In 2015 zijn, in gemeenschappelijkheid van alle naties op deze aarde, een paar uitdagende doelen gesteld. Het zijn er zeventien, ze worden de Sustainable Development Goals genoemd en zijn eigenlijk heel voorspelbare en menselijke doelen. Honger de wereld uit, geen armoede meer, schoon drinkwater en voor iedereen onderwijs als goede basis voor een toekomst. Kortom, daar kun je niet tegen zijn.

De vraag is dan: Waarom komen we daar dan daar nu pas mee? Waar hebben we al die tijd op gewacht?  En dan blijkt het verhaal natuurlijk toch nog flink ingewikkeld. Iedereen snapt de doelen, maar de oplossing is toch niet zo eenvoudig en ook best wel eng. Stel je voor dat …

Zo mocht ik vorige week een paar dingen over deze Goals van de VN bespreken met een groep ondernemers.  De gemoederen liepen meteen wat op: “Wat denk je zelf?  Is dit echt oplosbaar? Dat is toch niet realistisch!” Maar wat realistisch is, is eigenlijk voor iedereen iets anders. En dat is nou juist het punt waar het hier over gaat. Er is sprake van een wereldwijde ongelijkheid en materiele disbalans.

“Wanneer we niet langer de situatie kunnen veranderen, moeten we onszelf veranderen”

Mijn punt is het volgende: Volgens mij hoeft de wereld er helemaal niet zo slecht voor te staan. We kunnen veranderen, als we het maar willen!
We hoeven niet per se de vruchten van de andere kant van de wereld te halen, om toch een heel weldadige fruitmand te vullen. We hoeven niet telkens een nieuw flesje water te kopen en af te danken, als we telkens hetzelfde flesje gratis kunnen vullen in elk denkbaar gebouw waarin je je begeeft. Er zijn zelfs al auto’s zonder uitlaatgassen. Het lost nog lang niet alles op, maar het is een start. Er zijn nog vele mogelijkheden te verzinnen. Technisch innovaties, waarbij we op een andere manier omgaan met grondstoffen, maar ook sociale innovaties waarbij we vooral kijken naar onze eigen patronen in het leven.

Het grootste probleem is dat we als mens eigenlijk niet zo goed zijn in veranderen. We willen het niet, durven het niet of denken het niet te kunnen. Alles waarin we nu geloven is gebaseerd op behoud van wat we hebben. We willen grip op ons bestaan. Maar ons bestaan hangt helemaal niet vast aan al die dingen die we nu doen. We maken ons afhankelijk van dingen waarin we zijn gaan geloven, zoals een telkens groeiende economie. Maar ook dat is maar een verzinsel. Als je naar buiten kijkt zie je dat er andere dingen zijn die echt ons bestaansrecht bepalen. Gek eigenlijk dat we daar dan toch zo aan hechten.

Hoe kunnen we de toekomst slimmer tegemoet treden? Verliezen we echt alles als we beter voor de aarde gaan zorgen, of hebben we juist nog heel veel te winnen? Zijn er echt vooral kosten verbonden aan verduurzaming? Of zou je kunnen zeggen dat slimmer naar de toekomst kijken maakt dat je andere keuzes maakt qua investeringen? Zou het kunnen dat we eigenlijk nog helemaal geen idee hebben hoeveel we aan waarde gaan winnen, als we elke dag een stapje in de goede richting zetten?
Het beantwoorden van deze vragen, vraagt waarschijnlijk om een hele andere manier van kijken. En dat is eng!

De komende periode zullen op de site van Zinnige Zakensteeds meer artikelen verschijnen die niet alleen gaan over de transitie van de aarde, maar bovenal over de transitie we als mens blijkbaar moeten doormaken. De aarde heeft geen schuld, de mens is aan zet.

#ZinnigeZaken #SDGs #SustainableDevelopmentGoals #GlobalGoals #SDGNederland #SDGCharter #CSR #MVO #MVONederland #Veranderen #Change

Global Goals voor gemeenten, 5 eenvoudige manieren om te starten

Global Goals voor gemeenten, 5 eenvoudige manieren om te starten

Dit is het derde artikel met als thema Global Goals voor gemeenten. Het eerste artikel ging over de vijf belangrijkste voordelen om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals en het tweede over de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland. In dit artikel laten we 5 eenvoudige manieren zien om te starten met de Global Goals.

  1. Start met wat je al doet– het meest eenvoudige is om in kaart te brengen wat je nu al doet, bijvoorbeeld door het gemeentelijk beleid langs de Global Goalste leggen. Vertaal dit vervolgens naar de Global Goals en maak het zichtbaar naar de buitenwereld.
  2. Maak het zichtbaar en monitor– er zijn veel manieren om te laten zien wat je als gemeente doet. Zo kun je je aansluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne van VNG. Zij biedt o.a. een campagnelogo op maat en formats voor banners en andere communicatiemiddelen. Ook kun je een platform gebruiken(samen met bewoners en bedrijven) om te laten zien wat je doet. Monitoring kan bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente en diverse andere monitoring tools.
  3. Doe het samen– de Global Goals gaan ook over betrokkenheid van burgers bij besluitvorming. De gemeente kan dit betrekken op het hele proces van visieontwikkeling, besluitvorming en aspecten van uitvoering. Ook kun je als gemeente actief ruimte bieden aan initiatief uit de energieke samenleving; ze stelt zich dan op als facilitator en verbinder van individuen, coöperaties, (sociale) ondernemers, maatschappelijke actoren, kennisinstituten en andere instanties die willen bijdragen aan de Global Goals.
  4. Van beleid naar uitvoering– vertaal je Global Goals beleid naar een actieplan bestaande uit een handelsparagraaf, een impactparagraaf, een samenwerkingsparagraaf en een communicatieparagraaf.
  5. Stel een coördinator aan of een kernteam samen– dit zorgt voor versnelling en verbinding.  De gemeente kan via deze weg duurzaam gedrag van burgers, bedrijven en instellingen stimuleren en ondersteunen via een bewust gekozen mix van instrumenten, waaronder voorlichting, regelgeving, financiering, een gunstig (vestigings)klimaat en het actief samenbrengen van partijen. Hoe? Voorbeelden zijn campagnes (bijvoorbeeld voor afvalscheiding); een gemeentelijk duurzaamheidsloket; City Deals; online platforms voor duurzame initiatieven; fysieke ontmoetings- of experimenteerplekken; duurzaamheidsleningen en subsidies; inkoopcriteria; prestatieafspraken; lokale MVO-convenanten; stimuleren van certificering in de bouw (b.v. BREEAM); handhaven dat bedrijven duurzaamheidsmaatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugbetalen; in kaart brengen en verbinden van lokale grondstoffenstromen; stimuleren van korte voedselketens; eerlijke winkelroutes (Fairtrade); duurzaamheidsevenementen en prijzen.

Er zijn dus verschillende manieren om te starten, maar het belangrijkste is om gewoon te starten want de klok staat niet stil. De Global Goals vragen om gezamenlijke actie. Veel succes en wij delen graag onze kennis en ervaring. Meer algemene informatie is te vinden via Gemeenten4GlobalGoals VNG en Globalgoalsgames

Deze blogs belichten de 17 #Globalgoals (of #SDGs) en de invloed hiervan op ons dagelijks leven, zowel zakelijk als privé. Van ver weg tot heel dichtbij, met inspirerende voorbeelden, feiten en concrete handvatten. Wil je zelf op een leuke en laagdrempelige aan de gang met de Global Goals, kijk dan eens op Zinnige Zaken.

#SDG #globalgoals #duurzaam #MVO #transitie #Good2connect #Zinnigezaken