Het actief aan de slag gaan voor een goed doel werkt van nature teambuildend en genereert positieve energie bij de deelnemers. Naast deze effecten kunnen wij samen met u nadenken over het koppelen van een concrete doelstelling aan uw teamdag. Bijvoorbeeld het toetsen van bepaalde competenties of het genereren van natuurlijk leiderschap. U kunt uw eigen trainer met ons in contact brengen om gezamenlijk tot een passende invulling te komen. Ook leveren wij desgewenst een professional. Zo zijn er specialisten betrokken die het programma sturen richting het afgesproken doel. Voorbeelden van thema’s zijn verandering en leiderschap.

Daarnaast hebben we ervaring in het verrijken van bestaande trainingsprogramma’s voor uw medewerkers met een relevante bijdrage aan een maatschappelijke organisatie. Op deze manier krijgt het programma een extra dimensie. De cognitief opgedane kennis beklijft door de gevoelskoppeling die opgedaan wordt door de interactie met een bijzondere groep mensen. De invulling wordt bepaald met inachtneming van de trainingsdoelstellingen.

telefoon1085 – 2100 179